Sopsorteraren Carl-Robot först i Sverige

Carl F:s sorteringsanläggning hanterar blandat byggavfall. Nu sorteras avfallet i åtta olika fraktioner med hjälp av en självlärande robot, som gör 4000 plockningar i timmen och ökar återvinningsgraden markant.

Läs mer

Musik med gröna förtecken

På GöteborgsOperan är hållbarhet inte bara dekor och rekvisita. Från solcellstak och svanenmärkt restaurang med egen honung till helt miljömärkta uppsättningar, är ledmotivet alltigenom grönt.

Läs mer

Ålodling gör naturen en tjänst

Scandinavian Silver Eel odlar ål i en anläggning på Kemira Kemis industriområde. En del går till konsumtion - och 70 procent sätts ut i vattendrag för att stärka den rödlistade arten.

Läs mer

Hållbarhet genom värdekedjorna

En stor del av produkters miljöpåverkan ligger i råvarornas ursprung, och många företag börjar ställa mer aktiva krav på sina leverantörer – men de globalt utsträckta värdekedjorna i dagens ekonomi är svåra att överblicka. Nya verktyg för spårbarhet låter företag och andra aktörer följa upp ambitionerna ända till källan.

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »