Svenska English 中国的

Vattenrening

 • Vattensnål tvätt av tunga fordon
  ”Tillgången till rent vatten har blivit en allt viktigare fråga i många länder”, säger Robert Sundell, som är vd för Westmatic.…
 • Skräddarsydda elastomerer bidrar till hållbar utveckling
  Tänk dig ett material som påminner om gummi, men som kan utvidgas upp till tio gånger sin storlek då det kommer i kontakt med…
 • Energieffektiv vattenrening med ozon
  Vatten är en förutsättning för allt liv på jorden men tillgången och kvaliteten på vattnet varierar betydligt mellan olika delar…
 • Världens första dränkbara pump med Premium Efficiency
  Det är svårt att gradera vikten av olika miljöproblem. Många är dock överens om att högt på agendan ligger effektiv energianvändning,…
 • Restaurangavfall blir energi
  Vad har slam från ett avloppsreningsverk, gödsel från ett kostall, hushållsavfall, processavfall från en livsmedelsindustri och matavfall…
 • Mikrobiologin i fokus vid rening av avloppsvatten
  Förorenat avloppsvatten kan orsaka allvarliga miljöproblem. Under mitten av 1900-talet uppmärksammades effekterna i miljön av syreförbrukande…
 • Härtappat vatten gör stor skillnad
  Många stora idéer är faktiskt inte en unik idé, utan två idéer som kombineras på ett oväntat sätt. Det var två kunskaper som förenades…
Sida 1 av 1