Stadsbyggnad

När det gäller mer hållbara städer har det hänt väldigt mycket på de senaste åren, inte minst med avseende på energi, energisparande och energieffektivitet. Isolerglas och flerglasfönster har utvecklats med intelligenta filter som släpper in kortvågigt solljus, men håller långvågig värmestrålning kvar inomhus. Nya typer av konstruktionselement i sandwichstruktur ger bättre isolering och effektivare byggmetoder och ny användning av det allra äldsta byggmaterialet, trä, ger miljönytta på olika sätt runt om i världen. Nya golvsystem med klickfog eleminierar behovet av miljarder flaskor lim.

Ny teknik för att göra återvinning enkel och effektiv, med hjälp av till exempel Envac’s sopsug, gör avfallet till värdefulla och miljövänliga råvaror. Organiskt avfall kan rötas till biogas för att driva bilar, bussar och lastbilar.

Faktum är att tätare boende ger lägre koldioxidutsläpp per person. Dels genom att högre flerfamiljshus är energieffekivare, men också för att den högre densiteten ger kritisk massa för kollektivtrafik och andra transportlösningar, från fantasifulla framtidsvisioner om spårtaxi till enklare men väl fungerande system med lånecyklar.