Kapitalförvaltningsbolaget Proethos hittar investeringsobjekt som bidrar till bättre miljö, agerar etiskt och tar socialt ansvar. Övertygelsen är att just företag med hållbara produkter eller tjänster kommer att ge överavkastning framöver.

”Tänk en förvaltning av ditt kapital som bygger på ett strikt etiskt och hållbart urval, som är enkel att förstå, transparent, billig och lättillgänglig. Som kan användas både på din pension och ditt sparade kapital och som givetvis inte gör avkall på din ekonomiska avkastning” säger Magnus Alfredsson, som är grundare av kapitalförvaltningsföretaget Proethos.

Tjäna pengar eller rädda världen?

Det är många som har kapital att investera och som har olika mål med investeringen – låg risk och avkastning är egenskaper som ofta ges hög prioritet, men det finns naturligtvis många andra motiv vid valet av investeringsobjekt. Gruppen av investerare är stor och omfattar bland annat privatpersoner, institutionella investerare (företag, organisationer) och kapitalförvaltare (pensionsfonder, investmentbanker, fondbolag).

Magnus Alfredsson, vd för kapitalförvaltningsbolaget Proethos, ser stora möjligheter med investeringar i bolag med fokus på etik och miljö. Foto: Proethos.

Under senare år har frågor som rör hållbar utveckling seglat upp på listan av kriterier hos investerarna och det finns ett allt större utbud av lösningar med inriktning på hållbar utveckling. Frågan har också mognat från tidigare ansetts som en ansvarsfråga till något som är en förutsättning för att långsiktigt säkerställa avkastningen.

Vad är det då som motiverar investerare att ta hänsyn till miljö, etik och socialt ansvar i sina placeringar? Är det fråga om att ”tjäna pengar eller rädda världen” eller är det ”tjäna pengar och rädda världen” som gäller? Vi låter frågan gå vidare till Magnus Alfredsson på Proethos.

Tjäna pengar och rädda världen?

Vilka finansiella risker kan frågor kring klimat, miljö och mänskliga rättigheter medföra?

– Den största risken för företag är att sakna förmågan eller viljan att anpassa sig. För vissa aktörer kan det räcka med att man gör mindre justeringar i sin produkt, medan andra företag får se över hela sin affärsmodell.

Hur kan kapitalplaceringar bidra till hållbar utveckling utan att samtidigt minska avkastningen?

– Jag är helt övertygad om att det är just företag vars produkter eller tjänster bidrar till ökad hållbarhet som kommer att ge överavkastning framöver. Ingen placerare vill förknippas med företag som blir uthängt i media eller som har tillgångar som aldrig kan utvinnas.

Det är många fonder och liknande produkter som erbjuder hållbara och etisk förvaltning. Hur ser du på de vanligaste strategierna (normbaserad screening, positivt urval, uteslutning, olika former av engagemang och påverkan på börsbolag)?

– Jag tycker att alla strategier som ger ett ökat fokus på etik och hållbarhet är bra. Sedan är det upp till varje förvaltande bolag att hitta det tillvägagångssätt och det engagemang som fungerar bäst för dem och deras kunder.

Hur genomför Proethos sitt hållbarhetsurval?

– Proethos identifierar företag vars produkter och tjänster bidrar till en hållbar energiproduktion eller energikonsumtion, hållbara transporter och hållbara levnadsvanor. Därefter genomgår listan över möjliga investeringar en etisk exkluderingsprocess.

Vad är det som får Proethos att sticka ut och vad händer under det kommande året?

– Jag och många med mig ställer höga krav på maten vi äter, elen vi konsumerar, bilarna vi kör och så vidare. Självklart ska man kunna välja kapitalförvaltare utifrån samma värderingar. Proethos har en ny aktör på marknaden med ett väldigt tydligt fokus på hållbarhet och etik. Vi kommer att erbjuda en enkel, transparent och prisvärd kapitalförvaltningslösning. Lansering kommer att vara under våren/sommaren 2017 för sparare i Sverige, och ambitionen är att inom ett år presentera samma lösning i flera valutor och lansera i våra grannländer.

På Miljönytta finns mer än 300 artiklar om företag som tar hållbarhetsfrågorna på allvar, och som utvecklat produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö. Är det några av dessa som skulle passa i Proethos portfölj?

– Det finns ett flertal företag som omnämns i artiklar på Miljönytta som vi håller ögonen på.

Magnus Alfredsson ser alltså stora möjligheter med en kapitalförvaltningslösning där etik, socialt ansvar och miljö står i centrum – både för spararen och planeten Jorden. Goda nyheter för dem som anser att det både går att tjäna pengar och rädda världen.

Artikeln publicerades i april 2017.