Svenska     English     中国的

Våra livsmedel påverkar miljön både direkt och indirekt när de produceras och transporteras. Miljön berörs av aktiviteter i butikerna och genom avfallet som uppstår i konsumtionskedjan. Det händer mycket på miljöområdet även inom livsmedelsbranschen. Hur grödorna odlas, hur de förpackas, transporteras och hanteras har stor betydelse för livsmedlens miljöpåverkan.

 • Renare värld med energieffektiv spis
  ”I dag orsakar giftig kolrök från matlagning fler dödsfall än malaria och det går åt sex ton trä till att producera ett ton träkol”,…
 • Bioraffinaderi minskar klimatpåverkan
  Går det att göra plast av jordärtskockor? Frågan låter kanske märklig men visst går det, något som professor Bo Mattiasson kan intyga.…
 • Förpackningsmaterial som reagerar på värme
  ”En optimal förpackning uppfyller kraven för produktskydd och sparar både pengar och miljö. Samtidigt måste den vara funktionell…
 • Färsk revolution i barnmatshyllan
  I Sverige säljs det varje år barnmat för omkring 1 miljard kronor. I många avseenden är branschen traditionell och barnmatsburkarna…
 • Tomatodling i industriell symbios minskar klimatpåverkan
  Kopplingen mellan mat och klimat är något som livsmedelsbranschen tar på allvar. Produktion och konsumtion av livsmedel ger utsläpp…
 • Säkrare mat från jord till bord
  Att ha tillgång till säker mat är ett grundläggande krav från konsumenter över hela världen, men i ett globaliserat samhälle har…
 • Ett bubblande företag
  Hos Simris Alg kan man tala om en bubblande verksamhet. Fredrika Gullfot och hennes kollegor odlar nämligen alger. Tvåtusen kvadratmeter…
 • Energieffektiv vattenrening med ozon
  Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden men tillgången och kvaliteten på vattnet varierar betydligt mellan olika delar…
 • Skruvkork av bioplast
  Bioplaster är plaster som har sitt ursprung i biobaserade råvaror, eller som har egenskaper som gör dem biologiskt nedbrytbara. Bioplaster…
 • Att spara några gram här och där ger miljönytta
  Att minska vikten med några gram, eller att helt byta material och formgivning, är åtgärder som kan ge betydande miljövinster. Detta…
Sida 1 av 2