Svenska     English     中国的
 • Framtidens flyg drivs på alger
  Drygt två procent av världens utsläpp av koldioxid kommer från flygbranschen. Nu arbetas det intensivt för att minska den andelen....
 • Starka och tåliga kablar ger lägre miljöbelastning
  Kraven på prestanda och säkerhet hos material kan vara extremt höga, exempelvis i kärnkraftverk och militära applikationer. De kablar...
 • Nanocellulosa förnyar skogsindustrin
  Nanoteknik är ett område som väcker stora förhoppningar inom olika industribranscher. Hos många personer väcker begreppet associationer...
 • Lagrad snö ger fjärrkyla
  År 1990 var ungefär 10 procent av Europas bilar försedda med luftkonditionering. Nu är siffran uppe i 90 procent och man blir närmast...
 • Energieffektiv vattenrening med ozon
  Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden men tillgången och kvaliteten på vattnet varierar betydligt mellan olika delar...
 • Eco-driving på räls
  Det handlar mycket om energiförbrukning – samt slitage på bromsblock, hjul och räls – när ett tåg ska starta och bromsa. För ett...
 • Hållbarhetsfrågorna inspirerar modeindustrin
  Handeln med textilier är i högsta grad internationell och många olika näringsgrenar är inblandade i stegen från odlingen av naturfibrer...
 • Samåk smart och miljöanpassat
  ”Många företag och organisationer har strikta regler för hur längre och kostsamma tjänsteresor ska genomföras. Samma företag kan...
 • Pumpkraft lagrar energi
  Vindkraft och andra förnyelsebara energikällor ersätter löpande de europeiska kolkraftverken. De nya energikällorna må vara gröna,...
 • Laboratorieodlat och miljövänligt kött
  Köttproduktion står för 18 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Majoriteten av dessa utsläpp kommer från skogsavverkning...
 • Staden som framtidens gruva
  Under städer över hela världen döljer sig mänskliga artefakter i form av miljontals ton oanvända och bortglömda kablar och rör....
 • Ekoeffektiv skogsråvara i modernt båtbygge
  Råvaror från skogen kan användas till mycket mera än plankor, massaved och bränsle och Sverige är en viktig spelare vad det gäller...
 • Flytande naturgas kan minska sjöfartens utsläpp
  Den internationella sjöfarten är en stor utsläppskälla av svavel, kväveoxider och koldioxid. Att byta ut det konventionella fartygsbränslet...
 • Miljöanpassad rengöring av fraktcontainrar
  En betydande del av världens godstransporter går via containerfartyg. Ett sådant fartyg är konstruerat så att utrymmet ombord utnyttjas...
 • Koldioxidneutral bensin
  Transportsektorn står för 13 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. I Sverige är siffran än högre; inrikes transporter...
 • Skruvkork av bioplast
  Bioplaster är plaster som har sitt ursprung i biobaserade råvaror, eller som har egenskaper som gör dem biologiskt nedbrytbara. Bioplaster...
 • Energilagring med svänghjulsteknik
  Att lagra energi är nödvändigt, dels för frekvensreglering och dels för att skapa förutsättningar för miljövänliga fordon. Svänghjul...
 • Sandwichkonstruktion gör byggbranschen grönare
  Ett normalstort (150 m2) svenskt enfamiljshus förbrukar cirka 24000 kWh/år. Ungefär 25 procent används i form av elenergi för belysning,...
 • Tiden är mogen för blyfritt stål
  I det nationella miljökvalitetsmålet ”En giftfri miljö” är bly framhållet som ett särskilt farligt ämne, som kan skada både...
 • Adjö till miljarder limflaskor
  Rubriken låter kanske lite underlig och kräver naturligtvis sin förklaring. Vi har här att göra med företaget Välinge Innovation...
Sida 6 av 12