FRAMTIDEN

Sedan flera år är miljötänkandet ofta en integrerad del av företagens affärsidé och här på miljönytta.se finns ett stort antal artiklar om svenska företags miljönyttor. Medan de flesta artiklar handlar som sådant som finns på marknaden, tillåter vi oss under denna avdelning att smygtitta in i framtiden, på vad som kan bli morgondagens stora miljönyttor.

Energiskörd – att återvinna spillenergi

Energiskörd handlar om att utnyttja lågvärdig energi som annars går till spillo, främst till att driva elektronik med låga effektkrav. Det ger miljönytta genom att mer nyttigt arbete utförs av den energi vi redan producerat. Samtidigt finns många tillämpningar där det är gynnsamt att inte behöva batterier eller kabeldragningar – allt från marksensorer till kroppsimplantat. Innovationer som piezoelektriska material...

Läs mer

Effektivare resursanvändning i jordbruket

Precisionsjordbruk handlar om effektivare resursutnyttjande och insatser som anpassas till de lokala förhållandena på odlingsfälten. Genom modern teknik kan man på geografisk precisionsnivå samla in och koordinatsätta detaljinformation om miljöfaktorer och näringsstatus. Informationen gör det möjligt för jordbrukarna att rikta sina åtgärder, vilket sparar resurser och minskar näringsläckaget. Det gör precisionsjordbruket till en viktig del av det framtida jordbruk...

Läs mer

Framtidens fiskodlingar

Fisk och skaldjur är en väsentlig del av den globala livsmedelsproduktionen, men också en resurs som länge har behandlats oaktsamt. Fångsterna från hav, sjöar och vattendrag har planat ut, medan fisk- och skaldjursodlingen blivit allt mer expansiv. I framtiden behövs än mer akvakultur – men med mindre miljöbelastning. Odling i slutna ekosystem kan eliminera läckage av näringsämnen och kemikalier...

Läs mer

Framtidens textilier

Textilindustrin är en av världens största branscher. Produktionen av textilier har genom åren bidragit till betydande miljöproblem, framförallt genom de vattenföroreningar framställningen leder till. Mycket beror på att bomull, som används i ungefär hälften av all textiltillverkning, är extremt vattenkrävande. Att tillverka ett kilo bomull kan kräva upp till 29 000 liter vatten. Därtill kommer de kemikalier som används...

Läs mer

Allt hetare för geotermisk energi

Förbättrad teknik kan i framtiden bana väg för större utnyttjande av den värmeenergi som finns lagrad i jordens inre. Geotermisk energi kan utnyttjas för kontinuerlig produktion av värme och elektricitet och därmed fungera som en pålitlig baskraft. Från att tidigare ha varit förbehållen vissa geologiskt gynnsamma områden är geotermisk energi på väg att bli ett alternativ för världen i...

Läs mer

Artificiell fotosyntes kan ge solbränsle

Allteftersom energibehovet växer blir det också viktigare att frigöra sig från beroendet av fossila bränslen. Alltmer energi produceras från förnybara källor, men en utmaning är att möta transportsektorns särskilda krav på lagringsbarhet. Kanske blir lösningen att stöpa solenergi direkt i bränsleform, utan att ta omvägen förbi olja och biobränslen, genom att härma växternas egen energilagring i ett integrerat system?...

Läs mer

Nu blommar öknen

Genom att använda resurser som finns i överflöd till att producera sådana som det råder brist på, kan man sikta bortom hållbar utveckling och göra känsliga ekosystem grönare och mer produktiva. När innovativa metoder strålar samman till helhetslösningar öppnar det på ett lönsamt och möjliggörande sätt för tillväxt och utveckling i jordens mest eftersatta områden. Extrema torrområden och öknar...

Läs mer

Lättviktsmaterial möjliggör smartare transporter

Transportsektorn står för en betydande miljöpåverkan, både när det kommer till utsläpp av växthusgaser och ämnen som svavel. Samtidigt är behovet av välfungerande transporter omfattande i en alltmer globaliserad värld. Lyckligtvis finns tekniska lösningar som påtagligt kan minska transportsektorns miljöpåverkan runtom världen. Nya lättviktsmaterial har redan börjat göra energimässigt smartare resor möjliga och kan bidra ännu mer i takt...

Läs mer

Energi från undervattensströmmar

Att utnyttja de kraftiga vattenströmmar som finns i världshaven för att producera energi är en mycket lockande tanke. Denna energikälla är nämligen väldigt omfattande och finns tillgänglig i stora delar av världen. Vattenströmmar är inte bara förnyelsebara, utan dessutom en naturkraft som på ett tillförlitligt och kontinuerligt sätt kan producera energi. Att faktiskt kunna tämja vattenkraften har däremot visat...

Läs mer

Framtidens TV kan vara betydligt energisnålare

Efter sömn och förvärvsarbete är tv-tittande den enskilda aktivitet som svenskarna använder mest tid till. En studie som finansierats av Energimyndigheten visar att en knapp majoritet av hushållen har två eller fler tv-apparater hemma, medan närmast alla har minst en apparat. Ca 5 procent av hushållselen i Sverige går till tv-apparaterna. Ytterligare 14 procent utnyttjas för att driva datorer,...

Läs mer

Miljönytta är existerande och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön.

Vår miljö behöver innovationer. Ändå skapar de sällan rubriker. Därför samlas här nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gjort möjligt.

Export av miljösmarta varor och tjänster ger jobb i Sverige och miljönytta för alla.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »