Flamlös förbränning minskar luftföroreningarna

Processen för katalytisk förbränning är känd sedan länge men så här långt har det endast varit praktiskt möjligt att utnyttja katalytisk förbränning för gasformiga bränslen. Lundaföretaget Zemission närmar nu sig marknaden med en produkt som gör katalytisk förbränning möjlig för olika typer av flytande bränslen – både fossila och förnyelsebara. Bolagets grundare Anders Vestin har utvecklat en mycket energieffektiv...

Läs mer

Lunchmackan i återvinningsförpackning

I England är en trekantssandwich en klassisk lunchrätt. Kunden i livsmedelsdisken vill kunna se hur mackan ser ut och förpackningen måste uppfylla livsmedelshygieniska krav. Under många år har därför smörgåsarna paketerats i plastförpackningar. Men inte nu längre. Marks & Spencer, har i samarbete med Sheffield Hallam University och tryckeriet Nampack tagit fram en återvinningsbar sandwichförpackning. Förpackningen är baserad på...

Läs mer

Fusion – solenergi direkt på jorden

Det är fusionsprocessen som får solen och andra stjärnor att lysa. Kan vi återskapa och kontrollera den varaktigt på jorden får vi ren, säker och outsinlig tillgång till energi. Den praktiska hanteringen av ett plasma med extrema temperaturer är stötestenen - men nya material och superdatorer som klarar av att modellera med hög precision gör att vi nu är närmare än någonsin.

Läs mer

Låna borrmaskinen – passa på att köpa skruvar och lite annat

Matti Jokelas järnhandel i Malmös centrum lyfte ordentligt när media och folk på Facebook fick nys om hans senaste satsning ToolPool. ”Via ToolPool kan du låna en färdig verktygslåda med det du behöver för mindre småjobb i hemmet. Vi lånar också ut olika maskiner. Folk strömmar till och vill samtidigt få tips och inspiration om hur de ska göra....

Läs mer

Mikroinvesteringar sprider solenergi

TRINE:s investeringsplattform länkar ihop kapital från privatpersoner med energientreprenörer i fattiga regioner utan elnät. Mikrolånen bygger upp möjliggörande solenergilösningar som minskar utsläpp och förbättrar livsvillkor.

Läs mer

Fokus på ekologiska bågar

Glasögon utgör en marknad på tre miljarder enheter varje år. Nu växer intresset för produkternas miljöegenskaper – och pionjärerna EoE Glasses lanserar en ekologisk kollektion. Bågarna kan både återvinnas och brytas ner av naturliga processer. Utan glasögon eller kontaktlinser upplevs omgivningen av många som konturlös och ofokuserad. För de flesta i medelåldern är det inte möjligt att läsa utan...

Läs mer

Bättre miljö och arbetsmiljö med syntetiska dieseldrivmedel

Nämner man Fischer-Tropsch-processen är det antagligen mest kemister och historiker som höjer på ögonbrynen. Kemisten känner antagligen till att det går att framställa kolväten ur en blandning av kolmonoxid och vätgas. Historikern tänker nog på andra världskriget där tyskarna hade brist på bränsle och drivmedel och bland annat Fischer-Tropsch-processen gjorde det möjligt att framställa syntetiska dieseldrivmedel i stor skala....

Läs mer

Nytt liv åt gammal miljöteknik

”Vår affärsidé bygger på att bemästra utmaningarna och utnyttja fördelarna med Stirlingmotorn för att på ett smart och miljöanpassat sätt producera elektricitet”, konstaterar Magnus Lindvall, vid ett samtal på Cleanergys kontor i Dongchendistriktet i centrala Beijing i Kina. ”Huvudspåret är att sätta upp solkraftparker där Stirlingmotorn genererar elektricitet, men i vår produktportportfölj ingår även produkter där Stirlingmotorn drivs på...

Läs mer

Intelligenta laddstolpar för elbilar

”Alla kan säkert förstå vad en laddstolpe kan användas till”, hävdar Patrik Lindergren, som är vd för företaget Chargestorm. ”Vad som kanske kan vara svårare att förstå är hur en intelligent laddstolpe fungerar”, fortsätter Patrik. ”Det hela bygger på att vi kan fördela elenergin på ett effektivt och intelligent sätt till många fordon under deras laddningscykel, utan att överbelasta...

Läs mer

Högpresterande keramer och kompositer

Jakten på material och produkter med hög prestanda – och som inte har negativ påverkan på miljö och hälsa – pågår över hela världen. Egenskaper som slitstyrka, hållfasthet, låg vikt, förmåga att tåla höga temperaturer, kemisk stabilitet och värmeledningsförmåga är några exempel på eftertraktade egenskaper. Miljönyttan kan bestå av att materialet eller komponenten håller längre vilket ger längre livslängd...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »