Svenska English 中国的

Förnybar el

 • FILM – Ångströmlaboratoriet utvecklar framtidens energilösningar
  Miljönytta besöker Ångströmlaboratoriet vars forskning bidragit till utvecklingen av Sebased vågkraftverk, Boston-Powers gröna batterier…
 • Offshore-energi på nytt sätt
  Intresset för lösningar på världens energi- och klimatutmaningar är mycket stort. Inom EU kommer man sälja 300 miljoner utsläppsrätter…
 • Framtidens elnät är flexibla och smarta
  Elnäten är i många länder uppbyggda kring en centraliserad kraftproduktion i form av storskalig vattenkraft, kärnkraftverk och kraftvärmeverk.…
 • Hållbar Kemi 2030
  ”2030 är Stenungsund navet för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin. Vår verksamhet är baserad på förnybara råvaror…
 • Skruvkork av bioplast
  Bioplaster är plaster som har sitt ursprung i biobaserade råvaror, eller som har egenskaper som gör dem biologiskt nedbrytbara. Bioplaster…
 • El och värme från prisbelönt solenergisystem
  En av de första artiklarna i vår serie om produkter som gör miljönytta publicerades 2008. Den handlade om det lilla företaget Absolicon…
 • Diesel på tallolja minskar koldioxidutsläppen
  Runt om i världen söker man med ljus och lykta efter morgondagens drivmedel. Stigande oljepriser och ökade miljö- och hållbarhetskrav…
 • Utsläppsfri kolkraft?
  I Sverige står industrin, enligt Naturvårdsverket, för 23 procent av utsläppen av växthusgaser. Lägger man till produktion av el och…
 • Unik elmotor för cyklar
  Fordonsindustrin är för närvarande inne i en stor omställningsprocess. Att människor och varor måste transporteras är de flesta helt…
 • Nytänk kring bränsletransporter gav stora vinster för klimatet
  Allt flygbränsle som används i flygplanstrafiken vid Arlanda flygplats lagras och distribueras av ett företag som heter AFAB, A Flygbränslehantering…
Sida 1 av 2