ARBETSPLATSEN

På jobbet berörs många av oss av ett antal viktiga miljöfrågor. Så gott som alla företag bedriver ett framåtriktat miljöarbete för att utnyttja naturresurserna på ett effektivare sätt och för att minska miljöpåverkan från produktionsprocesser, transporter och produkter. Med allt från grön kemi till nanoteknik finns det stor potential till miljöförbättringar.

Iskall miljöteknik renar förorenade områden

Över hela världen finns det hundratusentals förorenade markområden och förorenade sediment i sjöar och andra vattendrag. Många olika typer av reningsteknik tillämpas och valet blir oftast en avvägning mellan föroreningens egenskaper, de tekniska och ekonomiska förutsättningarna, samt hur långtgående rening man vill åstadkomma. Ett intressant tillskott i floran av reningstekniker bygger på konceptet markfrysning. Dåvarande doktoranden Susanne Rostmark vid...

Läs mer

Bot mot läkemedelsrester i avloppsvatten

I länder som Sverige tar man tillgången till vatten av god kvalitet som en självklarhet. Detta gäller tyvärr inte överallt och på många platser på jorden finns det inte tillräckligt med vatten för produktion av mat, sanitära ändamål och ekonomisk utveckling. Ökad befolkningstillväxt, vattenföroreningar och klimatförändringar ökar trycket på de tillgängliga resurserna av sötvatten. Vi kan konstatera att människans...

Läs mer

Bättre resultat med vätskefiltrering

Under senare år har avsevärda framsteg gjorts mot minskad miljöpåverkan inom metallverkstäder, särskilt vad gäller de farliga blandningarna av skärvätskor och metallspån som är en restprodukt efter bearbetning i svarvar, slip- och skärmaskiner. Svenska Mercatus är ledande inom system som kontinuerligt filtrerar skärvätskor och komprimerar metallavfallet till briketter som kan återvinnas. Företaget hävdar att det medför minskad energiförbrukning, samtidigt...

Läs mer

Biobränslen ger lyft för värmeväxlare

En värmeväxlares huvuduppgift är att säkerställa effektiv energianvändning vid uppvärmning och kylning. Detta gör den genom att överföra energi från ett medium (exempelvis luft eller vatten) till ett annat utan att medierna blandas. En vanlig typ av värmeväxlare är de plattvärmeväxlare som finns i processindustrin. Plattorna är utformade med olika mönster så att avlämningen och upptagningen av värme blir...

Läs mer

Satsning på svensk biogasteknologi i Sydkorea

Jakten på olika former för att minska växthuseffekten fortsätter. Nu annonseras ett nytt lovande projekt som kanske kommer att stå som modell för andra alternativa energiprojekt i Asien. Det är det svenska bolaget Scandinavian Biogas Fuels som har startat en anläggning i Sydkorea som ska omvandla avlopp och hushållsavfall till industribränsle. SBF hävdar att anläggningen som ligger i industrihamnstaden...

Läs mer

Ny skanner för kemisk analys av biomassa

Det kanske inte är så glamoröst som solcellspaneler eller vindkraftparker som elegant utvinner energi ur luftmassorna, men enbart genom att öka effekten hos förbränning av biomassa skulle man kunna få ett betydande alternativ till fossila bränslen. Mellan 11 och 14 procent av jordens energiuttag härrör från grödor som träflis eller energigrödor vilket gör att även småbesparingar kan visa sig...

Läs mer

System för återvinning ger affärsfördelar

För ett företag finns det många drivkrafter för att arbeta med frågor som rör hållbar utveckling. Lagstiftning, kundkrav, ökad miljömedvetenhet samt viljan att förbättra företagets anseende är några exempel på drivkrafter. Under senare år har många företagsledare insett att ett bra miljöarbete också kan resultera i minskade kostnader och ökade affärsmöjligheter. I de flesta fall är det en kombination...

Läs mer

Unik burk ger jättebatterier nytt liv

Med sin världsunika produkt Macbat Midi, en så kallad batteriregenererare, ser det värmländska familjeföretaget en nästan omättbar internationell marknad framför sig när resurssparandet ökar i samhället. Genom den kan stora mängder batteribly och energi sparas. År 1998 köpte grundaren Åke Johansson i Arvika patentet, som baseras på en kombination av elektromekanik och kvalificerad datorteknik, och som ligger till grund...

Läs mer

Miljöanpassad elhybrid i skogsbruket

Vad är en ”skotare”? Några förknippar kanske ordet med segling men begreppet hör hemma inom det skandinaviska skogsbruket. I vår del av världen fälls träden och kapas på plats i skogen i längder som passar för transport med timmerbil. Här kommer skotaren in. En skotare är en skogsmaskin som används för transport (skotning) av rundvirke från avverkningsplatsen till en...

Läs mer

Miljöteknik som affärsidé innan begreppet fanns

Luftföroreningar finns överallt, både i arbetsmiljön och i den omgivande miljön. På arbetsplatsen kan det exempelvis röra sig om svetsrök i industrilokaler, avgaser i bilverkstäder, avgaser från utryckningsfordon som snabbstartar inomhus och oljedimmor från skärvätskor i mekaniska industrier. Kraven på god inomhusmiljö ökar ständigt och smutsiga industrimiljöer sliter på personalen, verktygen och produktionssystemen. För att säkerställa personalens välbefinnande och...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »