Myllrande våtmarker

Myllrande våtmarker

Riksdagens mål för Myllrande våtmarker är:

”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.”

Regeringen har fastställt preciseringar av miljömålet som bland annat avser våtmarkernas utbredning, hotade arter, bevarade natur- och kulturvärden, samt friluftsliv och buller.

Varor och tjänster som bidrar till Myllrande våtmarker
Hållbara produktionsmetoder i skogs- och jordbruket bidrar till att hotet mot våtmarkerna minskar och att våtmarker kan restaureras. Utvinningen av torv för energiproduktion ökar trycket mot våtmarkerna och här är det naturligtvis viktigt metoderna är ekologiskt hållbara. Inom besöksbranschen finns ett antal bra exempel på hur man tar hänsyn till våtmarker och andra ekosystem och erbjuder olika former av naturturism.

Läs mer om hur näringslivet bidrar till målet begränsad klimatpåverkan

Älgjakt på naturens villkor

Tänk dig orörd fjällnära skog och möte med en bjässe till skogens konung. En mäktig upplevelse för de flesta. Sedan ett par år arrangerar företaget Naturupplevelser i Lappland just detta i form av älgjakt tillsammans med Smilalidens jaktlag i Blaikens jaktområde i Sorsele kommun. ”Jakten sker på naturliga bestånd där kunskap om vilt och natur är en förutsättning för...

Läs mer

Miljönytta är existerande och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön.

Vår miljö behöver innovationer. Ändå skapar de sällan rubriker. Därför samlas här nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gjort möjligt.

Export av miljösmarta varor och tjänster ger jobb i Sverige och miljönytta för alla.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »