Biobränslen

Utmaningen att hitta klimatsmarta alternativ till fossila bränslen är den kanske viktigaste miljöfrågan just nu och visst finns det lösningar, inte minst från svenska företag. Metoderna att omvandla förnybara råvaror till bränslen blir hela tiden effektivare.

Biobränslen kan tillverkas av en mängd olika ämnen. Växter kan odlas specifikt för ändamålet, som salix och hampa. Skogsråvara används också, främst på grund av den goda tillgången i vår del av världen. Även vanliga livsmedelsgrödor som majs och sockerbetor utgör grunden för omvandling till biobränsle. Matavfall och återvinning av andra organiska ämnen används i viss utsträckning.

Koldioxid frigörs vid förbränning även av biobränsle, men till skillnad mot förbränning av kol och olja tillförs ingen ny koldioxid till atmosfären. Växterna som biobränslet tillverkas av har tagit upp samma mängd koldioxid ur atmosfären som släpps ut vid dess förbränning i den så kallade kolcykeln, kolets kretslopp.