Svenska     English     中国的

Volvo

 • Volvo och Vattenfall avslöjar el-hybrid samarbete
  Svenska biltillverkaren Volvo och kraftbolaget Vattenfall har gått samman i ett samarbetsprojekt för att utveckla ett fordon som går…
 • Bättre glid sparar bränsle
  Wolframdisulfid är en komposit som utvecklades av Nasa på 1960-talet och som är känd för sina smörjande egenskaper. En tunn film av…
 • Bussar och lastbilar miljöanpassas med ny teknik och rätt körsätt
  De svenska företagen Scania och Volvo arbetar med klimatfrågan genom att ta fram bränslesnålare motorer, utnyttja alternativa drivmedel…
 • Moderna båtmotorer är bättre för miljön
  I USA infördes 2006 utsläppskrav för dieselmotorer i fritidsbåtar och samtidigt infördes krav för både bensin- och dieselmotorer…