FRAMTIDEN

Sedan flera år är miljötänkandet ofta en integrerad del av företagens affärsidé och här på miljönytta.se finns ett stort antal artiklar om svenska företags miljönyttor. Medan de flesta artiklar handlar som sådant som finns på marknaden, tillåter vi oss under denna avdelning att smygtitta in i framtiden, på vad som kan bli morgondagens stora miljönyttor.

Hållbar Kemi 2030

Under sommaren 2015 återpubliceras några äldre artiklar. Följande artikel skrevs 2012. ”2030 är Stenungsund navet för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin. Vår verksamhet är baserad på förnybara råvaror och energi och bidrar till ett hållbart samhälle.” Visionen om ett hållbart samhälle och en blomstrande kemiindustri togs fram år 2010 av kemiföretagen AGA, Akzo Nobel, Borealis, INEOS och Perstorp...

Läs mer

Attraktivare eldrift med bättre batterier och snabbladdning

Eldrift kan göra transporter lika gröna som produktionen av den underliggande elen förmår, och är en viktig möjlighet för att minska de fossila utsläppen. Hur attraktiv eldrift är som alternativ beror av batteriteknikens förmåga, dess kostnadseffektivitet, och hur väl laddningslösningarna presterar. Nya batterityper, pressade priser och snabbare laddning har börjat förändra kalkylerna i eldriftens favör. Elektroniken utvecklas i snabb...

Läs mer

Nya material formar framtiden

Från höghållfasta stål och metalltrikåer till mer futuristiska aerogeler, metallskum och amorfa metaller kan nya material ge hållbara, lättare produkter med nya egenskaper, och minskade transportutsläpp. Samtidigt pågår en processutveckling som minskar utsläpp och sparar energi i masstillverkningsledet. En stor del av vår energikonsumtion går åt till att förflytta saker, inte sällan tillverkade av stål. Stål är ett av...

Läs mer

Drönare hittar nya transportvägar

Summan av de sista transportleden med bil är i dagsläget ett av de svartare fåren bland transportsektorns utsläpp. Förarlösa farkoster kan öppna nya avlastande distributionskanaler, minska utsläpp och bli en genväg till infrastruktur där vägnät saknas. Transportsektorn, med sitt höga nyttjande av fossila bränslen, är näst efter energiproduktion den största utsläppssektorn. Många transporter är långväga, men när lastvolymerna kan...

Läs mer

Integrerad energilagring

Med ökad förnybar elproduktion ställs nya krav på förmågan till kraftbalansering. Att integrera energilagrande buffertsystem i elnäten kan göra det möjligt att öka den förnybara andelen över vad som annars hade varit praktiskt möjligt. En mångfald av lagringsmetoder med olika för- och nackdelar är under utveckling, något som drivs på av framsteg inom batteri- och materialteknik. En framtid med...

Läs mer

Supermaterial med miljöpotential

Grafen är hårdare än diamanter, starkare än stål och samtidigt det tunnaste materialet på jorden. Som om detta inte räcker är materialet böjligt, lätt, genomskinligt, avleder värme samt leder elektricitet 200 gånger bättre än kisel. Forskare och industri talar nu om ett nytt supermaterial, och idéerna för att använda grafen för miljönytta är flera. Under 1930-talet presenterades plasterna som...

Läs mer

Framtidens energi kan inhämtas i himlen

Miljönyttiga energiföretag får allt fler högt flygande planer. Från uppblåsbara storskaliga vindturbiner i luften till mindre glidflyg som är kopplade till generatorer vid marken – flera satsningar på luftburna energilösningar vinner förtroende hos investerande organisationer och företag. Vi på jorden har en potentiell skatt av förnybar energi ovanför oss. Ett problem med vindkraften som den ser ut idag är...

Läs mer

Under vattenytan växer hopp om nya biobränslen

Allt fler ögon vänds nu mot odling av alger under vatten – men på land i öknen. Tekniken finns redan och nu övergår forskarna och näringslivet från att hoppas till att tro att alger ska vara gångbara som biobränsle i kommersiell fullskala. Alger växer i odlingsanpassade bassänger i USA:s södra ökenområden. Hos forskare som söker hållbara lösningar på samhällets...

Läs mer

Energiskörd – att återvinna spillenergi

Energiskörd handlar om att utnyttja lågvärdig energi som annars går till spillo, främst till att driva elektronik med låga effektkrav. Det ger miljönytta genom att mer nyttigt arbete utförs av den energi vi redan producerat. Samtidigt finns många tillämpningar där det är gynnsamt att inte behöva batterier eller kabeldragningar – allt från marksensorer till kroppsimplantat. Innovationer som piezoelektriska material...

Läs mer

Miljönytta är existerande och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön.

Vår miljö behöver innovationer. Ändå skapar de sällan rubriker. Därför samlas här nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gjort möjligt.

Export av miljösmarta varor och tjänster ger jobb i Sverige och miljönytta för alla.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »