Svenska     English     中国的

Våra livsmedel påverkar miljön både direkt och indirekt när de produceras och transporteras. Miljön berörs av aktiviteter i butikerna och genom avfallet som uppstår i konsumtionskedjan. Det händer mycket på miljöområdet även inom livsmedelsbranschen. Hur grödorna odlas, hur de förpackas, transporteras och hanteras har stor betydelse för livsmedlens miljöpåverkan.

 • Bioraffinaderi minskar klimatpåverkan
  Går det att göra plast av jordärtskockor? Frågan låter kanske märklig men visst går det, något som professor Bo Mattiasson kan intyga.…
 • Förpackningsmaterial som reagerar på värme
  ”En optimal förpackning uppfyller kraven för produktskydd och sparar både pengar och miljö. Samtidigt måste den vara funktionell…
 • Färsk revolution i barnmatshyllan
  I Sverige säljs det varje år barnmat för omkring 1 miljard kronor. I många avseenden är branschen traditionell och barnmatsburkarna…
 • Tomatodling i industriell symbios minskar klimatpåverkan
  Kopplingen mellan mat och klimat är något som livsmedelsbranschen tar på allvar. Produktion och konsumtion av livsmedel ger utsläpp…
 • Säkrare mat från jord till bord
  Att ha tillgång till säker mat är ett grundläggande krav från konsumenter över hela världen, men i ett globaliserat samhälle har…
 • Ett bubblande företag
  Hos Simris Alg kan man tala om en bubblande verksamhet. Fredrika Gullfot och hennes kollegor odlar nämligen alger. Tvåtusen kvadratmeter…
 • Energieffektiv vattenrening med ozon
  Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden men tillgången och kvaliteten på vattnet varierar betydligt mellan olika delar…
 • Skruvkork av bioplast
  Bioplaster är plaster som har sitt ursprung i biobaserade råvaror, eller som har egenskaper som gör dem biologiskt nedbrytbara. Bioplaster…
 • Att spara några gram här och där ger miljönytta
  Att minska vikten med några gram, eller att helt byta material och formgivning, är åtgärder som kan ge betydande miljövinster. Detta…
 • Innovativa former med nytt förpackningsmaterial
  Förpackningar skyddar, bevarar och marknadsför olika varor. Inom de flesta branscher ställer man därför höga krav på förpackningarnas…
Sida 1 av 2