Starka och tåliga kablar ger lägre miljöbelastning

Kraven på prestanda och säkerhet hos material kan vara extremt höga, exempelvis i kärnkraftverk och militära applikationer. De kablar som används i sådana sammanhang ska vara starka, tåliga och klara påfrestningar i form av höga temperaturer och radioaktivitet. Utöver detta men bör de ha goda egenskaper med avseende på miljö och hälsa. En viktig komponent som bidrar till kabelns...

Läs mer

Restaurangavfall blir energi

Vad har slam från ett avloppsreningsverk, gödsel från ett kostall, hushållsavfall, processavfall från en livsmedelsindustri och matavfall från restaurang som är gemensamt? Den gemensamma nämnaren är att produkterna utgör olika former av avfall med stort innehåll av biologiskt material. Därmed är de högintressanta som alternativa energikällor, alltså sådana som inte är baserade på fossil energi. Rötas det biologiska avfallet...

Läs mer

Svensk miljöteknik gör Indien grönare

Många länder visar intresse för svensk miljöteknik och systemlösningar inom bland annat avfallsområdet. Det handlar om sortering och insamling av avfall, men också hur avfallet kan ses som en resurs – bland annat genom behandling till energiproduktion, återvinning av material, eller återföring av näring till jordbruket. Ett exempel där svenska myndigheter och företag samverkar är avfalls- och energiprojekt i Indiska städer. Det rör sig bland annat om att utveckla hållbara transportsystem, att uppdatera städernas uråldriga avloppssystem, samt att förbättra avfallshanteringen.

Läs mer

Glaskonstnärer med miljöprofil

”Man behöver inte ta bort färg och andra roligheter bara för att glaset är mer miljöanpassat”, konstaterar Lena Måwe och Carl Ryd vid Ramnäs Glashytta. Carl och Lena har valt att arbeta med återvunnet glas i sina produkter och råvaran kan exempelvis utgöras av glas från uttjänta bordvattenflaskor och syltburkar. Lena konstaterar att sådant glas är tillverkat för massproduktion...

Läs mer

Bot för uselt badvatten

Stadsnära badstränder får ofta problem med att vattnet förorenas av tarmbakterier. Kemiras desinfektionssystem DesinFix renar badvatten snabbt utan skadliga biprodukter. När ämnet reagerat med bakterierna återstår koldioxid och vatten.

Läs mer

Stora utsläppsbesparingar med Spendrups kombitrafiklösning

De aluminiumburkar som Spendrups säljer sina drycker i tillverkas i Fosie utanför Malmö och transporteras därefter till bryggerierna som är placerade i Vårby och Grängesberg. Tidigare fanns det inte tillräcklig kapacitet för att låta alla transporter från Malmö till Grängesberg gå via järnväg, utan till viss del transporterades burkarna på landsväg. Idag är transportupplägget annorlunda eftersom samtliga av Spendrups...

Läs mer

Big Data analyserar din bilkörning

En ny typ av bilförsäkring baserar premien på körstil och körsträcka. Till grund ligger förarens "digitala DNA" - ett värde baserat på realtidsmätningar av energieffektivitet och trafiksäkerhet. Teknikplattformen för datainsamling, visualisering och återkoppling kopplas till molntjänster och förarens mobil.

Läs mer

Framtidens flyg drivs på alger

Drygt två procent av världens utsläpp av koldioxid kommer från flygbranschen. Nu arbetas det intensivt för att minska den andelen. En grundpelare i det arbetet rör forskning kring miljövänliga biobränslen. Det vanligaste flygbränslet i kommersiella plan med jetmotorer är så kallat Jet A1. Det liknar ett vanligt dieselbränsle, men är anpassat för att klara de extra påfrestningar som stora...

Läs mer

Tankstation för bränslecellsbilar

”De åtta största biltillverkarna i världen genomför omfattande satsningar på fordon där bränslet utgörs av vätgas och luft och där elenergin produceras i bränsleceller. Vi är övertygade om att miljöanpassad produktion av vätgas från grön el är starten på en snabbt växande marknad för nollutsläppsbilar, alltså fordon som inte släpper ut den klimatpåverkande gasen koldioxid eller andra luftföroreningar”, säger...

Läs mer

Deep Green hämtar el från havet

Deep Green är en undervattensurfande och bottenförankrad drake som är försedd med en elgenerator. Draken rör sig snabbt i en bana som är formad som en åtta och producerar el från långsamma havsströmmar och tidvatten. Den har under några år testats i havet utanför Nordirland och resultaten visar att det är kostnadseffektivt att generera el med den nya tekniken....

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »