Svenska English 中文

Miljönytta är existerande och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön, jämfört med om gammal teknik används.

Vår miljö behöver innovationer. Ändå skapar de sällan rubriker. Därför samlas här nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gjort möjligt.

Export av miljösmarta varor och tjänster ger jobb i Sverige och miljönytta för alla.

Sida 9 av 32