Sedan flera år är miljötänkandet ofta en integrerad del av företagens affärsidé och här på miljönytta.se finns ett stort antal artiklar om svenska företags miljönyttor. Medan de flesta artiklar handlar som sådant som finns på marknaden, tillåter vi oss under denna avdelning att smygtitta in i framtiden, på vad som kan bli morgondagens stora miljönyttor.

 • Framtidens textilier
  Textilindustrin är en av världens största branscher. Produktionen av textilier har genom åren bidragit till betydande miljöproblem,…
 • Allt hetare för geotermisk energi
  Förbättrad teknik kan i framtiden bana väg för större utnyttjande av den värmeenergi som finns lagrad i jordens inre. Geotermisk energi…
 • Artificiell fotosyntes kan ge solbränsle
  Allteftersom energibehovet växer blir det också viktigare att frigöra sig från beroendet av fossila bränslen. Alltmer energi produceras…
 • Nu blommar öknen
  Genom att använda resurser som finns i överflöd till att producera sådana som det råder brist på, kan man sikta bortom hållbar utveckling…
 • Lättviktsmaterial möjliggör smartare transporter
  Transportsektorn står för en betydande miljöpåverkan, både när det kommer till utsläpp av växthusgaser och ämnen som svavel. Samtidigt…
 • Energi från undervattensströmmar
  Att utnyttja de kraftiga vattenströmmar som finns i världshaven för att producera energi är en mycket lockande tanke. Denna energikälla…
 • Framtidens TV kan vara betydligt energisnålare
  Efter sömn och förvärvsarbete är tv-tittande den enskilda aktivitet som svenskarna använder mest tid till. En studie som finansierats…
 • Torium – ett renare, billigare och säkrare alternativ till uran?
  Kärnkraft betraktas både som en lovande och problematisk energikälla. Å ena sidan kan kärnkraften kontinuerligt generera stora mängder…
 • FILM – Ångströmlaboratoriet utvecklar framtidens energilösningar
  Miljönytta besöker Ångströmlaboratoriet vars forskning bidragit till utvecklingen av Sebased vågkraftverk, Boston-Powers gröna batterier…
 • Fasskiftsmaterial sparar energi och pengar
  Energi måste ofta lagras som värme för att sedan kunna värma upp bland annat bostäder som fabriker. Ett problem som lätt uppstår…
Sida 1 av 2