Svenska     English     中国的

På jobbet berörs många av oss av ett antal viktiga miljöfrågor. Så gott som alla företag bedriver ett framåtriktat miljöarbete för att utnyttja naturresurserna på ett effektivare sätt och för att minska miljöpåverkan från produktionsprocesser, transporter och produkter. Med allt från grön kemi till nanoteknik finns det stor potential till miljöförbättringar.

 • Fokus på naturliga köldmedier
  ”Nu är de naturliga köldmedierna på allvar på gång i kylbranschen”, konstaterar Björn Skattberg, som är VD för Frigadon AB.…
 • Rätt dosering för bättre miljö
  Det halländska bolaget Tomal AB grundades i början av 1950-talet av Tomas Alwerud. Han utvecklade flera innovativa produkter för dosering…
 • Hållbara lösningar mellan stad och land
  Onekligen låter det som en smart affärsmodell att först hjälpa kunden att bli av med olika bi- och restprodukter för att senare sälja…
 • Sensorer ger frisk luft inomhus
  Begreppet koldioxidsensor är nog obekant för de flesta av oss, men sådana utrustningar används i stor skala för styrning och reglering…
 • Plasmaprocess halverar utsläppen av koldioxid
  ScanArc Plasma Technologies ligger bakom en nyutvecklad metod för tillverkning av råjärn (tackjärn). Metoden – som kallas IronArc…
 • Resurseffektiv framställning av metallegeringar
  Frågor som rör energianvändning och minskad miljöpåverkan har blivit allt viktigare för gruv- och metallindustrin. ”Vi har utvecklat…
 • Rent golv utan kemikalier
  ”Vi är innovatörer och inte imitatörer. Vi ska vara först”, fastslår Håkan Thysell, som är grundare av och huvudägare i HTC…
 • Gröna andningsblåsor
  Nolato MediTors andningsblåsor är gröna – det har de alltid varit. En nyhet är att de har blivit lite grönare. ”Under årens lopp…
 • Mer än stål från stålindustrin
  Det finns stor potential i järn- och stålindustrins restprodukter och ett ökat intresse att använda dem på ett resurseffektivt och…
 • Nytt liv åt datorer ger miljövinster
  ”Under 2011 återanvände vi 120 000 datorer och skärmar och en av miljövinsterna var minskad klimatpåverkan”, konstaterar Jonas…
Sida 1 av 4