• FILM: Nya miljövinster i fokus när m2m lösningar utvecklas
  M2m betyder maskin till maskin och handlar om maskiner som är kopplade till andra maskiner och automatiskt utför processer. Klimatsmarta...
 • Ny teknik minskar slöseriet med livsmedel
  Inom EU slänger vi varje år i genomsnitt 179 kilo mat per person och om ingenting görs så är trenden att det blir mer och mer mat som...
 • Energiskörd – att återvinna spillenergi
  Energiskörd handlar om att utnyttja lågvärdig energi som annars går till spillo, främst till att driva elektronik med låga effektkrav....
 • Renare värld med energieffektiv spis
  ”I dag orsakar giftig kolrök från matlagning fler dödsfall än malaria och det går åt sex ton trä till att producera ett ton träkol”,...
 • FILM: Grön kemi för ett hållbart samhälle
  Kemi är läran om ämnens sammansättning, egenskaper, struktur och reaktioner med varandra. Vid närmare eftertanke inser man snart att...
 • Hållbara polymerer med stor potential
  Venture Cup är en tävling som vill stimulera nya affärsidéer och i klassen Miljö & Energi var det forskningsbolaget Cyclicor som...
 • Rent vatten från smutsig snö
  Snö kan faktiskt betraktas som avfall. Det vi tänker på är självklart inte den vita nysnön som fallit i fjällen utan snö som förorenats...
 • Naturligt kretslopp renar avloppsvatten
  Det finns massor av avlopp som inte är anslutna till kommunala avloppsreningsverk. Bara i Sverige rör det sig om i storleksordningen 700...
 • Prisbelönta miljöpallar
  Lastpallar är en viktig komponent i de flesta transporter av gods. Sannolikt finns det varje sekund miljontals pallar som är på väg...
 • Hållbara lösningar mellan stad och land
  Onekligen låter det som en smart affärsmodell att först hjälpa kunden att bli av med olika bi- och restprodukter för att senare sälja...
 • Effektivare resursanvändning i jordbruket
  Precisionsjordbruk handlar om effektivare resursutnyttjande och insatser som anpassas till de lokala förhållandena på odlingsfälten....
 • Övervakningssystem för att förhindra dammolyckor
  Tillgång till vatten är en förutsättning för mänskligt liv och behovet att kontrollera vatteninfrastrukturen har antagligen alltid...
 • Bra inneklimat märks inte
  Det finns många spektakulära byggnader i Peking i Kina. CCTV Tower och Grand Millenium Hotel tillhör dessa och har dessutom den gemensamma...
 • Framtidens fiskodlingar
  Fisk och skaldjur är en väsentlig del av den globala livsmedelsproduktionen, men också en resurs som länge har behandlats oaktsamt....
Sida 1 av 12