Lättare bromsar minskar material- och bränsleförbrukningen

Den svenska koncernen Haldex utvecklar och tillverkar produkter som förbättrar säkerhet, miljö och köregenskaper hos fordon. I praktiken talar vi om bromssystem för lastbilar, bussar och släpvagnar. ”Fordonsindustrin är under starkt tryck med ökande krav på minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp av växthusgaser”, konstaterar Per-Erik Kronqvist, som är global forsknings- och utvecklingschef på Haldex. ”De bromsar vi tillverkar består...

Läs mer

Återvinning är misslyckad återanvändning

Återvinning är bra – men för saker som går att använda är återanvändning ännu bättre. Det är grundtanken bakom företaget Off2off, som erbjuder en matchningstjänst där behov och överskott kan hitta varandra. Saker som annars skulle lagrats någonstans och till slut kastats görs synliga och sökbara via en molnbaserad förmedling – och effektiviseringen sparar både pengar, avfall och resurser.

Läs mer

Tankstation för bränslecellsbilar

”De åtta största biltillverkarna i världen genomför omfattande satsningar på fordon där bränslet utgörs av vätgas och luft och där elenergin produceras i bränsleceller. Vi är övertygade om att miljöanpassad produktion av vätgas från grön el är starten på en snabbt växande marknad för nollutsläppsbilar, alltså fordon som inte släpper ut den klimatpåverkande gasen koldioxid eller andra luftföroreningar”, säger...

Läs mer

Effektivt flytande filter renar dagvatten

Swedrops unika absorberande filter renar dagvatten nära föroreningskällan. Filtret placeras som en flytkropp i brunnen, verkar på både inkommande och stående vatten, och skiljer av mer än 30 typer av föroreningar.

Läs mer

Grönare flygningar

Fler resor och transporter med flyg leder till ökade utsläpp av växthusgaser. Flyget har fördelar ur transportsynpunkt, såsom snabbhet och säkerhet, men nackdelar ur klimatsynpunkt. Substituten till flyg är flera, men i somliga sammanhang är flyg det enda möjliga valet av transportmedel. Bättre bränsleeffektivitet och lägre utsläpp av växthusgaser är därför viktigt att uppnå även inom flyget. Ny teknik...

Läs mer

Hållbart sparande i fonder

Nu kan en fond med hållbar inriktning bli Svanenmärkt. Under hösten 2017 utsågs de tolv första miljömärkta fonderna i Sverige.

Läs mer

Teknikskifte på gång för gaffeltruckar

Li-jon-batterier är välbekanta i konsumentprodukter och elfordon. Tekniken förbättras och blir billigare, och prövas även i tyngre maskiner. Börsaktuella Alelion Energy Systems är en pionjär inom Li-jon-system för gaffeltruckar – och när materialhanteringsmarknaden ställer om är företaget redo att spela en nyckelroll.

Läs mer

Framtidens textilier

Textilindustrin är en av världens största branscher. Produktionen av textilier har genom åren bidragit till betydande miljöproblem, framförallt genom de vattenföroreningar framställningen leder till. Mycket beror på att bomull, som används i ungefär hälften av all textiltillverkning, är extremt vattenkrävande. Att tillverka ett kilo bomull kan kräva upp till 29 000 liter vatten. Därtill kommer de kemikalier som används...

Läs mer

I vätgassamhället blir avgaserna vatten

När fossila bränslen ersätts med väte elimineras förbränningsutsläppen. Jämfört med elbilar med batteri kan vätgasdrivna bränslecellsbilar redan idag få längre räckvidd utan långa laddtider. En vätgasekonomi kräver i gengäld andra system för förvaring och distribution, och tillgång till grön el för vätgastillverkning. Men många länder har högt satta mål. Väteekonomin eller vätgassamhället är en tänkt framtid där dagens energisystem...

Läs mer

Miljöanpassning av specialdesignade golv

Huvudprodukten för företaget Bolon i Ulricehamn är golv i vävd vinyl. Trots detta ser man sig inte som golvtillverkare utan som ett designföretag som tillverkar golv. Bolon har inriktat sig på specialdesignade golv och många formgivare, arkitekter och inredare har utnyttjat de dekorativa möjligheterna i företagets specialmönster och kollektioner. Företaget har tillverkat vävda vinylprodukter i mer än 50 år...

Läs mer

Miljönytta är existerande och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön.

Vår miljö behöver innovationer. Ändå skapar de sällan rubriker. Därför samlas här nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gjort möjligt.

Export av miljösmarta varor och tjänster ger jobb i Sverige och miljönytta för alla.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »