Effektivt flytande filter renar dagvatten

Swedrops unika absorberande filter renar dagvatten nära föroreningskällan. Filtret placeras som en flytkropp i brunnen, verkar på både inkommande och stående vatten, och skiljer av mer än 30 typer av föroreningar.

Läs mer

Ekologiska produkter direkt till dörren

Våren 2009 nominerades Anette Dieng på företaget Ekolådan som en av de fyra slutkandidaterna till ”Utmärkt miljöledarskap”. En utmärkelse som årligen delas ut av organisationen Näringslivets Miljöchefer (NMC). Nu blev det inte Anette som vann, men företagets affärsidé att leverera en låda med ekologiska produkter direkt hem till kundens ytterdörr fick ordentligt med uppmärksamhet. Företaget började för cirka sex...

Läs mer

Bra inneklimat märks inte

Det finns många spektakulära byggnader i Peking i Kina. CCTV Tower och Grand Millenium Hotel tillhör dessa och har dessutom den gemensamma nämnaren att det svenska företaget AB C.A. Östberg har bidragit med teknik som ger energieffektiv ventilation och bra inneklimat. Östbergs huvudkontor ligger emellertid i Avesta och vägen till Peking kan kanske förefalla lång. ”Sedan 1980-talet har vi...

Läs mer

Miljöanpassad bilvård sparar vatten och energi

I det nätbaserade uppslagsverket Wikipedia konstaterar man att en bil ”är ett motorfordon som är försett med åtminstone tre hjul och som inte kan anses som en motorcykel eller moped”. För närvarande finns det mer än 800 miljoner bilar i världen och bilparken ökar med snabb hastighet. I Kina och Indien har en snabbt växande medelklass har på några...

Läs mer

Blue Train för en grönare resa

För de flesta européer är nog “charterresa” synonymt med flyg. Sedan 60-talet har flera miljoner turister utnyttjat möjligheten att resa till ett överkomligt pris för att lapa sol på mer sydliga breddgrader. Och trots att chartertrafiken har vidgats till jordens alla hörn från ett otal länder, så har grundtanken för researrangörerna alltid varit att hålla priserna nere, med chartrat...

Läs mer

Olja ur avfall

Cassandra Oils termiska reaktorer utvinner olja och material ur kolväterikt avfall. Bland annat bildäck, plast och oljeförorenat vatten kan användas, utan behov av noggrann avfallssortering. Det sparar naturresurser och bidrar till den cirkulära ekonomin.

Läs mer

Hållbara hissar

Hydroware utvecklar energieffektiva driv- och styrsystem för hissar. Fokus ligger på modulära hydraulhissar där bara slitdelar byts ut och moderniseras, istället för hela hissen - allt för att minimera miljöbelastningen i ett livcykelperspektiv.

Läs mer

Förbättrad biogasproduktion

I dessa tider, med oro över den globala uppvärmningen, vilda svängningar i oljepriset och en ovisshet på marknaden vad gäller tillgången på fossila bränslen, erbjuder biogas ett förnyelsebart alternativ som inte påverkar halten av koldioxid i atmosfären. Biogas utvinns genom biologisk nedbrytning av organiskt material i en syrefri miljö. Biogasen kan tillverkas av avfallsprodukter som gödsel, rötslam, sopor samt...

Läs mer

Energisnål camping under alla årstider

Intresset för camping med husbil eller husvagn är stort och det är många som utnyttjar sina fritidsfordon under alla årstider. I Sverige registreras varje år i storleksordningen 8 000 – 9 000 nya husvagnar och husbilar och 2008 registrerades cirka 5 600 husvagnar och 3 500 husbilar. Husvagnarna dominerar men andelen husbilar ökar. Det säljs nya husvagnar och husbilar...

Läs mer

Energieffektiv virkestorkning

I ett levande träd transporteras stora mängder vatten från rötterna till bladen eller barren i ett system av fibrer. Fibrerna utgör mer än 90 procent av trädstammens volym och när fibern är färdigbildad dör den. Det innebär att nästan alla celler i trädet är döda. Vattnet rör sig i fibrernas hålrum, men också som vattenånga genom olika porsystem. Ett...

Läs mer

Miljönytta är existerande och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön.

Vår miljö behöver innovationer. Ändå skapar de sällan rubriker. Därför samlas här nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gjort möjligt.

Export av miljösmarta varor och tjänster ger jobb i Sverige och miljönytta för alla.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »