Kategori: Volvo

Framtidens elnät är flexibla och smarta

Elnäten är i många länder uppbyggda kring en centraliserad kraftproduktion i form av storskalig vattenkraft, kärnkraftverk och kraftvärmeverk. Systemen är uppbyggda för att så effektivt som möjligt producera och distribuera elektricitet av god kvalitet på ett säkert och stabilt sätt. Elproduktionen styrs efter den förväntade förbrukningen och när det blir brist på el körs ett antal reservkraftverk igång, i sämsta fall oljeeldade kraftverk. Mycket är dock på gång på energiområdet och en sak är säker – den framtida elproduktionen kommer att genereras från många olika källor. Många länder och företag satsar redan stort på vindkraft, solceller och andra förnybara...

Läs mer

Världens första hybridsopbil

Det är bara att konstatera att miljökvaliteten i många av världens storstäder är dålig. Höga halter av partiklar, kväveoxider, svaveldioxid och andra luftföroreningar utgör hot mot människors hälsa. I många städer är dessutom bullernivåerna oacceptabelt höga. En viktig faktor är det stora antalet bilar, lastbilar och andra fordon som är i rörelse dygnet runt. Utöver att bidra till luftföroreningarna ger alla fordon som drivs med fossila bränslen utsläpp av den klimatpåverkande gasen koldioxid. Det händer dock mycket på fordonsområdet och de nya generationerna av fordon är bränsleeffektivare och renare jämfört med den äldre fordonsflottan. En speciell grupp av fordon...

Läs mer

Ren smörja med effektivt oljereningssystem

Att lämna bilen på service är något som de flesta bilägare gör ganska regelbundet. Är bilen ny så brukar det gå det bra utan några oväntade reparationer och kostnader. Ibland går det sämre och då blir det bara att lätta på plånboken. En sak är dock klar och det är att oljebyte alltid ingår som ett moment i servicen. I bilen, såväl som i andra fordon, maskiner och utrustningar, finns det motor- eller hydrauloljor och en viktig uppgift för dem är att minska friktionen i motorn. Samtidigt blir oljan en fälla för slitageprodukter, bränslerester och slaggämnen. Det normala oljefiltret...

Läs mer

Bättre resultat med vätskefiltrering

Under senare år har avsevärda framsteg gjorts mot minskad miljöpåverkan inom metallverkstäder, särskilt vad gäller de farliga blandningarna av skärvätskor och metallspån som är en restprodukt efter bearbetning i svarvar, slip- och skärmaskiner. Svenska Mercatus är ledande inom system som kontinuerligt filtrerar skärvätskor och komprimerar metallavfallet till briketter som kan återvinnas. Företaget hävdar att det medför minskad energiförbrukning, samtidigt som det minskar utsläppen och förbättrar arbetsmiljön – och det sparar pengar. Tillverkning av metalldelar med maskinverktyg tillhör på inget sätt de smutsigaste processerna inom industrin, men precis som med allt annat finns det utrymme för förbättringar. Borrning, slipning, brotschning...

Läs mer

Miljöanpassad elhybrid i skogsbruket

Vad är en ”skotare”? Några förknippar kanske ordet med segling men begreppet hör hemma inom det skandinaviska skogsbruket. I vår del av världen fälls träden och kapas på plats i skogen i längder som passar för transport med timmerbil. Här kommer skotaren in. En skotare är en skogsmaskin som används för transport (skotning) av rundvirke från avverkningsplatsen till en upplagsplats där timmerbilen kan hämta upp virket. En skotare påminner om en dumper men i stället för flak har den kran och timmerrede. En skotare ska kunna lyfta tunga träd och kräver under kort tid ett högt effektuttag. Traditionella skotare...

Läs mer

Volvo och Vattenfall avslöjar elhybridsamarbete

Svenska biltillverkaren Volvo och kraftbolaget Vattenfall har gått samman i ett samarbetsprojekt för att utveckla ett fordon som går på både el och diesel. Detta unika samarbete kan innebära att Volvo börjar producera el-hybridbilar 2012 med Vattenfall som leverantör av uppladdningsstationer för allmänheten och ett betalsystem. Den stora fördelen med el-hybrider är möjligheten att ladda batterierna från vilket el-uttag som helst vilket gör att bilförare kan tanka hemifrån. Med högeffektiva el-motorer säger sig Volvo kunna hålla priset nere på en kostnad motsvarande 3 Euro per 10 mils körsträcka med litiumbatterier. Det innebär en femtedel jämfört med dagens bensinmotorer eller...

Läs mer

Bättre glid sparar bränsle

Wolframdisulfid är en komposit som utvecklades av Nasa på 1960-talet och som är känd för sina smörjande egenskaper. En tunn film av wolframdisulfid på en yta minskar friktionen vilket är önskvärt i många sammanhang. Ämnet används därför bland annat inom rymdindustrin och i avancerad motorsport. Så här långt har det dock varit för dyrt att använda kompositen i stor skala i industrin. Problemet är att metoderna för att belägga ytor med wolframdisulfid är komplicerade och kostsamma. Det svenska företaget Applied Nano Surfaces har patenterat en enkel och billig metod för att belägga rörliga motordelar med wolframdisulfid. Tillämpningarna är många...

Läs mer

Bussar och lastbilar miljöanpassas med ny teknik och rätt körsätt

De svenska företagen Scania och Volvo arbetar med klimatfrågan genom att ta fram bränslesnålare motorer, utnyttja alternativa drivmedel och göra produktionen ”koldioxidneutral”. Företagen tar också fram system för att hjälpa kunderna med transportplanering och förarutbildning. En förare som kör 18 000 mil om året kan spara 60 000 kronor per år i minskade bränslekostnader om han eller hon kör rätt. Detta innebär att ett bränslebesparande körbeteende kombineras med olika tekniska lösningar. Scania har exempelvis introducerat ”Ecocruise” under 2006, som är ett system för bränslesnål körning som kopplas till farthållaren. Systemet utnyttjar fordonets rörelseenergi och undviker onödiga accelerationer. Scanias hybridbuss...

Läs mer

Moderna båtmotorer är bättre för miljön

I USA infördes 2006 utsläppskrav för dieselmotorer i fritidsbåtar och samtidigt infördes krav för både bensin- och dieselmotorer i EU. Lagstiftningen reglerar utsläpp av partiklar, kolväten, kväveoxider och kolmonoxid. Lagstiftningen och konsumenters efterfrågan driver motorbåtstillverkare att förbättra motorerna så de får bättre bränsleekonomi, ger mindre utsläpp till luft och vatten och orsakar mindre buller. Den nya generationen dieselmotorer för båtar har en klart förbättrad miljöprestanda jämfört med traditionella motorer. Rök och lukt hör till det förgångna och emissionerna är cirka 60 procent lägre. Ett exempel på modern teknik är Volvo Pentas 4-cylindriga D4-225 som utvecklats från det senaste inom...

Läs mer

Miljönytta är existerande och framtida varor och tjänster som minskar belastningen på miljön.

Vår miljö behöver innovationer. Ändå skapar de sällan rubriker. Därför samlas här nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gjort möjligt.

Export av miljösmarta varor och tjänster ger jobb i Sverige och miljönytta för alla.

Jobbar ditt företag med miljöförbättring eller känner du till något annat företag som skulle vara intressant att läsa om här?

Nominera miljöförbättrare »