Svenska English 中国的

Stadsbyggnad

När det gäller mer hållbara städer har det hänt väldigt mycket på de senaste åren, inte minst med avseende på energi, energisparande och energieffektivitet. Isolerglas och flerglasfönster har utvecklats med intelligenta filter som släpper in kortvågigt solljus, men håller långvågig värmestrålning kvar inomhus. Nya typer av konstruktionselement i sandwichstruktur ger bättre isolering och effektivare byggmetoder och ny användning av det allra äldsta byggmaterialet, trä, ger miljönytta på olika sätt runt om i världen. Nya golvsystem med klickfog eleminierar behovet av miljarder flaskor lim.

Ny teknik för att göra återvinning enkel och effektiv, med hjälp av till exempel Envac’s sopsug, gör avfallet till värdefulla och miljövänliga råvaror. Organiskt avfall kan rötas till biogas för att driva bilar, bussar och lastbilar.

Faktum är att tätare boende ger lägre koldioxidutsläpp per person. Dels genom att högre flerfamiljshus är energieffekivare, men också för att den högre densiteten ger kritisk massa för kollektivtrafik och andra transportlösningar, från fantasifulla framtidsvisioner om spårtaxi till enklare men väl fungerande system med lånecyklar.

 • Staden som framtidens gruva
  Under städer över hela världen döljer sig mänskliga artefakter i form av miljontals ton oanvända och bortglömda kablar och rör.…
 • Framtidens byggnader växer samman med miljön
  Debatten om staden som miljöhot är gammal. Under den industriella revolutionen var sinnebilden av staden en smutsig plats där folk trängdes…
 • Gröna tak förbättrar stadsmiljön
  Många husägare tittar säkert då och då bekymrat på sitt tak och undrar hur man ska få bort de mossor, alger och andra växter som…
 • Vertikalt växthus jordbruk mitt i staden
  Plantagon hoppas kunna etablera livsmedelsproduktion på ett hustak i dina kvarter. Det svenska företaget riktar in sig på att kommersialisera…
 • Effektiv solvärme för alla typer av hus
  Man kan säga att nästan all energi på jorden ursprungligen kommer från solen någon gång. Det är solen som driver växternas fotosyntes.…
Sida 1 av 1