• ARBETSPLATSER
  • BYGGNADER
  • LIVSMEDEL
  • TRANSPORTER
  • UPPLEVELSER
  • FRAMTID

Nya material förändrar tillverkningsindustrin

Under senare tid har kraven från bland annat flyg- och fordonsindustrin förflyttat materialegenskapernas gränser till alltmer extrema nivåer. Användningen av de nya materialen ställer höga krav på företag som tillverkar skärande verktyg, exempelvis borrar. Ett företag som ställer sig i frontlinjen i utvecklingen av skärverktyg som ska klara de nya tuffa materialen är Sandvik Coromant.

Klimatföretag i dubbel bemärkelse

”Vi är ett klimatföretag i dubbel bemärkelse. Våra system för vattenburen värme och kyla skapar ett bra inomhusklimat och bidrar samtidigt till minskad klimatpåverkan genom effektiv energi- och resursanvändning. Våra golvvärmeskivor är en av de tunnaste på marknaden och överför värme och kyla på ett mycket effektivt sätt”, konstaterar Annelie Norrbom, som är vd för Flooré AB.

Spillvärme ger liv åt tropisk fisk

”Det kan kanske låta lite långsökt att koppla samman ett blysmältverk med fiskodling men i praktiken är detta ett bra exempel på en fungerande industriell symbios”, berättar Peter Carlsson, som är vd för Boliden Bergsöe i Landskrona.

Unik eldriven snöskoter

Att kunna ta sig ut i naturen när snön ligger djup är en utmaning. Visst kan man ta sig fram på skidor, men för att besiktiga kraftledningsgator, driva skidanläggningar, göra räddningsinsatser i fjällen, eller se till sina renar, så behövs ett kraftfullt och pålitligt fordon – en snöskoter. Ett problem med dagens snöskotrar är att de orsakar flera typer av miljöpåverkan. Ett exempel på detta är utsläppen av luftföroreningar som kan vara betydande. Elmacchina har utvecklat en teknisk lösning som bygger på att konvertera moderna snöskotrar med hjälp av ett paket av elmotor, batterier och motorstyrning.

Funktionskläder med grön profil

OrganoClick och den taiwanesiska textiltillverkaren Chang-Ho Fibre har nyligen inlett ett samarbete för att ta fram fluorkarbonfria, funktionella och vattenavvisande tyger till den asiatiska textilmarknaden – en stor marknad där många av globala klädmärkena tillverkas. Den första OrganoTex-behandlade väven som lanseras består av återvunnen polyester. Tyget har tillverkats av gröna PET-flaskor och det behåller den gröna färgen från flaskorna. OrganoTex® behöver därför inte färgas på nytt, vilket sparar betydande mängder vatten och energi.

Avfallets resurser görs åtkomliga

Vidareutvecklade tekniker för att hantera och sortera blandade avfallströmmar och ta tillvara på kemiska resurser och energi från dem kan låsa upp stora tillgångar. Nya generationer av biobränslen görs med avfall och spillprodukter som råvara. Med nya metoder kan vi samla upp plast ur havet, demontera sopberg och utvinna energi.

Avfallets resurser görs åtkomliga

Vidareutvecklade tekniker för att hantera och sortera blandade avfallströmmar och ta tillvara på kemiska resurser och energi från dem kan låsa upp stora tillgångar. Nya generationer av biobränslen görs med avfall och spillprodukter som råvara. Med nya metoder kan vi samla upp plast ur havet, demontera sopberg och utvinna energi.

Läs mer

Nya material förändrar tillverkningsindustrin

Under senare tid har kraven från bland annat flyg- och fordonsindustrin förflyttat materialegenskapernas gränser till alltmer extrema nivåer. Användningen av de nya materialen ställer höga krav på företag som tillverkar skärande verktyg, exempelvis borrar. Ett företag som ställer sig i frontlinjen i utvecklingen av skärverktyg som ska klara de nya tuffa materialen är Sandvik Coromant.

Läs mer

Spillvärme ger liv åt tropisk fisk

”Det kan kanske låta lite långsökt att koppla samman ett blysmältverk med fiskodling men i praktiken är detta ett bra exempel på en fungerande industriell symbios”, berättar Peter Carlsson, som är vd för Boliden Bergsöe i Landskrona.

Läs mer

Förnybar energi från ett renare hav

Det döljer sig mycket under havsytan som de flesta människor inte har en aning om. Möjligen har du hört ordet sjöpung någon gång men vad är det egentligen? En som vet mycket om havet och sjöpungarna är Fredrik Norén, som är fil dr och grundare till bolaget Marin Biogas.

Läs mer

Klimatföretag i dubbel bemärkelse

”Vi är ett klimatföretag i dubbel bemärkelse. Våra system för vattenburen värme och kyla skapar ett bra inomhusklimat och bidrar samtidigt till minskad klimatpåverkan genom effektiv energi- och resursanvändning. Våra golvvärmeskivor är en av de tunnaste på marknaden och överför värme och kyla på ett mycket effektivt sätt”, konstaterar Annelie Norrbom, som är vd för Flooré AB.

Läs mer

Miljönytta är existerande och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön.

Vår miljö behöver innovationer. Ändå skapar de sällan rubriker. Därför samlas här nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gjort möjligt.

Export av miljösmarta varor och tjänster ger jobb i Sverige och miljönytta för alla.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »