Svenska English 中国的

Miljöarbete

 • Takpapp på vägen
  ”Vi är ett av de första företagen i världen som använder en miljöanpassad process för återvinning av takpapp”, säger Karsten…
 • Salta reseräkningen med ditt koldioxidavtryck
  ”Det har blivit allt vanligare att företag och andra organisationer vill samla in och redovisa uppgifter om verksamhetens miljöpåverkan,…
 • Problem för ovälkomna fripassagerare
  Främmande växt- och djurarter som sprids till ekosystem där de tidigare inte funnits, kan vara ett bekymmer och ställa till stora problem.…
 • Betongprodukter som renar stadsluften
  Luften i många större städer är så dålig att den inte uppfyller EU:s normer för luftkvalitet. Kväveoxider från bilavgaser – och…
 • Tomatodling i industriell symbios minskar klimatpåverkan
  Kopplingen mellan mat och klimat är något som livsmedelsbranschen tar på allvar. Produktion och konsumtion av livsmedel ger utsläpp…
 • Bättre miljö och arbetsmiljö med syntetiska dieseldrivmedel
  Nämner man Fischer-Tropsch-processen är det antagligen mest kemister och historiker som höjer på ögonbrynen. Kemisten känner antagligen…
 • Säkrare mat från jord till bord
  Att ha tillgång till säker mat är ett grundläggande krav från konsumenter över hela världen, men i ett globaliserat samhälle har…
 • Naturligt träskydd
  Traditionella träskyddsmedel kan innehålla aktiva beståndsdelar som koppar, bor, fosfor och kreosotolja. Medlen verkar genom att kemikalierna…
 • Svanenmärkt kompressor fixar uppvärmningen
  Inom industrin drivs många processer och verktyg av tryckluft som gör det möjligt att pressa, borra, spraya, pumpa eller kontrollera…
 • Större sjöfart med mindre miljöpåverkan
  Den internationella sjöfarten är en viktig del av den globala ekonomins blodomlopp. Sjöfarten står nämligen för över 80 procent av…
Sida 1 av 2