Svenska English 中国的

Transporter har en betydande miljöpåverkan, bland annat genom stora utsläpp av koldioxid, men utvecklingen av fordon, komponenter och bränslen håller ett högt tempo. Allt från en energioptimerad körstil via hybridteknik till stora tankar om helt nya infrastruktursystem bidrar till att minska transportsektorns miljöpåverkan.

 • Ingen risk för soppatorsk på grön motorväg
  En elmotor är energieffektiv och släpper inte ut några avgaser. Om alla Sveriges 4,5 miljoner fordon var elbilar skulle det räcka med…
 • Prisbelönta miljöpallar
  Lastpallar är en viktig komponent i de flesta transporter av gods. Sannolikt finns det varje sekund miljontals pallar som är på väg…
 • Alternativa flygbränslen minskar klimatpåverkan
  International Air Transport Association (IATA) har satt upp som mål att klimatpåverkan från flygindustrin ska minskas med 50 procent…
 • Lättare bromsar minskar material- och bränsleförbrukningen
  Den svenska koncernen Haldex utvecklar och tillverkar produkter som förbättrar säkerhet, miljö och köregenskaper hos fordon. I praktiken…
 • Salta reseräkningen med ditt koldioxidavtryck
  ”Det har blivit allt vanligare att företag och andra organisationer vill samla in och redovisa uppgifter om verksamhetens miljöpåverkan,…
 • Problem för ovälkomna fripassagerare
  Främmande växt- och djurarter som sprids till ekosystem där de tidigare inte funnits, kan vara ett bekymmer och ställa till stora problem.…
 • FILM: Svenska företag vill göra fordonsflottan fossiloberoende
  Internationellt sett har Sverige tuffa klimatmål. Redan 2030 ska vi ha en fossilfri fordonsflotta och hela transportbranschen står inför…
 • Bättre miljö och arbetsmiljö med syntetiska dieseldrivmedel
  Nämner man Fischer-Tropsch-processen är det antagligen mest kemister och historiker som höjer på ögonbrynen. Kemisten känner antagligen…
 • Vattensnål tvätt av tunga fordon
  ”Tillgången till rent vatten har blivit en allt viktigare fråga i många länder”, säger Robert Sundell, som är vd för Westmatic.…
 • Kompositmaterial ger bränslesnålare bilar
  ”Att minska vikten är ett av huvudspåren inom fordonsindustrin då det gäller att reducera bränsleförbrukningen – och därmed utsläppen…
Sida 1 av 4