fbpx

Search Results for: stål

En katalysator när modeindustrin ställer om

Stiftelsen H&M Foundation verkar för hållbar utveckling och stimulerar textil innovationskraft. Det har lett till både en unik metod för att fiberåtervinna blandmaterial – och världens största innovationstävling för hållbart mode.

Läs mer

Stål för miljöanpassade kompressorer

Bladventiler är viktiga komponenter i kompressorer och återfinns bland annat i luftkonditioneringssystem inom bilindustrin och i kylskåp, alltså utrustningar där värme omvandlas till kyla. De består av en fjäder av härdat stål och utsätts för mycket höga cykliska belastningar när ventilen öppnas och stängs. Den lilla tunna bladventilen rör sig ungefär med cirka 60 slag (Hz) i minuten – ungefär lika snabbt som vingarna på en kolibri. I moderna kompressorer ända upp mot 200 Hz. ”Vad det gäller kompressorer händer det mycket för tillfället”, berättar Stefan Jonsson, Senior Application Specialist vid Sandvik Materials Technology. Ett bolag som utvecklar och...

Läs mer

Stålindustrin

Stål formar en bättre framtid Användningen av stål ökar i takt med att jordens befolkning och dess välfärdsambitioner växer. Svensk stålindustri är världsledande när det gäller avancerade stålprodukter som kan bidra till en hållbar utveckling globalt. Branschen sysselsätter cirka 15 500 personer direkt och cirka 25 000 personer indirekt. Det sammanlagda värdet av exporten uppgick 2017 till 49 miljarder kronor, vilket utgjorde 3,7 procent av Sveriges totala varuexport. Svenskt stål exporteras till cirka 150 länder. Vid tre anläggningar i Sverige framställs stål från malm, dessa anläggningar svarar för omkring två tredjedelar av Sveriges totala stålproduktion. Vid tio anläggningar utgör skrot råvaran...

Läs mer

Resurseffektiv framställning av metallegeringar

Frågor som rör energianvändning och minskad miljöpåverkan har blivit allt viktigare för gruv- och metallindustrin. ”Vi har utvecklat en patenterad metod att framställa metallegeringar på ett resurseffektivt sätt”, konstaterar Dag Sjöberg, som är vd för bolaget Minpro. ”Legeringen består av järn och wolfram (ferrowolfram; FeW) och används bland annat i verktygsstål, snabbstål och rostfritt stål. Råvaran i vår process är slipslam och förbrukade hårdmetallverktyg – något som betraktas som skrot och avfall hos användaren –men där innehållet av wolfram (W) och kobolt (Co) är mycket värdefullt för oss”, fortsätter Dag. ”Genom att återvinna metallavfall och utnyttja en process som...

Läs mer

Mer än stål från stålindustrin

Det finns stor potential i järn- och stålindustrins restprodukter och ett ökat intresse att använda dem på ett resurseffektivt och miljömässigt sätt. Under 2010 producerades knappt fem miljoner ton järn- och stålprodukter i Sverige och utöver detta genererade produktionsprocesserna cirka 2 miljoner ton restprodukter av olika slag. Metallurgiska slagger utgjorde cirka hälften av mängden och resten bestod av bland annat stoft, slam och restprodukter från koksverk. Slagg är den aktiva komponenten i de metallurgiska processerna som ger stålet önskade egenskaper. Mängden producerad slagg följer i princip mängden producerat stål. Vart tar då alla dessa restprodukter vägen och finns det...

Läs mer

Tiden är mogen för blyfritt stål

I det nationella miljökvalitetsmålet ”En giftfri miljö” är bly framhållet som ett särskilt farligt ämne, som kan skada både miljö och människor. Användningen av bly har under en längre tid reglerats, men fortfarande framställs många blyhaltiga komponenter. Bly tillsätts bland annat i stål för finmekaniska delar, som sedan kan bli till delar i urverket i våra klockor. Med hjälp av ett nytt material finns nu potential för att fasa ut bly ur finmekaniken världen över. Runtom oss finns många produkter med små mekaniska delar, där kraven är höga på hållbarhet. Det gäller allt från ABS-bromsar, tandläkarverktyg, sonder, detaljer i...

Läs mer

Höghållfasta stål ger ökad miljönytta

Lätta och höghållfasta stålkonstruktioner spar material både i produktionen och hos slutanvändaren. För transportfordon, lastmaskiner och lyftkranar ger höghållfasta stål ökad livslängd och ofta lägre bränsleförbrukning. Detta är egenskaper som efterfrågas alltmer i takt med stigande energipriser och ökad miljömedvetenhet. På det sättet är SSABs satsning på höghållfasta stål en satsning på miljön. Samtidig innebär järnmalmsbaserad ståltillverkning stora utsläpp av koldioxid. Med den teknik som är känd idag går det dock inte att minska dessa utsläpp så mycket mer. SSAB tillhör redan idag de stålföretag som kommit längst i världen med att få ner utsläppen av koldioxid från produktionen...

Läs mer

Inbyggda sensorer avslöjar fuktskadorna i tid

Linköpingsföretaget InviSense har gjort att man inte längre behöver gissa – och kanske gissa fel – om fukttillståndet i våtrum. En tunn, passiv sensor som kan byggas in från början ger klara besked och kan läsas av när som helst.

Läs mer

Vår miljö behöver innovationer. Vi samlar exempel på produkter som gör miljönytta när de används samt nyheter om vad svenska företag, idéer och tillväxt gör för att minska miljöpåverkan.