Transporter har en betydande miljöpåverkan, bland annat genom stora utsläpp av koldioxid, men utvecklingen av fordon, komponenter och bränslen håller ett högt tempo. Allt från en energioptimerad körstil via hybridteknik till stora tankar om helt nya infrastruktursystem bidrar till att minska transportsektorns miljöpåverkan.

 • FILM: Svenska företag vill göra fordonsflottan fossiloberoende
  Internationellt sett har Sverige tuffa klimatmål. Redan 2030 ska vi ha en fossilfri fordonsflotta och hela transportbranschen står inför…
 • Bättre miljö och arbetsmiljö med syntetiska dieseldrivmedel
  Nämner man Fischer-Tropsch-processen är det antagligen mest kemister och historiker som höjer på ögonbrynen. Kemisten känner antagligen…
 • Vattensnål tvätt av tunga fordon
  ”Tillgången till rent vatten har blivit en allt viktigare fråga i många länder”, säger Robert Sundell, som är vd för Westmatic.…
 • Kompositmaterial ger bränslesnålare bilar
  ”Att minska vikten är ett av huvudspåren inom fordonsindustrin då det gäller att reducera bränsleförbrukningen – och därmed utsläppen…
 • The sound of silence
  Har du funderat över hur svårt det är att hitta riktigt tysta platser i dagens samhälle. I hemmet väsnas hushållsmaskinerna, värmepumpen…
 • Intelligenta laddstolpar för elbilar
  ”Alla kan säkert förstå vad en laddstolpe kan användas till”, hävdar Patrik Lindergren, som är vd för företaget Chargestorm.…
 • Billigt biobränsle från cellulosa
  Miljöteknikföretaget REAC Fuel i Lund har utvecklat en patenterad extraktionsmetod för omvandla lignocellulosa till biobränsle. Hemligheten…
 • Framtidens elnät är flexibla och smarta
  Elnäten är i många länder uppbyggda kring en centraliserad kraftproduktion i form av storskalig vattenkraft, kärnkraftverk och kraftvärmeverk.…
 • Eco-driving på räls
  Det handlar mycket om energiförbrukning – samt slitage på bromsblock, hjul och räls – när ett tåg ska starta och bromsa. För ett…
 • Samåk smart och miljöanpassat
  ”Många företag och organisationer har strikta regler för hur längre och kostsamma tjänsteresor ska genomföras. Samma företag kan…