Förpackningsutveckling för effektivare transporter

Lika ineffektivt som att köra halvtomma lastbilar eller tågvagnar, lika ineffektivt är det att transportera luft och tomt utrymme. De förpackningar som varor transporteras i kan i vissa fall vara onödigt luftiga eller kan inte staplas och lastas på ett optimalt sätt. Genom att ta fram volym- och yteffektiva förpackningar och maximera mängden last i varje fordon kan antalet...

Läs mer

Säkrare ström när solvärmen pumpas ur havet

Havsvärmekraft eller OTEC är ett sätt att utvinna el ur havet, där temperaturskillnaden mellan solvärmt ytvatten och djupvatten är tillräckligt stor. Det är en förnybar energikälla med kontinuerlig produktion – och som bieffekt kan kraftverken leverera avsaltat färskvatten och ge kyla och näring till akvakulturer.

Läs mer

Milstolpe för återvinning av förpackningar

Kapselsystem för kaffe och andra varma drycker är enkla och bekväma. Baksidan är förpackningsavfallet - men det går att återvinna. Tack vare TASSIMOs och TerraCycles insamlingsprogram har 50 ton avfall i form av tre miljoner kapslar och foliepaket kunnat materialåtervinnas istället för att gå till förbränning.

Läs mer

På väg mot fossilfri inrikestrafik

När transporttjänster upphandlas är miljökraven en faktor bland många, och utan tydliga regelverk och minimikrav riskerar de att komma i andra hand. Men hållbara transportlösningar utvecklas snabbt - till exempel av logistikföretaget DSV, som satsar på förnybara biobränslen och ökad fyllnadsgrad.

Läs mer

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön.

Miljönytta.se presenterar existerande, nya och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön jämfört med om gammal teknik används. Vi kallar det miljönytta. En del av produkterna är sedan länge en del av vår vardag och deras miljöegenskaper är ingenting vi reflekterar över. Andra har nyligen blivit tillgängliga på marknaden eller börjar marknadsföras. Vissa kommer påverka miljösituationen i...

Läs mer

Miljöanpassad värme i vitvarorna

Sedan länge står diskmaskinen, tvättmaskinen och torktumlaren för en betydande del av energiförbrukningen i våra bostäder, tvättstugor och förskolor. I dessa maskiner är det elektriska element som värmer upp vatten och luft till lämplig tvätt-, disk- och torktemperatur. Under 1980-talet blev den alternativa tekniken att ansluta vitvarorna till varmvatten (Heating Water Circuit; HWC) kommersiellt tillgänglig, men något egentligt genombrott...

Läs mer

Snabbare tåg i lågt lufttryck

Mycket snabba höghastighetståg måste lösa problemet med luftmotstånd. Transportkonceptet hyperloop kan förenklat beskrivas som höghastighetståg som skickas med rörpost istället för att färdas på räls. I kraft av höga hastigheter kombinerade med relativt låga kostnader och miljösmart konstruktion och drift, är förhoppningen att det i framtiden ska etablera sig som ett femte transportsätt. Nu planeras pilotprojekt – och ett...

Läs mer

Återvinning är misslyckad återanvändning

Återvinning är bra – men för saker som går att använda är återanvändning ännu bättre. Det är grundtanken bakom företaget Off2off, som erbjuder en matchningstjänst där behov och överskott kan hitta varandra. Saker som annars skulle lagrats någonstans och till slut kastats görs synliga och sökbara via en molnbaserad förmedling – och effektiviseringen sparar både pengar, avfall och resurser.

Läs mer

Hus för framtiden

Viktiga ingredienser när byggnader planeras, projekteras och byggs är energi- och resurseffektivitet. Det råder inga egentliga motsättningar mellan god arkitektur, bra inomhusmiljö, energieffektivitet och en minskad miljöpåverkan, men det krävs att arkitekter och ingenjörer gör miljöanpassade vägval. Ska ett hus byggas med miljön i fokus måste miljöanpassningen in i beslutsprocessen. Svenska och nordiska företag kan tillverka hus med lägre...

Läs mer

Low-tech kan också göra miljönytta!

Miljönytta kommer ofta genom hi-tech-lösningar och spetsforskning, men miljönytta kan också komma ur överraskande enkel teknik. Sundsvalls sjukhus kyls med en energibesparing på 95% jämfört med traditionella system. Solvatten renar vatten i utvecklingsländer och ger både miljö-, hälso- och ekonomiska vinster. Longopacs till synes enkla sopsäckar ger upphov till 11 gånger lägre utsläpp av koldioxid. Low-tech kan också göra miljönytta!

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »