Rent vatten för alla?

”Vi har utvecklat en innovativ UV-LED-teknik för vattenrening i kommuner, sjukhus och industrier och ser nu möjligheten använda liknande metoder i utvecklingsländer”, berättar Anders som är VD på Watersprint AB. Genom att använda UV-LED – där ljuset genereras med hjälp av nanoteknologi – skapas många miljömässiga och ekonomiska fördelar. D4Field kan rena 60 liter vatten per minut med en energiförbrukning på 30 Watt. Produkten kan användas i normal drift under tre år utan att kräva något underhåll.

Läs mer

Iskall miljöteknik renar förorenade områden

Över hela världen finns det hundratusentals förorenade markområden och förorenade sediment i sjöar och andra vattendrag. Många olika typer av reningsteknik tillämpas och valet blir oftast en avvägning mellan föroreningens egenskaper, de tekniska och ekonomiska förutsättningarna, samt hur långtgående rening man vill åstadkomma. Ett intressant tillskott i floran av reningstekniker bygger på konceptet markfrysning. Dåvarande doktoranden Susanne Rostmark vid...

Läs mer

Biogasrevolution i transportsektorn

I december 2014 öppnades i Helsingborg en tankstation (kallgasmack) för flytande biogas (LBG) och fordonsgas (CNG). Uttrycker man sig lite dramatiskt kan man konstatera att en revolution har inletts inom transportsektorn. Flytande och förnybar biogas börjar nu konkurrera med fossil diesel som bränsle i tunga lastbilar. Bakom utvecklingen står miljömedvetna transportköpare, åkerier, lastbilstillverkare, samt företag som är villiga att...

Läs mer

Bättre sanitära förhållanden för miljoner människor

Tillgång till rent vatten är en förutsättning för ett värdigt och hälsosamt liv. Varje år drabbas miljontals människor i sjukdomar som en konsekvens av undermålig sanitet och brist på rent vatten. Varje dag dör 1 400 barn i världen i diarrésjukdomar som kolera och tyfus. Rent vatten är så betydelsefullt att FN:s generalförsamling har erkänt tillgång till både rent...

Läs mer

Möbler med omsorg om funktion, formskönhet och miljö

”Jag vill skapa möbler som ger oss en inkörsport till det som är viktigt i livet, som för oss närmare livets essens”, konstaterar Nirvan Richter som är VD och formgivare vid möbelföretaget Norrgavel. Nirvan anser att möbler inte ska ta över, inte pocka på uppmärksamhet, utan vara vackra, funktionella och tillverkade i naturmaterial som andas.   Han har skapat...

Läs mer

Miljönytta är existerande och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön.

Vår miljö behöver innovationer. Ändå skapar de sällan rubriker. Därför samlas här nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gjort möjligt.

Export av miljösmarta varor och tjänster ger jobb i Sverige och miljönytta för alla.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »