Svenska English 中国的

Biobränslen

Utmaningen att hitta klimatsmarta alternativ till fossila bränslen är den kanske viktigaste miljöfrågan just nu och visst finns det lösningar, inte minst från svenska företag. Metoderna att omvandla förnybara råvaror till bränslen blir hela tiden effektivare.

Biobränslen kan tillverkas av en mängd olika ämnen. Växter kan odlas specifikt för ändamålet, som salix och hampa. Skogsråvara används också, främst på grund av den goda tillgången i vår del av världen. Även vanliga livsmedelsgrödor som majs och sockerbetor utgör grunden för omvandling till biobränsle. Matavfall och återvinning av andra organiska ämnen används i viss utsträckning.

Koldioxid frigörs vid förbränning även av biobränsle, men till skillnad mot förbränning av kol och olja tillförs ingen ny koldioxid till atmosfären. Växterna som biobränslet tillverkas av har tagit upp samma mängd koldioxid ur atmosfären som släpps ut vid dess förbränning i den så kallade kolcykeln, kolets kretslopp.

 • Ett bubblande företag
  Hos Simris Alg kan man tala om en bubblande verksamhet. Fredrika Gullfot och hennes kollegor odlar nämligen alger. Tvåtusen kvadratmeter…
 • Billigt biobränsle från cellulosa
  Miljöteknikföretaget REAC Fuel i Lund har utvecklat en patenterad extraktionsmetod för omvandla lignocellulosa till biobränsle. Hemligheten…
 • Hållbar Kemi 2030
  ”2030 är Stenungsund navet för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin. Vår verksamhet är baserad på förnybara råvaror…
 • Framtidens flyg drivs på alger
  Drygt två procent av världens utsläpp av koldioxid kommer från flygbranschen. Nu arbetas det intensivt för att minska den andelen.…
 • Ekoeffektiv skogsråvara i modernt båtbygge
  Råvaror från skogen kan användas till mycket mera än plankor, massaved och bränsle och Sverige är en viktig spelare vad det gäller…
 • Energibesparingar med små medel
  Energieffektiviteten i värme-, kyl- och värmeåtervinningssystem är beroende på hur bra regler-, värme- och kylöverföringsförmåga…
 • Större sjöfart med mindre miljöpåverkan
  Den internationella sjöfarten är en viktig del av den globala ekonomins blodomlopp. Sjöfarten står nämligen för över 80 procent av…
 • Diesel på tallolja minskar koldioxidutsläppen
  Runt om i världen söker man med ljus och lykta efter morgondagens drivmedel. Stigande oljepriser och ökade miljö- och hållbarhetskrav…
 • Ren smörja med effektivt oljereningssystem
  Att lämna bilen på service är något som de flesta bilägare gör ganska regelbundet. Är bilen ny så brukar det gå det bra utan några…
 • Flamlös förbränning minskar luftföroreningarna
  Processen för katalytisk förbränning är känd sedan länge men så här långt har det endast varit praktiskt möjligt att utnyttja…
Sida 1 av 2