Framtidskloka värmesystem

De gamla olje- och elpannorna som använts för bostadsuppvärmning verkar ha sett sina bästa dagar – både ur miljösynpunkt och med tanke på de ökande priserna på bränslen. Vissa hushåll har övergått till värmesystem som bygger på förnyelsebar energi eller så har de anslutit sig till fjärrvärmenätet. Vad kan ett klokt värmesystem för framtiden innebära? Svaret beror på vilka...

Läs mer

Världsledande forskningsanläggning med miljöprofil

När MAX IV tas i bruk under 2015 kommer universitetsstaden Lund att utgöra hemvist för den mest briljanta* synkrotronljusanläggningen i världen. Satsningen kommer att påverka regionen långt utanför den vetenskapliga världen och ge näringslivet stimulans i form av nya affärer, innovation och teknikspridning. ”Max IV är en stor forskningsanläggning där det blir möjligt att undersöka riktigt små saker med...

Läs mer

Sensorer ger frisk luft inomhus

Begreppet koldioxidsensor är nog obekant för de flesta av oss, men sådana utrustningar används i stor skala för styrning och reglering av ventilationen i offentliga lokaler och mindre bostäder. Där bidrar sensorerna till ökad komfort och minskad energiförbrukning. Andra exempel, där det gäller att ha kontroll på koldioxidkoncentrationen, är vid odling av tomater i växthus, containertransporter av fukt och...

Läs mer

Skräddarsydda elastomerer bidrar till hållbar utveckling

Tänk dig ett material som påminner om gummi, men som kan utvidgas upp till tio gånger sin storlek då det kommer i kontakt med vatten, för att sedan återta sin ursprungliga form när vattnet försvinner. Egenskaper som är skräddarsydda i exempelvis tätningar till vattenreningsverk, avlopp och tankar – alltså tillämpningar där miljöprestanda är viktigt. Vi talar här om en...

Läs mer

Mobil tuffing till solcellslampa

Efter åtta år som managementkonsult på Accenture ville civilingenjören Linda Krondahl byta spår. Hennes gamla produktutvecklingsrötter lockade samtidigt som hon insåg att solenergi är en framtidsbransch. Vid årsskiftet 2009/2010 lanserar hon sin solcellslampa som tål hårt klimat och tuffa tag, och kan lysa upp omgivningen där det saknas el. ”Jag tittade på var jag själv kunde göra bäst nytta...

Läs mer

Regnjackor av återvunnet material

Tretorn och Naturkompaniet lanserar en kollektion av regnkläder gjorda av återvunnet restmaterial som annars skulle förstörts. Under våren lanseras ännu en kollektion tillverkad av återvunna fiskenät som räddats ur havet.

Läs mer

Klippt för igenväxande sjöar

Det finns en del ord i det svenska språket som man får läsa några gånger innan man förstår vad det hela går ut på – amfibisk vassklippare och amfibisk redskapsbärare är antagligen några sådana ord. ”Det är inte alls några konstiga ord”, konstaterar Torbjörn Hahlin, som är vd för Dorotea Mekaniska. ”Det är vanligt att vassarna breder ut sig...

Läs mer

Helt förnybar dryckesförpackning når konsumenterna

”Man kan säga att vi verkligen har gjort en resa med målet att utveckla världens första helt förnybara förpackning för mejeriprodukter och andra drycker”, konstaterar Erik Lindroth, som är Miljödirektör på Tetra Pak Nordics. ”Det var den finska mejeriproducenten Valio som blev det första företaget i världen att använda förpackningen Tetra Rex® Bio-based. Detta var en världspremiär som utgjorde...

Läs mer

Rent dricksvatten med järnpulver

Det porösa järnpulvret från Höganäs är ett högteknologiskt funktionsmaterial som kan absorbera föroreningar och tungmetaller. Företaget installerar både reningsanläggningar som kan rena dricksvatten och system som renar industriellt avloppsvatten. Hemligheten är att järnartiklarna fungerar som små tvättsvampar – små, men med mycket stor aktiv yta.

Läs mer

Förnyelsebart barriärmaterial för livsmedelsindustrin

Känsliga livsmedel som exempelvis mejeri- och bageriprodukter, kaffe, snacks och juice behöver skyddas från syret i den omgivande luften. Annars minskas produktens livslängd och kvaliteten försämras. I många fall utgörs barriären i förpackningen av ett mellanskikt av plast- eller aluminiumfolie. Vissa plaster och aluminium har goda barriäregenskaper men materialen bryts inte ner i naturen och plasterna är beroende av...

Läs mer

Miljönytta är existerande och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön.

Vår miljö behöver innovationer. Ändå skapar de sällan rubriker. Därför samlas här nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gjort möjligt.

Export av miljösmarta varor och tjänster ger jobb i Sverige och miljönytta för alla.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »