Båtbygge med miljötänk

Då man manuellt sprutar polyester vid tillverkning av plastbåtar måste personalen bära ansiktsmask och skyddskläder. Arbetsmiljön är krävande och dessutom blir utsläppen av styren och andra föroreningar till atmosfären betydande. Det finns dock andra mer miljöanpassade tillverkningsmetoder och vid Ryds Båtindustri började man för cirka tio år sedan använda vakuuminjektionsteknik vid båtbyggen. Grundtanken var att förbättra arbetsmiljön men på...

Läs mer

Konsumenter efterfrågar i allt högre utsträckning miljösmarta produkter. Det är bara en av många bakomliggande drivkrafter mot hållbar utveckling.

Ökad miljömedvetenhet Konsumenter efterfrågar i allt högre utsträckning produkter som är mer gynnsamma ur miljösynpunkt. Företag och branscher får därigenom stimulans att utveckla miljöanpassade produkter och tjänster. Lösningarna på problemen är inte alltid enkla och kommer i framtiden säkert att bestå av en kombination av ”miljösmartare” produkter och förändrade konsumtionsmönster. Rätt miljölagstiftning Skärpt lagstiftning är en viktig orsak till...

Läs mer

Miljöanpassad värme i vitvarorna

Sedan länge står diskmaskinen, tvättmaskinen och torktumlaren för en betydande del av energiförbrukningen i våra bostäder, tvättstugor och förskolor. I dessa maskiner är det elektriska element som värmer upp vatten och luft till lämplig tvätt-, disk- och torktemperatur. Under 1980-talet blev den alternativa tekniken att ansluta vitvarorna till varmvatten (Heating Water Circuit; HWC) kommersiellt tillgänglig, men något egentligt genombrott...

Läs mer

Innovativa former med nytt förpackningsmaterial

Förpackningar skyddar, bevarar och marknadsför olika varor. Inom de flesta branscher ställer man därför höga krav på förpackningarnas tekniska egenskaper, kvalitet och känsla. Som konsument kan man ibland bli lite bekymrad över alla de förpackningsmaterial man bär hem och som förr eller senare hamnar i soppåsen. Utvecklingen inom förpackningsområdet går emellertid fort och frågor som rör hållbar utveckling har...

Läs mer

Trådlös lösning på tomt batteri

Flera viktiga steg har skett i utvecklingen av kommunikation som inte kräver sladdar och trådar. Den analoga telefonen har exempelvis bytts mot en digital. Tillgången ökar också till trådlösa nätverk som gör att du kan nå Internet utan sladd. Blåtandstekniken är ett ytterligare exempel på den ”trådlösa revolutionen” där elektronisk utrustning kan kommunicera med andra enheter, såsom hörlurar. När...

Läs mer

Miljönytta är existerande och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön.

Vår miljö behöver innovationer. Ändå skapar de sällan rubriker. Därför samlas här nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gjort möjligt.

Export av miljösmarta varor och tjänster ger jobb i Sverige och miljönytta för alla.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »