Under senare år har avsevärda framsteg gjorts mot minskad miljöpåverkan inom metallverkstäder, särskilt vad gäller de farliga blandningarna av skärvätskor och metallspån som är en restprodukt efter bearbetning i svarvar, slip- och skärmaskiner. Svenska Mercatus är ledande inom system som kontinuerligt filtrerar skärvätskor och komprimerar metallavfallet till briketter som kan återvinnas. Företaget hävdar att det medför minskad energiförbrukning, samtidigt som det minskar utsläppen och förbättrar arbetsmiljön – och det sparar pengar.

Mercatus system för mekaniska verkstäder har påtagligt minskat transporter av miljöfarlig skärvätska samtidigt som den värdefulla metallen kan återanvändas.

Mercatus system för mekaniska verkstäder har påtagligt minskat transporter av miljöfarlig skärvätska samtidigt som den värdefulla metallen kan återanvändas.

Tillverkning av metalldelar med maskinverktyg tillhör på inget sätt de smutsigaste processerna inom industrin, men precis som med allt annat finns det utrymme för förbättringar. Borrning, slipning, brotschning och gängning av metall kräver ymnig användning av skärvätska för nedkylning och för smörjning, och det är den oljiga lösningen som så småningom blir nedsmutsad med metallspån, organiskt avfall och anaerobiska bakterier. Kemisk nerbrytning påverkar efter hand effekten av skärvätskan som då måste ersättas. I Sverige såväl som i många andra länder ställs krav på verkstäderna att de ska forsla bort och hantera skärvätskan som farligt avfall.

Mercatus system innebär att vätskan hela tiden pumpas igenom fina filter vilket avlägsnar spån och föroreningar och gör att metallavfallet kan samlas ihop i briketter som kan återanvändas. Den här processen medför att kvalitén på skärvätskan håller uppemot fem år och transporter av förbrukad vätska minskas med närmare 90 procent.

Verkstäder som använder sig av Mercatussystemet kan lagra mycket större mängder återvunnet metall eftersom volymen på metallspånen blir kraftigt reducerad. Det i sin tur drar ner på onödiga transporter samtidigt som det spar lagringsutrymme på verkstadsgolvet.

Ett nytt sätt att tänka

Jan Alsér, chef för teknisk försäljning på Mercatus, säger att man har sett en dramatisk ökning av antalet svenska mekaniska verkstäder som använder sig av återvunnen skärvätska sedan 1990-talet, och han är övertygad om att miljöhänsyn utgör ett vägande skäl. “Jag skulle tro att 80 procent av svenska verktygs- och gjutindustrier idag använder sig av liknande system som vårt och att bara cirka 20 procent fortfarande dumpar sin skärvätska. Så sent som för 15 år sedan var det nästan två tredjedelar som fortfarande dumpade vätskan,” säger han.

Andelen av svenska verkstäder som använder sig av filtreringssystem för skärvätskor har mer än tredubblats under de senaste 15 åren hävdar Jan Alsér, säljchef på Mercatus.

Andelen av svenska verkstäder som använder sig av filtreringssystem för skärvätskor har mer än tredubblats under de senaste 15 åren hävdar Jan Alsér, säljchef på Mercatus.

“Bara under de senaste 10 åren så har man sett en påtaglig förändring i synen på miljön,” fortsätter Alsér. “Tidigare var jag tvungen att påtala alla miljömässiga argument för vårt system men idag har kunderna en helt annorlunda insikt.”

Mercatus kundkrets spänner mellan små företag med en handfull anställda och industrijättar som Volvo (bilar), Scania (lastbilar), SKF (kullager) och Sandvik (borrstål). Ungefär två-tredjedelar av företagets försäljning går till industritillverkning medan resterande andel går till specialapplikationer som tandimplantat tillverkade av titan, där det högre värdet av komprimerad metall ger en mycket snabbare avkastning på investerade medel.

“Ren skärvätska är enormt viktigt när man bearbetar mycket små mekaniska delar,” säger Alsér. “Och priset för komprimerad titan är mer än det dubbla jämfört med priset för metallspån inom återvinningsindustrin.”

Genom renare skärvätska och återvinning av metall kan företagen få ISO 14001 miljöcertifiering. “För små företag så kan det vara avgörande eftersom stora företag inte gärna lägger ut sina order hos underleverantörer som inte har miljöcertifiering.” säger Alsér.

Artikel publicerad oktober 2009