fbpx

Drönare hittar nya transportvägar

Summan av de sista transportleden med bil är i dagsläget ett av de svartare fåren bland transportsektorns utsläpp. Förarlösa farkoster kan öppna nya avlastande distributionskanaler, minska utsläpp och bli en genväg till infrastruktur där vägnät saknas. Transportsektorn, med sitt höga nyttjande av fossila bränslen, är näst efter energiproduktion den största utsläppssektorn. Många transporter är långväga, men när lastvolymerna kan...

Läs mer

Rent vatten för alla?

”Vi har utvecklat en innovativ UV-LED-teknik för vattenrening i kommuner, sjukhus och industrier och ser nu möjligheten använda liknande metoder i utvecklingsländer”, berättar Anders som är VD på Watersprint AB. Genom att använda UV-LED – där ljuset genereras med hjälp av nanoteknologi – skapas många miljömässiga och ekonomiska fördelar. D4Field kan rena 60 liter vatten per minut med en energiförbrukning på 30 Watt. Produkten kan användas i normal drift under tre år utan att kräva något underhåll.

Läs mer

Framtidskloka värmesystem

De gamla olje- och elpannorna som använts för bostadsuppvärmning verkar ha sett sina bästa dagar – både ur miljösynpunkt och med tanke på de ökande priserna på bränslen. Vissa hushåll har övergått till värmesystem som bygger på förnyelsebar energi eller så har de anslutit sig till fjärrvärmenätet. Vad kan ett klokt värmesystem för framtiden innebära? Svaret beror på vilka...

Läs mer

Patent på "ekologiskt gummi"

Vart tar alla gamla bildäck vägen? Innan vi svarar på frågan kan det vara intressant att ta reda på vad ett gummidäck innehåller. Knappt hälften av däcket består av en kombination av naturliga och syntetiska polymerer. Den allra vanligaste gummisorten är styren-butadien gummi (SBR). Dessutom innehåller däcket kimrök, metall, textilväv, zinkoxid, svavel och olika tillsatsämnen. Beståndsdelarna i däck som...

Läs mer

Snabbgående rullportar ger miljöfördelar

Vid slutet på 1960-talet fick företaget Nordiska Filt (numera Albany Door Systems) i Halmstad problem med besvärande luftdrag mellan de olika produktionslokalerna. Efter en del funderande kom man på att den väv (vira) som används vid tillverkning av papper från pappersmassa kunde få ännu ett användningsområde. Viran blev till ett flexibelt portblad som rullades upp på en vals. Porten...

Läs mer

Unik eldriven snöskoter

Att kunna ta sig ut i naturen när snön ligger djup är en utmaning. Visst kan man ta sig fram på skidor, men för att besiktiga kraftledningsgator, driva skidanläggningar, göra räddningsinsatser i fjällen, eller se till sina renar, så behövs ett kraftfullt och pålitligt fordon – en snöskoter. Den första moderna snöskotern utvecklades av kanadensaren Joseph-Armand Bombardier och i...

Läs mer

Minskad energiförlust med välisolerade kulvertar

Under markytan där du bor finns det antagligen kilometerlånga kulvertsystem. En central energianläggning kan exempelvis förse ett helt fastighetsbestånd med varmt vatten som matas ut till de olika byggnaderna. Transporten sker i rör som är förlagda i ett system av kulvertar och ser man på äldre system så är de ofta dåligt isolerade med betydande energiförluster som följd. Före...

Läs mer

Sopbil med halverad bränsleförbrukning

Hydraulik spelar en viktig roll i våra liv och tekniken används flitigt över hela världen. Räknat per capita är faktiskt Sverige det land i världen som har högst utnyttjande av hydraulik. Tekniken är viktig för svensk industri och tillämpningarna finns framförallt inom mobil och industriell hydraulik.  Grävmaskinen är antagligen den maskin som de flesta förknippar med hydraulik och här omsätts all energi som...

Läs mer

Flytande batterier

Att balansera elproduktionen mot konsumtionen är en ständig utmaning, som blir mer påtaglig när andelen förnybara källor ökar i energimixen. Det talar för att integrera energilagring i elnäten – men tillgänglig batteriteknik har hittills gjort det alltför kostsamt. Flytande batterier, där elektroder av billiga material hålls i vätskefas vid hög temperatur, erbjuder en tänkbar lösning.

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »