Svenska     English     中国的

På jobbet berörs många av oss av ett antal viktiga miljöfrågor. Så gott som alla företag bedriver ett framåtriktat miljöarbete för att utnyttja naturresurserna på ett effektivare sätt och för att minska miljöpåverkan från produktionsprocesser, transporter och produkter. Med allt från grön kemi till nanoteknik finns det stor potential till miljöförbättringar.

 • Sensorer ger frisk luft inomhus
  Begreppet koldioxidsensor är nog obekant för de flesta av oss, men sådana utrustningar används i stor skala för styrning och reglering…
 • Plasmaprocess halverar utsläppen av koldioxid
  ScanArc Plasma Technologies ligger bakom en nyutvecklad metod för tillverkning av råjärn (tackjärn). Metoden – som kallas IronArc…
 • Resurseffektiv framställning av metallegeringar
  Frågor som rör energianvändning och minskad miljöpåverkan har blivit allt viktigare för gruv- och metallindustrin. ”Vi har utvecklat…
 • Rent golv utan kemikalier
  ”Vi är innovatörer och inte imitatörer. Vi ska vara först”, fastslår Håkan Thysell, som är grundare av och huvudägare i HTC…
 • Gröna andningsblåsor
  Nolato MediTors andningsblåsor är gröna – det har de alltid varit. En nyhet är att de har blivit lite grönare. ”Under årens lopp…
 • Mer än stål från stålindustrin
  Det finns stor potential i järn- och stålindustrins restprodukter och ett ökat intresse att använda dem på ett resurseffektivt och…
 • Nytt liv åt datorer ger miljövinster
  ”Under 2011 återanvände vi 120 000 datorer och skärmar och en av miljövinsterna var minskad klimatpåverkan”, konstaterar Jonas…
 • Systematik stoppar spill
  Varje dag inträffar tusentals spill och läckage av kemikalier, oljor och farligt avfall. De flesta är små och kan snabbt samlas upp…
 • Skräddarsydda elastomerer bidrar till hållbar utveckling
  Tänk dig ett material som påminner om gummi, men som kan utvidgas upp till tio gånger sin storlek då det kommer i kontakt med…
 • Starka och tåliga kablar ger lägre miljöbelastning
  Kraven på prestanda och säkerhet hos material kan vara extremt höga, exempelvis i kärnkraftverk och militära applikationer. De kablar…
Sida 1 av 3