Fasskiftsmaterial sparar energi och pengar

Energi måste ofta lagras som värme för att sedan kunna värma upp bland annat bostäder som fabriker. Ett problem som lätt uppstår i sammanhanget är att värmeenergin läcker ut, genom att omgivningen värms. Denna form av energiförlust kan förstås motverkas genom bra isoleringsmaterial. Men även det bästa material medför värmeförlust. För att uppnå ett mer energieffektivt samhälle är en...

Läs mer

Fysiksimuleringar löser miljöproblem

Forskare och ingenjörer på världens främsta teknikföretag, forskningslaboratorier, universitet och högskolor, använder dagligen mjukvaruprogram för att göra beräkningar av värmeledning, strömningsmekanik, elektromagnetism, hållfasthet och kemiteknik. En hel del av detta har direkt bäring på hållbar utveckling, exempelvis vad det gäller att på ett effektivt sätt utnyttja material och energi, men också inom områden där det rör sig om att...

Läs mer

Klimatsmart med Volvo Twin Engine

Med lanseringen av V60 D6 Twin Engine år 2012 blev Volvo Cars den första biltillverkaren i världen som utvecklat och producerat en dieselbaserad laddhybriddrivlina. Den nya modellen V60 D5 Twin Engine presenterade för första gången vid Genèvesalongen under våren 2015 och väckte stort intresse.

Läs mer

Stabila pappersförpackningar minskar miljöpåverkan

BillerudKorsnäs, ledare inom hållbar utveckling enligt DJSI, tar fram klimateffektiva bioförpackningar som ersätter glas, plast och metall. En förseglad, tät och stabil pappersförpackning för torrvaror är först i världen i sitt slag - och nu utvecklas en revolutionerande pappersflaska med biobaserad gasbarriär för kolsyrad dryck.

Läs mer

Klimatsmart gjutteknik

Cementproduktionen ger stort klimatavtryck. En metod utvecklad av FormConsult gör det möjligt att minska andelen cement i betong med 20 procent. Den förbättrade gjuttekniken ökar dessutom byggkonstruktionernas livslängd.

Läs mer

Komposterbara bärkassar

I staden San Fransisco och i ett antal andra städer runt om i världen är det numera förbjudet att använda bärkassar av plast. På andra platser lägger man skatter och avgifter på kassarna för att minska användningen. Även enskilda företag har agerat på debatten om plastkassarnas miljöpåverkan och det finns exempel på hela köpcentra som slutat använda dem. I...

Läs mer

Bakterier bekämpar snömögel på golfbanan

Vinterhalvåret kan vara en tuff tid för gräset på golfbanan. Angrepp av mikroorganismer samt snö, is och blåst kan orsaka betydande skador på greener och fairways. En av de mikroorganismer som angriper gräset är svampen snömögel (Michrodochium nivale). Snömögel finns framförallt i områden med kortvarigt eller inget snötäcke. För att angreppet av snömögel ska utvecklas krävs en mottaglig värd...

Läs mer

Miljöanpassad rengöring av fraktcontainrar

En betydande del av världens godstransporter går via containerfartyg. Ett sådant fartyg är konstruerat så att utrymmet ombord utnyttjas optimalt och containrarna stuvas därför på ett sofistikerat sätt. Fartygets kapacitet mäts i TEU (Twenty-feet Equivalent Units) – en enhet som anger hur många 20-fots containrar fartyget kan lasta. Nuförtiden är emellertid de flesta containrar dubbelt så stora och i...

Läs mer

Systematik stoppar spill

Varje dag inträffar tusentals spill och läckage av kemikalier, oljor och farligt avfall. De flesta är små och kan snabbt samlas upp och oskadliggöras. Tyvärr är det inte ovanligt att spill eller läckande ventiler, rör och behållare ger upphov till förorening av mark, grundvatten och ytvatten. Om kemikaliespillet hamnar i avloppet kan det dessutom störa processerna i avloppsreningsverket. Inom...

Läs mer

FILM: Svenska företag vill göra fordonsflottan fossiloberoende

Internationellt sett har Sverige tuffa klimatmål. Redan 2030 ska vi ha en fossilfri fordonsflotta och hela transportbranschen står inför hårda prövningar. Prövningar som kräver snabba lösningar. Men också prövningar som fått företag att utvecklas - och nya idéer att gro.

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »