fbpx

Träfiberkompositer från Småland ersätter fossil plast

Vid svenskfinska Stora Ensos pappersbruk Hylte bruk i Småland har Europas största anläggning för biokompositer satt igång produktionen. Produkten DuraSense kombinerar träfibrer med polymerer eller biopolymerer i en råvara som kan ersätta fossil plast och minska miljöpåverkan upp till 80 procent.

Läs mer

Användning av järnhaltigt avfall

Under 2014 skapade stålkoncernen SSAB en ny funktion för hållbarhet på koncernnivå. Arbetet för området – som ingår i SSABs strategi och vision mot en mer hållbar värld – leds av Maria Långberg som samtidigt blev VD för dotterbolaget Merox AB. ”Det är jättespännande och intressant att leda Merox arbete. För SSAB är det viktigt att integrera hållbarhetsdimensionen som...

Läs mer

Höghållfasta stål ger ökad miljönytta

Lätta och höghållfasta stålkonstruktioner spar material både i produktionen och hos slutanvändaren. För transportfordon, lastmaskiner och lyftkranar ger höghållfasta stål ökad livslängd och ofta lägre bränsleförbrukning. Detta är egenskaper som efterfrågas alltmer i takt med stigande energipriser och ökad miljömedvetenhet. På det sättet är SSABs satsning på höghållfasta stål en satsning på miljön. Samtidig innebär järnmalmsbaserad ståltillverkning stora utsläpp...

Läs mer

Ljus som växter gillar

Klorofyll ger växten dess gröna färg och har en central roll i fotosyntesen. Klorofyllmolekylen är en del av ett antennsystem som fångar upp solljuset och överför energin till växtens produktion av kolhydrater och syrgas. Kolhydraterna som producerats via fotosyntesen är nödvändig för växternas tillväxt. Fotosyntesen är emellertid en komplicerad process som påverkas av många olika faktorer som rör ljusets...

Läs mer

Lättare bromsar minskar material- och bränsleförbrukningen

Den svenska koncernen Haldex utvecklar och tillverkar produkter som förbättrar säkerhet, miljö och köregenskaper hos fordon. I praktiken talar vi om bromssystem för lastbilar, bussar och släpvagnar. ”Fordonsindustrin är under starkt tryck med ökande krav på minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp av växthusgaser”, konstaterar Per-Erik Kronqvist, som är global forsknings- och utvecklingschef på Haldex. ”De bromsar vi tillverkar består...

Läs mer

Coca-Cola lanserar vision för en värld utan avfall

Varje timme tar haven emot 900 ton plastavfall. Därför ska vi återvinna allt som går att återvinna, säger Coca-Cola Company, och lovar att senast 2030 samla in lika många förpackningar som säljs. Under parollen ”World Without Waste” åtar sig företaget att dels se över förpackningarnas hela livscykel och designa för återvinning, men också att marknadsföra cirkulära lösningar och använda...

Läs mer

Miljönytta i Sverige och världen

I Sverige minskar utsläppen. Produktionen har blivit effektivare och mer miljösmart, genom investeringar i ny och bättre teknik. Ändå är vi ett litet land. Våra lösningar gör störst nytta när de når ut globalt.

Läs mer

Bakterier bekämpar snömögel på golfbanan

Vinterhalvåret kan vara en tuff tid för gräset på golfbanan. Angrepp av mikroorganismer samt snö, is och blåst kan orsaka betydande skador på greener och fairways. En av de mikroorganismer som angriper gräset är svampen snömögel (Michrodochium nivale). Snömögel finns framförallt i områden med kortvarigt eller inget snötäcke. För att angreppet av snömögel ska utvecklas krävs en mottaglig värd...

Läs mer

Vindkraftverk där bladen snurrar vertikalt

Genom att låta bladen snurra vertikalt i stället för horisontellt kan den redan miljövänliga vindkraften bli mer effektiv. Bakom en ny och funktionell variant för detta står Uppsalaföretaget Vertical Wind. Målet är att bli Sveriges första vindkraftsexportör. Idén grundar sig på en lösning där bladen snurrar vertikalt, i stället för horisontellt. Det vill säga som en torkvinda, i stället...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »