Svenska     English     中国的
 • Energi från undervattensströmmar
  Att utnyttja de kraftiga vattenströmmar som finns i världshaven för att producera energi är en mycket lockande tanke. Denna energikälla...
 • FILM – Hållbara städer
  Urbaniseringen är en trend som blir starkare. Det ställer höga krav på stadsbyggnation redan idag för att vi inte ska få hållbarhetsproblem...
 • Den vita sporten blir grönare
  Hållbarhetsfrågorna har blivit allt viktigare inom idrottsvärlden. De olympiska spelen i Lillehammer 1994 kan i sammanhanget ses som...
 • Gröna andningsblåsor
  Nolato MediTors andningsblåsor är gröna – det har de alltid varit. En nyhet är att de har blivit lite grönare. ”Under årens lopp...
 • Kompositmaterial ger bränslesnålare bilar
  ”Att minska vikten är ett av huvudspåren inom fordonsindustrin då det gäller att reducera bränsleförbrukningen – och därmed utsläppen...
 • The sound of silence
  Har du funderat över hur svårt det är att hitta riktigt tysta platser i dagens samhälle. I hemmet väsnas hushållsmaskinerna, värmepumpen...
 • Framtidens TV kan vara betydligt energisnålare
  Efter sömn och förvärvsarbete är tv-tittande den enskilda aktivitet som svenskarna använder mest tid till. En studie som finansierats...
 • Torium – ett renare, billigare och säkrare alternativ till uran?
  Kärnkraft betraktas både som en lovande och problematisk energikälla. Å ena sidan kan kärnkraften kontinuerligt generera stora mängder...
 • Intelligenta laddstolpar för elbilar
  ”Alla kan säkert förstå vad en laddstolpe kan användas till”, hävdar Patrik Lindergren, som är vd för företaget Chargestorm....
 • Mer än stål från stålindustrin
  Det finns stor potential i järn- och stålindustrins restprodukter och ett ökat intresse att använda dem på ett resurseffektivt och...
 • FILM – Ångströmlaboratoriet utvecklar framtidens energilösningar
  Miljönytta besöker Ångströmlaboratoriet vars forskning bidragit till utvecklingen av Sebased vågkraftverk, Boston-Powers gröna batterier...
 • Nytt liv åt datorer ger miljövinster
  ”Under 2011 återanvände vi 120 000 datorer och skärmar och en av miljövinsterna var minskad klimatpåverkan”, konstaterar Jonas...
 • Fasskiftsmaterial sparar energi och pengar
  Energi måste ofta lagras som värme för att sedan kunna värma upp bland annat bostäder som fabriker. Ett problem som lätt uppstår...
 • Miljöanpassad värme i vitvarorna
  Sedan länge står diskmaskinen, tvättmaskinen och torktumlaren för en betydande del av energiförbrukningen i våra bostäder, tvättstugor...
 • Cellulosa-baserade batterier
  Batterier som innehåller tungmetaller innebär en fara för såväl miljön som människors hälsa. Även de mer miljövänliga batterier...
 • Offshore-energi på nytt sätt
  Intresset för lösningar på världens energi- och klimatutmaningar är mycket stort. Inom EU kommer man sälja 300 miljoner utsläppsrätter...
 • Naturligt träskydd
  Traditionella träskyddsmedel kan innehålla aktiva beståndsdelar som koppar, bor, fosfor och kreosotolja. Medlen verkar genom att kemikalierna...
 • Billigt biobränsle från cellulosa
  Miljöteknikföretaget REAC Fuel i Lund har utvecklat en patenterad extraktionsmetod för omvandla lignocellulosa till biobränsle. Hemligheten...
 • Systematik stoppar spill
  Varje dag inträffar tusentals spill och läckage av kemikalier, oljor och farligt avfall. De flesta är små och kan snabbt samlas upp...
 • Framtidens elnät är flexibla och smarta
  Elnäten är i många länder uppbyggda kring en centraliserad kraftproduktion i form av storskalig vattenkraft, kärnkraftverk och kraftvärmeverk....
Sida 5 av 13