Korrugerade förpackningar med miljöprofil

Det vanligaste materialet för transportförpackningar världen över är wellpapp. Ett korrugerat material som har många goda egenskaper men som kan skapa problem när fukt eller renhetskrav kommer in i bilden. Bolaget Wellplast AB i skånska Munka Ljungby har utvecklat ett miljöanpassat förpackningsmaterial som eliminerar problematiken med fukt och bristande renhet. Bolaget uppmärksammades nyligen i tävlingen ”The Serendipity Challenge 2014”...

Läs mer

Megatrenderna, de utvecklingsvågor vi gått igenom sedan den industriella revolutionen verkar dessa bli allt kortare. Fem vågor har vi passerat och mycket tyder på att vi är på väg in i en sjätte – där cleantech spelar en avgörande roll.

Megatrenderna, de utvecklingsvågor vi gått igenom sedan den industriella revolutionen verkar dessa bli allt kortare. Fem vågor har vi passerat och mycket tyder på att vi är på väg in i en sjätte där cleantech spelar en avgörande roll.

Läs mer

Solen kyler Väla Centrum

På taket till köpcentret Väla Centrum finns numera en av Sveriges största solcellsanläggningar. Solcellerna ger den energi som behövs för att kyla ner de 180 butikerna - och utsläppen minskar med 450 ton per år.

Läs mer

ABB vidgar synen på logistikfrågan

Sverige är ett land med stort import- och exportberoende. Med det följer att vi även är beroende utav transportlösningar och att svenska företag behöver transportera gods till och från världens alla hörn. Många stora, svenska industriföretag verkar på en internationell marknad med kontor och tillverkning i flera världsdelar. Ett sådant exempel är ABB. Inom ABB arbetar man med klimateffektiva...

Läs mer

Bot för uselt badvatten

Stadsnära badstränder får ofta problem med att vattnet förorenas av tarmbakterier. Kemiras desinfektionssystem DesinFix renar badvatten snabbt utan skadliga biprodukter. När ämnet reagerat med bakterierna återstår koldioxid och vatten.

Läs mer

Vertikalt växthus jordbruk mitt i staden

Plantagon hoppas kunna etablera livsmedelsproduktion på ett hustak i dina kvarter. Det svenska företaget riktar in sig på att kommersialisera ett vertikalt växthus som är utformat för att kunna maximera avkastningen samtidigt som produktionskedjan kommer närmare konsumenterna. Vissa beräkningar anger att så mycket som 80 procent av världens odlingsbara ytor redan upptagits för jordbruk. Och i takt med oförminskad...

Läs mer

Framtidens byggnader växer samman med miljön

Debatten om staden som miljöhot är gammal. Under den industriella revolutionen var sinnebilden av staden en smutsig plats där folk trängdes i ohygieniska förhållanden och jobbade på skitiga fabriker. Staden förde med sig mycket gott, som exempelvis jobb och välstånd, men något miljömässigt ideal var det inte. Sammankopplingen mellan städer och miljöförstöring är dock falsk. I dagsläget är det...

Läs mer

Utsläppsfri kolkraft?

I Sverige står industrin, enligt Naturvårdsverket, för 23 procent av utsläppen av växthusgaser. Lägger man till produktion av el och värme blir andelen 36 procent. Transportsektorn står för en ännu högre andel av utsläppen, men industrin och näringslivet har en viktig roll att spela i kampen mot klimatförändringarna. En av de mest lovande tekniska innovationerna som utvecklas för att...

Läs mer

Den vita sporten blir grönare

Hållbarhetsfrågorna har blivit allt viktigare inom idrottsvärlden. De olympiska spelen i Lillehammer 1994 kan i sammanhanget ses som en katalysator och sedan dess har ambitionsnivån ökat avsevärt. Vid OS i London år 2012 hade aspekter som rör miljö och socialt ansvar en framträdande roll och nuförtiden är det är många idrottsklubbar och idrottsföreningar som tar miljöfrågorna på högsta allvar....

Läs mer

Världsledande forskningsanläggning med miljöprofil

När MAX IV tas i bruk under 2015 kommer universitetsstaden Lund att utgöra hemvist för den mest briljanta* synkrotronljusanläggningen i världen. Satsningen kommer att påverka regionen långt utanför den vetenskapliga världen och ge näringslivet stimulans i form av nya affärer, innovation och teknikspridning. ”Max IV är en stor forskningsanläggning där det blir möjligt att undersöka riktigt små saker med...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »