TRANSPORTER

Transporter har en betydande miljöpåverkan, bland annat genom stora utsläpp av koldioxid, men utvecklingen av fordon, komponenter och bränslen håller ett högt tempo. Allt från en energioptimerad körstil via hybridteknik till stora tankar om helt nya infrastruktursystem bidrar till att minska transportsektorns miljöpåverkan.

Europas första tankanläggning för bioflygbränsle

”Nyckeln till minskad miljöpåverkan från flyget är att utveckla och göra biobränslen kommersiellt gångbara istället för att fokusera på kompensationer för de utsläpp som redan görs”, konstaterar Peter Landmark, som är VD för Karlstad Airport. ”Vi kan nu visa att
det är fullt möjligt att flyga mer miljöanpassat och i juni 2014 öppnade vi Europas första tankanläggning för flygbiobränsle och...

Läs mer

Korrugerade förpackningar med miljöprofil

Det vanligaste materialet för transportförpackningar världen över är wellpapp. Ett korrugerat material som har många goda egenskaper men som kan skapa problem när fukt eller renhetskrav kommer in i bilden. Bolaget Wellplast AB i skånska Munka Ljungby har utvecklat ett miljöanpassat förpackningsmaterial som eliminerar problematiken med fukt och bristande renhet. Bolaget uppmärksammades nyligen i tävlingen ”The Serendipity Challenge 2014”...

Läs mer

Biobaserad asfalt minskar klimatpåverkan

Stora Nygatan i Stockholm blev 1876 Sveriges första asfaltbelagda gata. Sedan dess har nästan alla gator asfalterats och asfalterats om. Och däremellan måste de lagas. Skador och gropar i våra vägar orsakar många och dyrbara problem, men nu kan en svensk innovation göra dessa problem mindre. Denna innovation, en biobaserad asfalt, är dessutom bättre för miljön. Asfalt har använts under tusentals...

Läs mer

Stockholm Taxi avslöjar hemligheter

Det döljer sig många hemligheter under markytan i en storstad, men fler och fler historiska rum som tidigare varit stängda öppnas nu för allmänheten. Taxi Stockholm introducerar under 2014 möjligheten att på ett ljudlöst och miljöanpassat sätt besöka ett mycket stort och hemligt rum under en av öarna i Stockholm. Underjordstaxi med elbilar Skeppsholmen var Stockholms örlogsbas under mer...

Läs mer

Ingen risk för soppatorsk på grön motorväg

En elmotor är energieffektiv och släpper inte ut några avgaser. Om alla Sveriges 4,5 miljoner fordon var elbilar skulle det räcka med 600 vindkraftverk för att att förse dem med bränsle. Visst låter det som ett perfekt affärskoncept, men trots att elbilarna har funnits sedan bilens barndom har konkurrensen från de bensin- och dieseldrivna motorerna alltid varit för hård....

Läs mer

Prisbelönta miljöpallar

Lastpallar är en viktig komponent i de flesta transporter av gods. Sannolikt finns det varje sekund miljontals pallar som är på väg till en destination, eller som finns placerade i ett pallställ i en lagerbyggnad någonstans i världen. Massor av lastpallar är säkert också staplade utanför ett lager eller en produktionsbyggnad i avvaktan på sitt framtida öde. Att låta...

Läs mer

Alternativa flygbränslen minskar klimatpåverkan

International Air Transport Association (IATA) har satt upp som mål att klimatpåverkan från flygindustrin ska minskas med 50 procent fram till 2050 med 2005 som utgångspunkt. Att förbättra flygplanens bränsleeffektivitet är en viktig åtgärd men i målsättningen ingår även en tydlig satsning på förnybara bränslen. “Tankarna på biobaserade flygbränslen fanns redan för tio år sedan men möttes då oftast...

Läs mer

Lättare bromsar minskar material- och bränsleförbrukningen

Den svenska koncernen Haldex utvecklar och tillverkar produkter som förbättrar säkerhet, miljö och köregenskaper hos fordon. I praktiken talar vi om bromssystem för lastbilar, bussar och släpvagnar. ”Fordonsindustrin är under starkt tryck med ökande krav på minskad bränsleförbrukning och minskade utsläpp av växthusgaser”, konstaterar Per-Erik Kronqvist, som är global forsknings- och utvecklingschef på Haldex. ”De bromsar vi tillverkar består...

Läs mer

Salta reseräkningen med ditt koldioxidavtryck

”Det har blivit allt vanligare att företag och andra organisationer vill samla in och redovisa uppgifter om verksamhetens miljöpåverkan, exempelvis utsläppen av koldioxid. Något som kan både vara tidskrävande, besvärligt och det är inte helt lätt att motivera medarbetarna till denna extrauppgift”, konstaterar Fabian Hagman, som är en av grundarna av IT-företaget Presis!. Att skriva reseräkningar är heller inte...

Läs mer

Problem för ovälkomna fripassagerare

Främmande växt- och djurarter som sprids till ekosystem där de tidigare inte funnits, kan vara ett bekymmer och ställa till stora problem. Vissa växter och djur finner möjligheter i sin nya miljö och kan expandera både snabbt och kraftigt. Resultatet kan bli att det existerande ekosystemets biologiska mångfald störs eller havererar, något som ofta kan kopplas till både förlust...

Läs mer

Miljönytta är existerande och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön.

Vår miljö behöver innovationer. Ändå skapar de sällan rubriker. Därför samlas här nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gjort möjligt.

Export av miljösmarta varor och tjänster ger jobb i Sverige och miljönytta för alla.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »