Utsläppsfri kolkraft?

I Sverige står industrin, enligt Naturvårdsverket, för 23 procent av utsläppen av växthusgaser. Lägger man till produktion av el och värme blir andelen 36 procent. Transportsektorn står för en ännu högre andel av utsläppen, men industrin och näringslivet har en viktig roll att spela i kampen mot klimatförändringarna. En av de mest lovande tekniska innovationerna som utvecklas för att...

Läs mer

Unik odling av vete minskar klimatpåverkan

”Vi har utvecklat ett nytt odlingskoncept för spannmål med upp till 20 procent mindre klimatpåverkan. Hittills har vi skördat 70 000 ton sådant vete på åkrar runt om i Sverige. Genom detta har vi minskat utsläppen med 6 000 ton koldioxid”, säger Claes Johansson, som är hållbarhetschef på Lantmännen. Fokus på lantgården ”Matens klimatpåverkan i kedjan från jord till...

Läs mer

Effektiv solvärme för alla typer av hus

Man kan säga att nästan all energi på jorden ursprungligen kommer från solen någon gång. Det är solen som driver växternas fotosyntes. Det är solen som sätter fart på vinden som blåser på vindkraftverken. Det är solen som värmer upp havens vatten som kondenseras till moln och som regnar ner till gagn för såväl växtlighet som vattenkraftsmagasinen. På senare...

Läs mer

Nytt liv åt gammal miljöteknik

”Vår affärsidé bygger på att bemästra utmaningarna och utnyttja fördelarna med Stirlingmotorn för att på ett smart och miljöanpassat sätt producera elektricitet”, konstaterar Magnus Lindvall, vid ett samtal på Cleanergys kontor i Dongchendistriktet i centrala Beijing i Kina. ”Huvudspåret är att sätta upp solkraftparker där Stirlingmotorn genererar elektricitet, men i vår produktportportfölj ingår även produkter där Stirlingmotorn drivs på...

Läs mer

Framtidens TV kan vara betydligt energisnålare

Efter sömn och förvärvsarbete är tv-tittande den enskilda aktivitet som svenskarna använder mest tid till. En studie som finansierats av Energimyndigheten visar att en knapp majoritet av hushållen har två eller fler tv-apparater hemma, medan närmast alla har minst en apparat. Ca 5 procent av hushållselen i Sverige går till tv-apparaterna. Ytterligare 14 procent utnyttjas för att driva datorer,...

Läs mer

Energihubb minskar hushållets elkostnad

”Tänk dig att du har tillgång till ett energilager i ditt hem. På dagen när solen lyser fyller du på lagret med el som levereras från husets solceller. På natten passar du också på att fylla på energilagret fast då med el från elnätet när elpriset är som lägst”, berättar Björn Jernström, som är vd för Ferroamp Elektronik AB....

Läs mer

Energieffektiv vattenrening med ozon

Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden men tillgången och kvaliteten på vattnet varierar betydligt mellan olika delar av världen. Även i områden med stor tillgång till vatten av god kvalitet kan det uppstå situationer som vänder upp och ner på tillvaron för befolkningen. Ett exempel är utbrottet under 2010 av mikroorganismen Cryptosporidium i dricksvattnet i Östersund....

Läs mer

Spillvärme ger liv åt tropisk fisk

”Det kan kanske låta lite långsökt att koppla samman ett blysmältverk med fiskodling men i praktiken är detta ett bra exempel på en fungerande industriell symbios”, berättar Peter Carlsson, som är vd för Boliden Bergsöe i Landskrona.

Läs mer

Båtskrot med miljöansvar

Sverige har en kuststräcka på 2 700 km och tar man med alla vikar, uddar och öar blir strandremsan 8 000 km. Sammanlagt finns det mer än 60 000 öar och 95 000 farbara sjöar och 1 000 km kanaler. Det är därför inte oväntat att att det finns massor med fritidsbåtar i Sverige.  Exakt hur många båtar det finns vet ingen men uppskattningar pekar på storleksordningen 880 000 båtar,...

Läs mer

Miljönytta är existerande och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön.

Vår miljö behöver innovationer. Ändå skapar de sällan rubriker. Därför samlas här nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gjort möjligt.

Export av miljösmarta varor och tjänster ger jobb i Sverige och miljönytta för alla.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »