Svenska English 中文
  • Bättre glid sparar bränsle
    Wolframdisulfid är en komposit som utvecklades av Nasa på 1960-talet och som är känd för sina smörjande egenskaper. En tunn film av wolframdisulfid på en yta minskar friktionen vilket är önskvärt i många sammanhang. Ämnet används därför bland annat inom rymdindustrin och i avancerad motorsport. Så här långt har det dock varit för dyrt att......
  • Bussar och lastbilar miljöanpassas med ny teknik och rätt körsätt
    De svenska företagen Scania och Volvo arbetar med klimatfrågan genom att ta fram bränslesnålare motorer, utnyttja alternativa drivmedel och göra produktionen ”koldioxidneutral”. Företagen tar också fram system för att hjälpa kunderna med transportplanering och förarutbildning. En förare som kör 18 000 mil om året kan spara 60 000 kronor per år i minskade bränslekostnader om......
  • Moderna båtmotorer är bättre för miljön
    I USA infördes 2006 utsläppskrav för dieselmotorer i fritidsbåtar och samtidigt infördes krav för både bensin- och dieselmotorer i EU. Lagstiftningen reglerar utsläpp av partiklar, kolväten, kväveoxider och kolmonoxid. Lagstiftningen och konsumenters efterfrågan driver motorbåtstillverkare att förbättra motorerna så de får bättre bränsleekonomi, ger mindre utsläpp till luft och vatten och orsakar mindre buller. Den......
Sida 1 av