Världens första hybridsopbil

Det är bara att konstatera att miljökvaliteten i många av världens storstäder är dålig. Höga halter av partiklar, kväveoxider, svaveldioxid och andra luftföroreningar utgör hot mot människors hälsa. I många städer är dessutom bullernivåerna oacceptabelt höga. En viktig faktor är det stora antalet bilar, lastbilar och andra fordon som är i rörelse dygnet runt. Utöver att bidra till luftföroreningarna...

Läs mer

Etisk och hållbar kapitalförvaltning

Kapitalförvaltningsbolaget Proethos hittar investeringsobjekt som bidrar till bättre miljö, agerar etiskt och tar socialt ansvar. Övertygelsen är att just företag med hållbara produkter eller tjänster kommer att ge överavkastning framöver.

Läs mer

Förpackningsmaterial som reagerar på värme

”En optimal förpackning uppfyller kraven för produktskydd och sparar både pengar och miljö. Samtidigt måste den vara funktionell för alla användare längs värdekedjan, professionella såväl som slutkonsumenter”, berättar Hjalmar Granberg, som är forskare inom Innventias forskningsområde Nya material och funktioner. ”Ett viktigt område för oss är hållbarhet och vi utvecklar nya material och barriärer från förnyelsebar råvara. På marknaden...

Läs mer

Prestigefyllt miljöpris till Energy Opticon

Att planera och optimera produktionen i sammankopplade fjärrvärmenät är en grannlaga uppgift. Väder, förbrukningsprognoser, historik, beteendemönster och bränslepriser - många faktorer spelar in. Energy Opticon från Lund har utvecklat en prisbelönt programvara som automatiskt räknar ut hur de olika anläggningarna ska köras optimalt, med hänsyn till kostnad och miljö.

Läs mer

Trådlös lösning på tomt batteri

Flera viktiga steg har skett i utvecklingen av kommunikation som inte kräver sladdar och trådar. Den analoga telefonen har exempelvis bytts mot en digital. Tillgången ökar också till trådlösa nätverk som gör att du kan nå Internet utan sladd. Blåtandstekniken är ett ytterligare exempel på den ”trådlösa revolutionen” där elektronisk utrustning kan kommunicera med andra enheter, såsom hörlurar. När...

Läs mer

Fasskiftsmaterial sparar energi och pengar

Energi måste ofta lagras som värme för att sedan kunna värma upp bland annat bostäder som fabriker. Ett problem som lätt uppstår i sammanhanget är att värmeenergin läcker ut, genom att omgivningen värms. Denna form av energiförlust kan förstås motverkas genom bra isoleringsmaterial. Men även det bästa material medför värmeförlust. För att uppnå ett mer energieffektivt samhälle är en...

Läs mer

Gruvdrift i rymden

Asteroidbrytning - gruvbrytning i rymden - har på kort tid gått från att vara stoff för science fiction till något nära förestående. Nya lagar om utvinning av rymdresurser har underlättat för företagsbildningar, och flera aktörer inom rymdindustrin förbereder projekt. Det kan både avlasta miljön och på sikt bidra till att utöka den.

Läs mer

Tallolja i tanken

Biogas, el och etanol finns redan på marknaden och ett intressant steg i utvecklingen är att konsumenterna i Sverige kan välja diesel och bensin som innehåller den förnybara råvaran tallolja. Råvaran är en restprodukt från tillverkningen av pappersmassa. Nu blir Sverige först i världen med en bensin som delvis är baserad på tallolja och Preem Evolution Bensin blir den grönaste standardbensinen på marknaden.

Läs mer

Bra affärer och bättre miljö med ekologiska skor

I Sverige handlar vi kläder och skor för cirka 75 miljarder kronor om året. Våra kunskaper om produkternas påverkan på miljö och hälsa är i många fall begränsade. Visst har vi kanske hört talas om att kläder och skor kan innehålla olika kemiska ämnen, och ibland tillverkas med risker för människor och miljö, men steget till att bli en...

Läs mer

Framtidens byggnader växer samman med miljön

Debatten om staden som miljöhot är gammal. Under den industriella revolutionen var sinnebilden av staden en smutsig plats där folk trängdes i ohygieniska förhållanden och jobbade på skitiga fabriker. Staden förde med sig mycket gott, som exempelvis jobb och välstånd, men något miljömässigt ideal var det inte. Sammankopplingen mellan städer och miljöförstöring är dock falsk. I dagsläget är det...

Läs mer

Miljönytta är existerande och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön.

Vår miljö behöver innovationer. Ändå skapar de sällan rubriker. Därför samlas här nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gjort möjligt.

Export av miljösmarta varor och tjänster ger jobb i Sverige och miljönytta för alla.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »