TRANSPORTER

Transporter har en betydande miljöpåverkan, bland annat genom stora utsläpp av koldioxid, men utvecklingen av fordon, komponenter och bränslen håller ett högt tempo. Allt från en energioptimerad körstil via hybridteknik till stora tankar om helt nya infrastruktursystem bidrar till att minska transportsektorns miljöpåverkan.

Grönare flygningar

Fler resor och transporter med flyg leder till ökade utsläpp av växthusgaser. Flyget har fördelar ur transportsynpunkt, såsom snabbhet och säkerhet, men nackdelar ur klimatsynpunkt. Substituten till flyg är flera, men i somliga sammanhang är flyg det enda möjliga valet av transportmedel. Bättre bränsleeffektivitet och lägre utsläpp av växthusgaser är därför viktigt att uppnå även inom flyget. Ny teknik...

Läs mer

Ecodriving minskar bränsleförbrukningen

Mängden koldioxidutsläpp från transporter är direkt beroende av hur mycket fossilt bränsle som förbrukas. Bränsleförbrukningen är också en betydande kostnadspost för transportföretag. Av denna anledning är det ofta attraktivt med bränslesnåla motorer och en utformning av fordonet i stort som optimerar effektiviteten i bränsleutnyttjandet. Utöver själva fordonet och motorn kan bränsleförbrukningen även påverkas väsentligt av förarens beteende. Att planera...

Läs mer

Effektivt nyttjande av lastkapacitet med SECU-boxar

Skogsföretaget Stora Enso är en av Sveriges stora brukare av transporter. Timmer ska fraktas från de skogsområden där träden har växt och pappersprodukter ska skickas från mindre orter i Sverige där Stora Enso har sina bruk. Otillgänglighet gör till viss del att beroendet av lastbilstransporter är stort, men tåg är vanligt på de sträckor där det är möjligt. Inom...

Läs mer

Flamlös förbränning minskar luftföroreningarna

Processen för katalytisk förbränning är känd sedan länge men så här långt har det endast varit praktiskt möjligt att utnyttja katalytisk förbränning för gasformiga bränslen. Lundaföretaget Zemission närmar nu sig marknaden med en produkt som gör katalytisk förbränning möjlig för olika typer av flytande bränslen – både fossila och förnyelsebara. Bolagets grundare Anders Vestin har utvecklat en mycket energieffektiv...

Läs mer

Alla bilar kan bli emissionsfria

Emissionsfria bilar har länge känts som en avlägsen framtidsvision, men faktum är att det redan idag finns företag i Sverige vars verksamhet går ut på att just leverera tekniken till sådana. Många förknippar elbilar med små rassliga plastlådor som inte alls lever upp till den standard som vi är vana vid från vanliga personbilar. Energieffektivitet och miljövänlighet är starka...

Läs mer

Lastbil på järnväg minskar klimatpåverkan

Jämtland är glest befolkat med fler träd än innevånare. Ungefär hälften av landskapet är täckt av skog och endast cirka en procent är bebyggda områden. Jämtland förknippas därför av många med sport- och naturupplevelser. Landskapet rymmer emellertid också människor med entreprenörsanda, ett stort antal små företag och en övergripande vision om hållbar utveckling. En hel del av entreprenörerna har...

Läs mer

Volvo och Vattenfall avslöjar elhybridsamarbete

Svenska biltillverkaren Volvo och kraftbolaget Vattenfall har gått samman i ett samarbetsprojekt för att utveckla ett fordon som går på både el och diesel. Detta unika samarbete kan innebära att Volvo börjar producera el-hybridbilar 2012 med Vattenfall som leverantör av uppladdningsstationer för allmänheten och ett betalsystem. Den stora fördelen med el-hybrider är möjligheten att ladda batterierna från vilket el-uttag...

Läs mer

Bättre glid sparar bränsle

Wolframdisulfid är en komposit som utvecklades av Nasa på 1960-talet och som är känd för sina smörjande egenskaper. En tunn film av wolframdisulfid på en yta minskar friktionen vilket är önskvärt i många sammanhang. Ämnet används därför bland annat inom rymdindustrin och i avancerad motorsport. Så här långt har det dock varit för dyrt att använda kompositen i stor...

Läs mer

Gröna lådan minskar utsläppen

Bränslekostnaderna är en stor del av den professionella fordonstrafikens totala kostnader. Får man ner den, så ökar lönsamheten. Samtidigt är bränsleförbränningen en källa till utsläpp av växthusgaser. Det finns alltså goda skäl att försöka minska förbrukningen. Ökade drivmedelspriser och ett ökat miljömedvetande har satt press på fordonstillverkarna och mycket har också hänt. Hybridtekniken har haft sitt intåg på personbilssidan...

Läs mer

Patent på "ekologiskt gummi"

Vart tar alla gamla bildäck vägen? Innan vi svarar på frågan kan det vara intressant att ta reda på vad ett gummidäck innehåller. Knappt hälften av däcket består av en kombination av naturliga och syntetiska polymerer. Den allra vanligaste gummisorten är styren-butadien gummi (SBR). Dessutom innehåller däcket kimrök, metall, textilväv, zinkoxid, svavel och olika tillsatsämnen. Beståndsdelarna i däck som...

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »