Svenska English 中国的

Miljönytta är existerande och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön, jämfört med om gammal teknik används.

Vår miljö behöver innovationer. Ändå skapar de sällan rubriker. Därför samlas här nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gjort möjligt.

Export av miljösmarta varor och tjänster ger jobb i Sverige och miljönytta för alla.

 • Offshore-energi på nytt sätt
  Intresset för lösningar på världens energi- och klimatutmaningar är mycket stort. Inom EU kommer man sälja 300 miljoner utsläppsrätter...
 • Naturligt träskydd
  Traditionella träskyddsmedel kan innehålla aktiva beståndsdelar som koppar, bor, fosfor och kreosotolja. Medlen verkar genom att kemikalierna...
 • Billigt biobränsle från cellulosa
  Miljöteknikföretaget REAC Fuel i Lund har utvecklat en patenterad extraktionsmetod för omvandla lignocellulosa till biobränsle. Hemligheten...
 • Systematik stoppar spill
  Varje dag inträffar tusentals spill och läckage av kemikalier, oljor och farligt avfall. De flesta är små och kan snabbt samlas upp...
 • Framtidens elnät är flexibla och smarta
  Elnäten är i många länder uppbyggda kring en centraliserad kraftproduktion i form av storskalig vattenkraft, kärnkraftverk och kraftvärmeverk....
 • Skräddarsydda elastomerer bidrar till hållbar utveckling
  Tänk dig ett material som påminner om gummi, men som kan utvidgas upp till tio gånger sin storlek då det kommer i kontakt med...
 • Uppvärmningssystemet som aldrig missar väderleksrapporten
  Det svenska företaget eGain märker av ett ökat internationellt intresse för sitt innovativa utvecklingsarbete med uppvärmningssystem...
 • Hållbar Kemi 2030
  ”2030 är Stenungsund navet för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin. Vår verksamhet är baserad på förnybara råvaror...
 • Platta paket blir flervåningshus
  Att bygga villor i trä är ingen nyhet. Den röda stugan är närmast att betrakta som ett varumärke för det svenska landskapet. Att...
 • Miljöanpassade hudvårdsprodukter vinner marknad
  I allmänhet tänker vi inte på huden som ett av kroppens största organ, men den är faktiskt störst och utgör ungefär 16 procent...
 • Hur många glas kan man ha i ett fönster?
  ”Det är vikten på glasen som sätter begränsningen i kombination med vilken typ av beslag man använder i fönstret”, konstaterar...
 • Framtidens flyg drivs på alger
  Drygt två procent av världens utsläpp av koldioxid kommer från flygbranschen. Nu arbetas det intensivt för att minska den andelen....
 • Starka och tåliga kablar ger lägre miljöbelastning
  Kraven på prestanda och säkerhet hos material kan vara extremt höga, exempelvis i kärnkraftverk och militära applikationer. De kablar...
 • Nanocellulosa förnyar skogsindustrin
  Nanoteknik är ett område som väcker stora förhoppningar inom olika industribranscher. Hos många personer väcker begreppet associationer...
 • Lagrad snö ger fjärrkyla
  År 1990 var ungefär 10 procent av Europas bilar försedda med luftkonditionering. Nu är siffran uppe i 90 procent och man blir närmast...
 • Energieffektiv vattenrening med ozon
  Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden men tillgången och kvaliteten på vattnet varierar betydligt mellan olika delar...
 • Eco-driving på räls
  Det handlar mycket om energiförbrukning – samt slitage på bromsblock, hjul och räls – när ett tåg ska starta och bromsa. För ett...
 • Hållbarhetsfrågorna inspirerar modeindustrin
  Handeln med textilier är i högsta grad internationell och många olika näringsgrenar är inblandade i stegen från odlingen av naturfibrer...
 • Samåk smart och miljöanpassat
  ”Många företag och organisationer har strikta regler för hur längre och kostsamma tjänsteresor ska genomföras. Samma företag kan...
 • Pumpkraft lagrar energi
  Vindkraft och andra förnyelsebara energikällor ersätter löpande de europeiska kolkraftverken. De nya energikällorna må vara gröna,...
Sida 6 av 13