Förnyelsebart barriärmaterial för livsmedelsindustrin

Känsliga livsmedel som exempelvis mejeri- och bageriprodukter, kaffe, snacks och juice behöver skyddas från syret i den omgivande luften. Annars minskas produktens livslängd och kvaliteten försämras. I många fall utgörs barriären i förpackningen av ett mellanskikt av plast- eller aluminiumfolie. Vissa plaster och aluminium har goda barriäregenskaper men materialen bryts inte ner i naturen och plasterna är beroende av...

Läs mer

Stora utsläppsbesparingar med Spendrups kombitrafiklösning

De aluminiumburkar som Spendrups säljer sina drycker i tillverkas i Fosie utanför Malmö och transporteras därefter till bryggerierna som är placerade i Vårby och Grängesberg. Tidigare fanns det inte tillräcklig kapacitet för att låta alla transporter från Malmö till Grängesberg gå via järnväg, utan till viss del transporterades burkarna på landsväg. Idag är transportupplägget annorlunda eftersom samtliga av Spendrups...

Läs mer

Hur många glas kan man ha i ett fönster?

”Det är vikten på glasen som sätter begränsningen i kombination med vilken typ av beslag man använder i fönstret”, konstaterar Magnus Fransson, som är VD för Kronfönster AB i Växjö. ”Vi tänjer nu på gränserna och introducerar ett fönster med fyra glas som är avsett att användas i passivhus”, fortsätter Magnus. ”Ett öppningsbart fyrglasfönster kan vi tillverka i en...

Läs mer

Termoplastiska elastomerer – flexibla och återvinningsbara

”Termoplastiska elastomerer (TPE) kombinerar egenskaperna hos vulkaniserat gummi med processegenskaperna hos termoplaster”, berättar Kjell Fagerström, som är VD för ELASTO Sweden inom den svenska koncernen HEXPOL. ”TPE är dynamiska och kraftfulla material med många olika egenskaper. De kan vara mjuka och geléliknande, hårda och styva, transparenta eller färgade. Vi har utvecklat dem så att de kan vara flamskyddade, vidhäftande,...

Läs mer

Effektivare resursanvändning i jordbruket

Precisionsjordbruk handlar om effektivare resursutnyttjande och insatser som anpassas till de lokala förhållandena på odlingsfälten. Genom modern teknik kan man på geografisk precisionsnivå samla in och koordinatsätta detaljinformation om miljöfaktorer och näringsstatus. Informationen gör det möjligt för jordbrukarna att rikta sina åtgärder, vilket sparar resurser och minskar näringsläckaget. Det gör precisionsjordbruket till en viktig del av det framtida jordbruk...

Läs mer

Europas första tankanläggning för bioflygbränsle

”Nyckeln till minskad miljöpåverkan från flyget är att utveckla och göra biobränslen kommersiellt gångbara istället för att fokusera på kompensationer för de utsläpp som redan görs”, konstaterar Peter Landmark, som är VD för Karlstad Airport. ”Vi kan nu visa att
det är fullt möjligt att flyga mer miljöanpassat och i juni 2014 öppnade vi Europas första tankanläggning för flygbiobränsle och...

Läs mer

Hållbar Kemi 2030

Under sommaren 2015 återpubliceras några äldre artiklar. Följande artikel skrevs 2012. ”2030 är Stenungsund navet för tillverkning av hållbara produkter inom kemiindustrin. Vår verksamhet är baserad på förnybara råvaror och energi och bidrar till ett hållbart samhälle.” Visionen om ett hållbart samhälle och en blomstrande kemiindustri togs fram år 2010 av kemiföretagen AGA, Akzo Nobel, Borealis, INEOS och Perstorp...

Läs mer

Miljötoalett löser vattenbrist och ger bättre hälsa

”Ett av Separetts största produktområden är urinseparerande torrtoaletter. I Sverige säljs de framförallt till sommarstugeägare som av olika anledningar inte har möjlighet att dra in vatten och avlopp i sin fastighet. I länder som Peru och Alaska bidrar våra toaletter till förbättrade sanitära förhållanden för människor som bor i områden med vattenbrist och avsaknad av avloppssystem”, berättar Mikael Billsund, som är VD för Separett AB.

Läs mer

Milstolpe för återvinning av förpackningar

Kapselsystem för kaffe och andra varma drycker är enkla och bekväma. Baksidan är förpackningsavfallet - men det går att återvinna. Tack vare TASSIMOs och TerraCycles insamlingsprogram har 50 ton avfall i form av tre miljoner kapslar och foliepaket kunnat materialåtervinnas istället för att gå till förbränning.

Läs mer

Unik bränsleteknologi minskar klimatpåverkan

Triboronteknologin kan ge tioprocentiga bränslebesparingar i vanliga bensin- och dieselmotorer. En borförening tillsatt till bränslet lägger en tunn film över metallytorna och minskar friktionen i motorn.

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »