Attraktivare eldrift med bättre batterier och snabbladdning

Eldrift kan göra transporter lika gröna som produktionen av den underliggande elen förmår, och är en viktig möjlighet för att minska de fossila utsläppen. Hur attraktiv eldrift är som alternativ beror av batteriteknikens förmåga, dess kostnadseffektivitet, och hur väl laddningslösningarna presterar. Nya batterityper, pressade priser och snabbare laddning har börjat förändra kalkylerna i eldriftens favör. Elektroniken utvecklas i snabb...

Läs mer

Grönskande städer för bättre luft

Smogbildande partiklar och luftföroreningar är ett stort problem i många växande storstadsregioner. I framtiden kan grönskande fasader och trädplanteringar bli ett naturligt och kraftfullt verktyg för luftrening. I Kina planeras skogsstäder, och innovativa planteringsbäddar med ursprung i rymdforskning hundrafaldigar växters effekt på inomhusluft.

Läs mer

Hållbart sparande i fonder

Nu kan en fond med hållbar inriktning bli Svanenmärkt. Under hösten 2017 utsågs de tolv första miljömärkta fonderna i Sverige.

Läs mer

Stor potential för grön kemi i Indien

Tillväxt av bakterier i vatten och på ytor skapar mycket stora problem över hela världen. Olika metoder för bakteriebekämpning tillämpas och effektiviteten är oftast god. Baksidan är att preparaten riskerar att påverka miljön och människors hälsa negativt. Svenska företaget Winova utvecklar nu antibakteriella produkter med så låg miljöpåverkan som möjligt.

Läs mer

Båtskrot med miljöansvar

Sverige har en kuststräcka på 2 700 km och tar man med alla vikar, uddar och öar blir strandremsan 8 000 km. Sammanlagt finns det mer än 60 000 öar och 95 000 farbara sjöar och 1 000 km kanaler. Det är därför inte oväntat att att det finns massor med fritidsbåtar i Sverige.  Exakt hur många båtar det finns vet ingen men uppskattningar pekar på storleksordningen 880 000 båtar,...

Läs mer

Rening av dricksvatten med solenergi

Den svenska innovatören Petra Wadströms "solvattendunk" gör det möjligt att hämta, förvara och dessutom rena dricksvatten från mikroorganismer. Detta görs med hjälp av solenergi, alltså utan behov av elektricitet. Världsbanken har bestämt sig för att stötta uppfinningen "Solvatten" i form av en ettårig användarstudie i två olika projekt i Nepal och Indien.

Läs mer

Olästa tidningar isolerar byggnader

ISOCELL omvandlar återvunnet tidningspapper till skräddarsyddda isoleringsskikt. Träfiberprodukten har låg miljöpåverkan, hög isoleringsförmåga och mycket goda byggegenskaper.

Läs mer

Solturbiner – effektiv energi utan utsläpp

Under sommaren 2015 återpubliceras några äldre artiklar . Följande artikel skrevs 2010. Det effektivaste sättet att ta tillvara solenergin i större skala är genom att på något sätt omvandla värmen till rörelseenergi som i sin tur driver en generator. Detta kan göras på en mängd olika sätt, men den lösning som i dagsläget är tekniskt relevant och ekonomiskt intressant...

Läs mer

Starka och tåliga kablar ger lägre miljöbelastning

Kraven på prestanda och säkerhet hos material kan vara extremt höga, exempelvis i kärnkraftverk och militära applikationer. De kablar som används i sådana sammanhang ska vara starka, tåliga och klara påfrestningar i form av höga temperaturer och radioaktivitet. Utöver detta men bör de ha goda egenskaper med avseende på miljö och hälsa. En viktig komponent som bidrar till kabelns...

Läs mer

Bakterier bekämpar snömögel på golfbanan

Vinterhalvåret kan vara en tuff tid för gräset på golfbanan. Angrepp av mikroorganismer samt snö, is och blåst kan orsaka betydande skador på greener och fairways. En av de mikroorganismer som angriper gräset är svampen snömögel (Michrodochium nivale). Snömögel finns framförallt i områden med kortvarigt eller inget snötäcke. För att angreppet av snömögel ska utvecklas krävs en mottaglig värd...

Läs mer

Miljönytta är existerande och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön.

Vår miljö behöver innovationer. Ändå skapar de sällan rubriker. Därför samlas här nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gjort möjligt.

Export av miljösmarta varor och tjänster ger jobb i Sverige och miljönytta för alla.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »