Nanoteknik

Nanoteknik avser teknik med en storlek lämpligt mätbar i nanometer. Det kan användas inom elektronik (nanoelektronik) och materialteknik, men även inom kemiska (nanokemi) och biologiska (nanobioteknik) tillämpningar.

En nanometer är en måttenhet på något som är mycket litet. En nanometer är en miljarddels meter, alltså 0,000 000 001 meter. Fysikens lagar gäller ständigt, men olika lagar kan ha större eller mindre betydelse beroende på materialets dimensioner. För nanotekniken hämtas mycket av kunskapen från det man kallar kvantmekanik (eller kvantfysik).

De flesta industrier kommer att påverkas av nanoteknikens utveckling. Elektroniksektorn, med krav på allt mindre och mer energieffektiva processorer och lagringsmedia, sätter stort hopp till nanoteknikens möjligheter. Biotekniken är ett område där nanotekniken är vanlig, men i framtiden beräknas den bli allt vanligare i allt från fordonsindustrin till livsmedelssektorn. Tillverkning av ytbehandlingsmaterial, rengöringsmedel, målarfärg och cement omfattar idag ofta någon form av nanoteknik, liksom medicin och sjukvård.