Torium – ett renare, billigare och säkrare alternativ till uran?

Kärnkraft betraktas både som en lovande och problematisk energikälla. Å ena sidan kan kärnkraften kontinuerligt generera stora mängder energi, utan att förbruka bränslen som bidrar till växthuseffekten. Å andra sidan finns en oro över kärnkraftsolyckor, liksom kring förvaringen av använt radioaktivt material. Som bland annat Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och Kungliga Vetenskapsakademin har lyft fram finns också en rad framtidstekniker som kan förbättra kärnkraften. En av dem handlar om att börja utnyttja torium som bränsle.

Läs mer

Gröna batterier med imponerande prestanda

Ett av de vanligaste klagomålen vad det gäller bärbar elektronik är att batterierna förr eller senare lägger av. Det är inte ovanligt att användaren fått byta batteri ett antal gånger innan hela utrustningen tjänat ut. De litium-jon-batterier som under 25 år dominerat den bärbara elektroniken är emellertid på väg att ersättas av andra typer av batterier som både varar...

Läs mer

Banbrytande teknik för lysrörsbelysning

Kostnaden för belysning är betydande för företag som har stora upplysta anläggningar. Det kan röra sig om parkeringshus, lagerhallar, industrier, stationer, flygplatser, växthus eller andra lokaler där lysrören är tända större delen av dygnet. ”Energipriserna blir allt högre, miljömedvetandet ökar och det är många företag som letar efter smarta belysningslösningar för att spara pengar och minska sitt koldioxidavtryck. LED-lampor...

Läs mer

Energi från undervattensströmmar

Att utnyttja de kraftiga vattenströmmar som finns i världshaven för att producera energi är en mycket lockande tanke. Denna energikälla är nämligen väldigt omfattande och finns tillgänglig i stora delar av världen. Vattenströmmar är inte bara förnyelsebara, utan dessutom en naturkraft som på ett tillförlitligt och kontinuerligt sätt kan producera energi. Att faktiskt kunna tämja vattenkraften har däremot visat...

Läs mer

Skippad plöjning minskar övergödning

Ökade skördar, minskat kväveläckage och kraftigt reducerad dieselförbrukning. Det är i bästa fallet fördelarna med att låta plogen stå. Istället fixar odlarens bästa vän daggmasken jobbet nere i jorden. Lantbrukaren Gustaf Andersson på Petersbergs Gård i Breds socken utanför Enköping hör till en av pionjärerna inom den så kallade plöjningsfria odlingen. ”I år ser det ut som om vi...

Läs mer

Volvo och Vattenfall avslöjar elhybridsamarbete

Svenska biltillverkaren Volvo och kraftbolaget Vattenfall har gått samman i ett samarbetsprojekt för att utveckla ett fordon som går på både el och diesel. Detta unika samarbete kan innebära att Volvo börjar producera el-hybridbilar 2012 med Vattenfall som leverantör av uppladdningsstationer för allmänheten och ett betalsystem. Den stora fördelen med el-hybrider är möjligheten att ladda batterierna från vilket el-uttag...

Läs mer

Lagring av värme och kyla under markytan

Arlanda flygplats skall bli koldioxidneutral och minskar sina utsläpp genom att värma och kyla lokaler med hjälp av världens största energilager i ett grundvattenmagasin. Naturligt lagrad värme och kyla hämtas från grundvattnet med hjälp av cirkulationspumpar och värme. Investeringen i systemet kan minska utsläppen av koldioxid från energianvändningen med 80 – 100 procent.

Läs mer

Pumpkraft lagrar energi

Vindkraft och andra förnyelsebara energikällor ersätter löpande de europeiska kolkraftverken. De nya energikällorna må vara gröna, men de bidrar också till en mer volatil energiproduktion. Produktion från vind- och solkraft är inte lika enkla att reglera som produktionen från kol- och kärnkraftverk då den är beroende av förutsättningar utom människans kontroll. Den ökande andelen förnyelsebar energiproduktion ställer därför också...

Läs mer

Fokus på ekologiska bågar

Glasögon utgör en marknad på tre miljarder enheter varje år. Nu växer intresset för produkternas miljöegenskaper – och pionjärerna EoE Glasses lanserar en ekologisk kollektion. Bågarna kan både återvinnas och brytas ner av naturliga processer. Utan glasögon eller kontaktlinser upplevs omgivningen av många som konturlös och ofokuserad. För de flesta i medelåldern är det inte möjligt att läsa utan...

Läs mer

Stopp för naturgasläckor

Läckage av den potenta växthusgasen metan från naturgasledningar är ett stort miljöproblem. NextSeals tätningsteknik är en revolutionerande lösning, som genom att täta för vätska istället för gas kan minska läckaget 95 procent.

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »