Boliden odlar alger och binder utsläpp

Smältverket Boliden Bergsöe har i flera år utnyttjat sin spillvärme till landbaserad fiskodling. Nu ska också rökgaserna tas tillvara – för att odla alger. ”Vi räknar med att konceptet skall kunna ta hand om koldioxidutsläpp, skapa energi till smältning av metaller och därtill rena utsläpp av metaller som återfinns i rökgasen”, säger Niklas Strömberg, projektledare på RISE. Boliden Bergsöe...

Läs mer

Skogsindustrins restprodukter förädlas

Lignin – den beståndsdel i trä som ger materialet stadga – har hittills varit en restström i pappers- och massaindustrin. Forskningsprojektet BioLi2.0 visar att det går använda till drivmedel. “Vi har lyckats omvandla lignin, som är en av huvudkomponenterna i vedråvara och i dag framförallt utvinns vid tillverkning av pappersmassa, till att bli ett oljeliknande material som fungerar som...

Läs mer

Svenska branscher siktar på fossilfrihet 2045

2030 är inrikesflyget fossilfritt. Det finns klimatneutral betong på marknaden, och dagligvaruhandelns plastförpackningar produceras helt av förnybar eller återvunnen råvara. Så lyder några av målsättningarna i de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som företrädare för nio branscher nu överlämnat till regeringen. Det är den svenska betongbranschen, bygg- och anläggningssektorn, cementbranschen, dagligvaruhandeln, flygbranschen, gruv- och mineralnäringen, skogsindustrin, stålindustrin samt åkerinäringen som...

Läs mer

Plastnedbrytande bakterie ger nya återvinningsmöjligheter

En laboratorieupptäckt har gjort en bakterie som lärt sig bryta ned plast ännu effektivare. Genombrottet kan leda till nya återvinningsprocesser. Plastsorten PET är vanlig i bland annat dryckesflaskor, och kan bli kvar över 400 år i naturen eftersom få organismer kan bryta ned den. 2016 upptäckte dock japanska forskare en tidigare okänd bakterie på en återvinningsstation i staden Sakai....

Läs mer

Ny robot återvinner material från iPhones

Apple, som förra året utfäste sig att helt gå över till återvunna råvaror, har utvecklat en ny återvinningsrobot som specifikt delar upp iPhones i sina komponenter. Roboten Daisy kan hantera nio olika modeller, tar isär 200 iPhones i timmen, och ska användas både i företagets egna anläggningar och på licens. “Det är inte rimligt att återvinna telefoner med samma...

Läs mer

Coca-Cola lanserar vision för en värld utan avfall

Varje timme tar haven emot 900 ton plastavfall. Därför ska vi återvinna allt som går att återvinna, säger Coca-Cola Company, och lovar att senast 2030 samla in lika många förpackningar som säljs. Under parollen ”World Without Waste” åtar sig företaget att dels se över förpackningarnas hela livscykel och designa för återvinning, men också att marknadsföra cirkulära lösningar och använda...

Läs mer

Sveriges utsläpp

Sverige påverkar klimatet genom produktionens utsläpp, och genom produktionen utomlands av det vi importerar. Men vi exporterar också lösningar som sänker utsläpp i flera led, ofta med mångfalt större effekt. I en sammanlänkad värld är i slutändan alla utsläpp globala. Hur ser Sveriges klimatpåverkan ut? Hur har den förändrats? Det är en fråga med flera svar. Klimatfrågan handlar i...

Läs mer

Den svenska bioekonomin – En växande miljönytta för världen

Den svenska skogen är en välvårdad resurs stadd i tillväxt, som både fungerar som kolsänka och förnybar råvarukälla. Räknar man med både kolinlagringen i den växande skogen och skogsråvarans påverkan jämfört med de råvaror den ersätter, binder det svenska skogsbruket 60–70 miljoner ton koldioxid per år.

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »