ARBETSPLATSEN

På jobbet berörs många av oss av ett antal viktiga miljöfrågor. Så gott som alla företag bedriver ett framåtriktat miljöarbete för att utnyttja naturresurserna på ett effektivare sätt och för att minska miljöpåverkan från produktionsprocesser, transporter och produkter. Med allt från grön kemi till nanoteknik finns det stor potential till miljöförbättringar.

Biosyntetfilter minskar klimatpåverkan

Dinairs filter GreenFlo® består till mer än hälften av förnybar bioplast. Filteregenskaperna är goda, och eftersom filter är en förbrukningsvara som byts regelbundet blir den totala miljönyttan stor. Nu säljer företaget fler biosyntetfilter än konventionella fossilbaserade. ”Miljontals uttjänta luftfilter bränns varje år med stora koldioxidutsläpp som följd. Vi började därför undersöka om det gick att utveckla ett mer miljömässigt...

Läs mer

Nya material förändrar tillverkningsindustrin

Under senare tid har kraven från bland annat flyg- och fordonsindustrin förflyttat materialegenskapernas gränser till alltmer extrema nivåer. Användningen av de nya materialen ställer höga krav på företag som tillverkar skärande verktyg, exempelvis borrar. Ett företag som ställer sig i frontlinjen i utvecklingen av skärverktyg som ska klara de nya tuffa materialen är Sandvik Coromant.

Läs mer

Förnybar energi från ett renare hav

Det döljer sig mycket under havsytan som de flesta människor inte har en aning om. Möjligen har du hört ordet sjöpung någon gång men vad är det egentligen? En som vet mycket om havet och sjöpungarna är Fredrik Norén, som är fil dr och grundare till bolaget Marin Biogas.

Läs mer

Internet of Things sparar energi

”Jag och mina kollegor har en bakgrund från bland annat Sony Mobile, Ericsson och Texas Instruments. Tillsammans kan vi mycket om teknologier inom mobilbranschen och nu överför vi kunskaperna om trådlös kommunikation till energiområdet”, berättar Mikael Lennström, som är vd för SenseNode.

Läs mer

Hållbar textilservice

”Textilia erbjuder smarta, miljövänliga och kostnadseffektiva textilservicelösningar för kvalitetsmedvetna kunder inom hälsa och sjukvård, hotell och restaurang samt industrisektorn i Norden. Det betyder bland annat att vi varje dag levererar 100 ton textilier över hela landet och får många hårt arbetande människor att känna yrkesstolthet och värdighet mitt i en tuff verklighet”, berättar Karin Lindmark, som är Textilchef på Textilia.

Läs mer

Cementsäcken som försvann

BillerudKorsnäs utvecklade den nya säcken D-Sack™ i samarbete med världens största cementtillverkare LafargeHolcim. Efter drygt två års arbete lanserades förpackningen under våren 2015 och innovationen består i att säcken löses upp vid slutanvändningen. Den kastas direkt in i cementblandaren utan att öppnas vilket gör arbetet lättare för användarna och minskar miljöpåverkan.

Läs mer

Biogasreaktor av textil

”Våra biogasreaktorer tillverkas av avancerade textil- och polymermaterial. Genom att belägga tyget med ett ytskikt blir det gastätt och mycket tåligt mot fysisk och kemisk påverkan. Reaktorerna kan användas för att producera biogas på platser där det uppkommer organiskt avfall, exempelvis vid livsmedelsindustrier, lantbruk och avloppsreningsverk – både i stor och liten skala”.

Läs mer

Ny teknik för återvinning av fosfor

Den ”cirkulära ekonomin” bygger på att vi återanvänder, lagar och fixar till, alltså att det som du betraktas som ”skräp” egentligen är en tillgång som kan användas igen. Motsatsen är den ”linjära ekonomin” som bygger på uttag av råvara, tillverkning och användning av produkter, vilka kasseras och hamnar på soptippen. Den senare modellen fungerar så länge som vi förutsätter...

Läs mer

Inget vatten, inga kemikalier och glada människor

Diskmaskinstillverkaren Granuldisk har en ovanlig och utmanande vision för företagets utvecklingsprocesser och produkter – ”inget vatten, inga kemikalier och glada människor”. Bakom visionen finns ett koncept som utvecklades under 1970-talet och som revolutionerat grovdiskbranschen över hela världen. ”Bolaget bildades 1987 och den ursprungliga visionen har resulterat i kontinuerlig utveckling och förbättring av vår patenterade teknik. Visst används det fortfarande...

Läs mer

Kreativt samspel mellan design och hållbar utveckling

”När jag började tillverka möbler för snart tio år sedan blev jag nästan chockad av de starka lukterna som kom från lacker och limmer. Jag beslöt mig för att visa att det går att göra möbler på ett annat sätt – självklart med mycket höga krav vad det gäller design och kvalitet, men framförallt med stark inriktning på hållbar...

Läs mer

Miljönytta är existerande och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön.

Vår miljö behöver innovationer. Ändå skapar de sällan rubriker. Därför samlas här nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gjort möjligt.

Export av miljösmarta varor och tjänster ger jobb i Sverige och miljönytta för alla.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »