Svenska English 中国的

Miljönytta är existerande och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön, jämfört med om gammal teknik används.

Vår miljö behöver innovationer. Ändå skapar de sällan rubriker. Därför samlas här nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gjort möjligt.

Export av miljösmarta varor och tjänster ger jobb i Sverige och miljönytta för alla.

 • Bättre glid sparar bränsle
  Wolframdisulfid är en komposit som utvecklades av Nasa på 1960-talet och som är känd för sina smörjande egenskaper. En tunn film av...
 • Mindre miljöpåverkan med nytt gödselmedel
  Tillgång till kväve är en förutsättning för skogsplantors och andra växters tillväxt. De klassiska gödselmedlen innehåller därför...
 • Komposterbara bärkassar
  I staden San Fransisco och i ett antal andra städer runt om i världen är det numera förbjudet att använda bärkassar av plast. På...
 • Förbättrad biogasproduktion
  I dessa tider, med oro över den globala uppvärmningen, vilda svängningar i oljepriset och en ovisshet på marknaden vad gäller tillgången...
 • Lägre utsläpp av klimatgaser från gjuterier
  Det gjuts ungefär 325 000 ton järndetaljer i Sverige under ett år och viktiga kunder är fordons- och verkstadsindustrin. Motorblock,...
 • Förnyelsebart barriärmaterial för livsmedelsindustrin
  Känsliga livsmedel som exempelvis mejeri- och bageriprodukter, kaffe, snacks och juice behöver skyddas från syret i den omgivande luften....
 • Älgjakt på naturens villkor
  Tänk dig orörd fjällnära skog och möte med en bjässe till skogens konung. En mäktig upplevelse för de flesta. Sedan ett par år...
 • Gröna lådan minskar utsläppen
  Bränslekostnaderna är en stor del av den professionella fordonstrafikens totala kostnader. Får man ner den, så ökar lönsamheten. Samtidigt...
 • Blue Train för en grönare resa
  För de flesta européer är nog “charterresa” synonymt med flyg. Sedan 60-talet har flera miljoner turister utnyttjat möjligheten...
 • Grön cellulosakemi ger miljöfördelar
  Ett enda pappersbruk kan under ett år använda flera tusen ton kemikalier. En viktig anledning är att man vill åstadkomma speciella egenskaper...
 • Patent på "ekologiskt gummi"
  Vart tar alla gamla bildäck vägen? Innan vi svarar på frågan kan det vara intressant att ta reda på vad ett gummidäck innehåller....
 • Mikrobiologin i fokus vid rening av avloppsvatten
  Förorenat avloppsvatten kan orsaka allvarliga miljöproblem. Under mitten av 1900-talet uppmärksammades effekterna i miljön av syreförbrukande...
 • Smart grilltändare gör maten godare
  Kemikalieinspektionen har räknat ut att vi bara i Sverige under 2005 gjorde av med ca 4000 ton tändvätska (vilket motsvarar 4 miljoner...
 • Hög precision ger bättre miljö
  Traditionellt består framdrivningssystemet på fartyg av fem komponenter på en lång rad. Dieselmotorer, backslag, propelleraxlar, propellrar...
 • Ljus som växter gillar
  Klorofyll ger växten dess gröna färg och har en central roll i fotosyntesen. Klorofyllmolekylen är en del av ett antennsystem som fångar...
 • Rening av dricksvatten med solenergi
  Mer än en miljard människor har i dag inte tillgång till rent dricksvatten. Ett resultat av detta är att många barn under fem års...
 • Effektiv solvärme för alla typer av hus
  Man kan säga att nästan all energi på jorden ursprungligen kommer från solen någon gång. Det är solen som driver växternas fotosyntes....
 • Gröna batterier med imponerande prestanda
  Ett av de vanligaste klagomålen vad det gäller bärbar elektronik är att batterierna förr eller senare lägger av. Det är inte ovanligt...
 • Härtappat vatten gör stor skillnad
  Många stora idéer är faktiskt inte en unik idé, utan två idéer som kombineras på ett oväntat sätt. Det var två kunskaper som förenades...
 • Vindens kraft lagras i havet
  Att kunna ta tillvara den energi som lagras i vågorna har länge varit en dröm för alla som gillar förnyelsebar energi, men hittills...
Sida 11 av 13