Svenska     English     中国的

Energieffektivisering

 • Framtidens textilier
  Textilindustrin är en av världens största branscher. Produktionen av textilier har genom åren bidragit till betydande miljöproblem,…
 • Isolera byggnaden med kork
  På Miljönytta hittar du många artiklar om hur byggbranschen tagit till sig begreppet hållbar utveckling och utvecklar byggnader, komponenter…
 • Lättare bromsar minskar material- och bränsleförbrukningen
  Den svenska koncernen Haldex utvecklar och tillverkar produkter som förbättrar säkerhet, miljö och köregenskaper hos fordon. I praktiken…
 • Gamla fönster blir som nya
  En vanlig villa har ett tiotal fönster, ett större flerfamiljshus har ofta flera hundra fönster och den 449 meter höga Empire State…
 • Problem för ovälkomna fripassagerare
  Främmande växt- och djurarter som sprids till ekosystem där de tidigare inte funnits, kan vara ett bekymmer och ställa till stora problem.…
 • Artificiell fotosyntes kan ge solbränsle
  Allteftersom energibehovet växer blir det också viktigare att frigöra sig från beroendet av fossila bränslen. Alltmer energi produceras…
 • Plasmaprocess halverar utsläppen av koldioxid
  ScanArc Plasma Technologies ligger bakom en nyutvecklad metod för tillverkning av råjärn (tackjärn). Metoden – som kallas IronArc…
 • Nu blommar öknen
  Genom att använda resurser som finns i överflöd till att producera sådana som det råder brist på, kan man sikta bortom hållbar utveckling…
 • Energihubb minskar hushållets elkostnad
  ”Tänk dig att du har tillgång till ett energilager i ditt hem. På dagen när solen lyser fyller du på lagret med el som levereras…
 • Den vita sporten blir grönare
  Hållbarhetsfrågorna har blivit allt viktigare inom idrottsvärlden. De olympiska spelen i Lillehammer 1994 kan i sammanhanget ses som…
Sida 1 av 2