Svenska English 中国的

Sedan flera år är miljötänkandet ofta en integrerad del av företagens affärsidé och här på miljönytta.se finns ett stort antal artiklar om svenska företags miljönyttor. Medan de flesta artiklar handlar som sådant som finns på marknaden, tillåter vi oss under denna avdelning att smygtitta in i framtiden, på vad som kan bli morgondagens stora miljönyttor.

 • Ny guldålder för segelfartyg?
  Fartygstransporter är energieffektiva, men är samtidigt en betydande utsläppskälla på grund av den globaliserade världens enorma transportbehov.…
 • Energiskörd – att återvinna spillenergi
  Energiskörd handlar om att utnyttja lågvärdig energi som annars går till spillo, främst till att driva elektronik med låga effektkrav.…
 • Effektivare resursanvändning i jordbruket
  Precisionsjordbruk handlar om effektivare resursutnyttjande och insatser som anpassas till de lokala förhållandena på odlingsfälten.…
 • Framtidens fiskodlingar
  Fisk och skaldjur är en väsentlig del av den globala livsmedelsproduktionen, men också en resurs som länge har behandlats oaktsamt.…
 • GMO – ett omdiskuterat redskap
  En växande världsbefolkning kräver en allt större livsmedelsproduktion. En av de tänkbara metoderna är att genetiskt modifiera växter…
 • Framtidens textilier
  Textilindustrin är en av världens största branscher. Produktionen av textilier har genom åren bidragit till betydande miljöproblem,…
 • Allt hetare för geotermisk energi
  Förbättrad teknik kan i framtiden bana väg för större utnyttjande av den värmeenergi som finns lagrad i jordens inre. Geotermisk energi…
 • Artificiell fotosyntes kan ge solbränsle
  Allteftersom energibehovet växer blir det också viktigare att frigöra sig från beroendet av fossila bränslen. Alltmer energi produceras…
 • Nu blommar öknen
  Genom att använda resurser som finns i överflöd till att producera sådana som det råder brist på, kan man sikta bortom hållbar utveckling…
 • Lättviktsmaterial möjliggör smartare transporter
  Transportsektorn står för en betydande miljöpåverkan, både när det kommer till utsläpp av växthusgaser och ämnen som svavel. Samtidigt…
Sida 1 av 3