Ecodriving minskar bränsleförbrukningen

Mängden koldioxidutsläpp från transporter är direkt beroende av hur mycket fossilt bränsle som förbrukas. Bränsleförbrukningen är också en betydande kostnadspost för transportföretag. Av denna anledning är det ofta attraktivt med bränslesnåla motorer och en utformning av fordonet i stort som optimerar effektiviteten i bränsleutnyttjandet. Utöver själva fordonet och motorn kan bränsleförbrukningen även påverkas väsentligt av förarens beteende. Att planera...

Läs mer

Digitala rörmokare minskar klimatpåverkan

Dunderons ekosystem av smarta, digitala lösningar reglerar energibalansen i byggnader. Genom att mäta och analysera inomhusklimatet kan 35 procent av energin sparas - utan att värmesystemen behöver byggas om.

Läs mer

Effektivt nyttjande av lastkapacitet med SECU-boxar

Skogsföretaget Stora Enso är en av Sveriges stora brukare av transporter. Timmer ska fraktas från de skogsområden där träden har växt och pappersprodukter ska skickas från mindre orter i Sverige där Stora Enso har sina bruk. Otillgänglighet gör till viss del att beroendet av lastbilstransporter är stort, men tåg är vanligt på de sträckor där det är möjligt. Inom...

Läs mer

Aska från biobränslen gör nytta i skogen

Uttag av biobränslen från skogen för också bort näringsämnen. För att sluta kretsloppet och förhindra markutarmning bör askan återföras. Askungen Vital länkar ihop energibolagen med skogsbrukarna och tar hand om hela hanteringen av askan från producent till skog, med analys, behandling och spridning.

Läs mer

Intelligenta laddstolpar för elbilar

”Alla kan säkert förstå vad en laddstolpe kan användas till”, hävdar Patrik Lindergren, som är vd för företaget Chargestorm. ”Vad som kanske kan vara svårare att förstå är hur en intelligent laddstolpe fungerar”, fortsätter Patrik. ”Det hela bygger på att vi kan fördela elenergin på ett effektivt och intelligent sätt till många fordon under deras laddningscykel, utan att överbelasta...

Läs mer

Laboratorieodlat och miljövänligt kött

Köttproduktion står för 18 procent av de globala utsläppen av växthusgaser. Majoriteten av dessa utsläpp kommer från skogsavverkning för att göra plats för betesmark, och svensk köttproduktion släpper ut klart mindre växthusgaser än sina internationella konkurrenter. Men köttproduktionen är och förblir en del av klimatutmaningen. Kött odlat i laboratorium kan minska utsläppen. Köttets del i klimatutmaningen Köttproduktion står för...

Läs mer

Etisk och hållbar kapitalförvaltning

Kapitalförvaltningsbolaget Proethos hittar investeringsobjekt som bidrar till bättre miljö, agerar etiskt och tar socialt ansvar. Övertygelsen är att just företag med hållbara produkter eller tjänster kommer att ge överavkastning framöver.

Läs mer

Jakt på miljöanpassade bränslen

Allt fler konsumenter vill köra bil på ett miljöanpassat sätt. De senaste åren har efterfrågan på drivmedel för olika transporter därför ökat starkt. Traditionella biltillverkare och oljebolag utvecklar sina traditionella och nya produkter för att ta mer hänsyn till miljön. Motorer anpassas till biodrivmedel, lägre förbrukning och bensin och diesel görs mindre miljöskadliga. Men även nya företag utvecklar alternativa...

Läs mer

Övervakningssystem för att förhindra dammolyckor

Tillgång till vatten är en förutsättning för mänskligt liv och behovet att kontrollera vatteninfrastrukturen har antagligen alltid funnits. Olika typer av dammar har därför byggts för att styra vattenföringen i floder och andra vattendrag. Det var dock inte förrän i början av 1800-talet som dammbyggnadskonsten utvecklades till en vetenskap. Förutsättningarna för detta var ökade kunskaper inom hydrologi och hållfasthetslära....

Läs mer

Helt förnybar dryckesförpackning når konsumenterna

”Man kan säga att vi verkligen har gjort en resa med målet att utveckla världens första helt förnybara förpackning för mejeriprodukter och andra drycker”, konstaterar Erik Lindroth, som är Miljödirektör på Tetra Pak Nordics. ”Det var den finska mejeriproducenten Valio som blev det första företaget i världen att använda förpackningen Tetra Rex® Bio-based. Detta var en världspremiär som utgjorde...

Läs mer

Miljönytta är existerande och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön.

Vår miljö behöver innovationer. Ändå skapar de sällan rubriker. Därför samlas här nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gjort möjligt.

Export av miljösmarta varor och tjänster ger jobb i Sverige och miljönytta för alla.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »