Electrolux säljer 60 miljoner hushållsprodukter varje år. Nu satsar man på ambitiösa utsläppsminskningar med branschledande energieffektiviseringar och grönare material – som kylskåpsinredningar av bioplast.

Med ökande global levnadsstandard växer behovet av hushållsmaskiner: under de närmaste 15 åren förväntas en miljard människor som idag saknar kylskåp köpa sitt första. Kylskåpen i utvecklingsländer stod för 10 procent av den globala elkonsumtionen från hushåll 2015; ofta används äldre modeller, som inte sällan drar tre gånger så mycket el som moderna. Det gör att hushållsprodukternas effektivitet är en viktig fråga: det blir stor skillnad för klimatet om den växande efterfrågan tillgodoses med mer energieffektiva varor. Globala energieffektiviseringar kan räcka till hälften av de utsläppsminskningar som krävs för att klara tvågradersmålet, enligt IEA, och i det spelar nytillskottet av hushållsprodukter en viktig roll.

En erkänd hållbarhetsledare

Electrolux har formulerat klimatmål för att klara tvågradersmålet. Energisnålare produkter är viktigaste sparåtgärden, men även transporter, tillverkning och material spelar in, och hela livscykeln beaktas. Illustration: Electrolux.

En av de tongivande aktörerna på den här arenan är Electrolux – en av världens största vitvarutillverkare, med tvättmaskiner, diskmaskiner, kylskåp, spisar och dammsugare i sortimentet, och 60 miljoner sålda produkter om året. Elva år i rad har Electrolux utnämnts till global branschledare i kategorin hushållsvaror i det internationella hållbarhetsindexet DJSI – och enligt organisationen CDP tillhör Electrolux de 5 procent av världens företag som är ledande i klimatarbetet.

”Electrolux är branschledande i det prestigefyllda Dow Jones Sustainability Index. Och vi har för avsikt att göra ytterligare förbättringar samt att göra smartare, mer resurseffektiva lösningar tillgängliga för alla. Under året lanserade vi ett nytt företagssyfte – Shape living for the better – som anger riktningen för Electrolux de kommande åren: att göra livet bättre genom att ständigt utveckla nya sätt att skapa smakupplevelser, ta hand om kläder och få en hälsosammare hemmiljö och mer hållbart liv världen över”, berättar Jonas Samuelsson, koncernchef för Electrolux.

Svenska Electrolux har också anslutit sig till initativet Science Based Targets, genom ett vetenskapligt baserat klimatmål för att klara tvågradersmålet: 80 procent lägre verksamhetsutsläpp och 25 procent lägre utsläpp från produkter mellan 2015 och 2025. För att nå målen arbetar företaget med omställning till förnybar energi och intensiv energi- och resurseffektivisering såväl i verksamheten som i produkterna. Satsningen spänner över både produkter, värdekedjor, kemikalier och material.

Energiklassernas andel av försäljningen för nya kylskåp i EU (Källa: GfK). Kylskåp och många andra varor är märkta med energiklass. Från början fanns klasserna A-G men produkterna blir hela tiden bättre och energisnålare: A+, A++ och A+++ har tillkommit, och de sämre klasserna har slutat säljas. Idag är de mest energikrävande kylskåpen som säljs i EU mer än dubbelt så effektiva som genomsnittet 1994.

“Vi är stolta att vara del av Science Based Targets. Det är ett ambitiöst klimatmål vi sättter upp för 2025”, säger Jonas Samuelson. “Det stärker vår satsning att vara hållbarhetsledande i vår bransch, och är en naturlig fortsättning på vårt mål att halvera produkternas klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv till 2020 i förhållande till 2005.”

”Den mest väsentliga miljöpåverkan från Electrolux produkter uppstår när produkterna används. Energi- och vatteneffektivitet har därför högsta prioritet. Programmet Green Spirit har som mål att kontinuerligt minska förbrukningen av energi och vatten i företagets verksamheter över hela världen. Om vi uppnår 2020-målet innebär det utsläppsbesparingar på cirka 25 miljoner ton koldioxid. Vi har redan minskat koldioxidutsläppen vid produktionsanläggningarna 59 procent sedan 2005, och energianvändningen per tillverkad produkt med 40 procent.”

Återvunna plaster och bioplaster

En ökad användning av uppkopplade produkter är en trend som företaget tror kommer att bidra till att göra produktanvändningen effektivare. Men grönare hushållsapparater handlar inte bara om energihantering – även materialfrågorna är viktiga. År 2008 lanserades en dammsugare där 55 procent av plasten var återvunnen, och idag är modellerna i produktsortimentet Electrolux Green Collection tillverkade av upp till 70 procent återvunnen plast. Jämfört med nytillverkad plast sparas både vatten och energi, och när produkterna tjänat ut kan de återvinnas igen:

”Sedan 2011 har vi femtondubblat mängden återvunnen plast i våra produkter. CarboRec är ett material utvecklat av Electrolux baserat på återvunnen polypropenplast och kalciumkarbonat. Vi använder det i torktumlare, diskmaskiner och tvättmaskiner. Vi använde 7 400 ton av det 2016, och vi planerar att använda 20 000 ton år 2020”, förklarar Henrik Sundström, miljö- och hållbarhetschef på Electrolux. ”Vi har fokuserat på Europa, nu vill vi nå ut till våra övriga marknader där vi har tillverkning.”

20 000 ton motsvarar en fjärdedel av den totala polypropen som företaget använder. En stötesten för att öka ytterligare är att återvunnen plast med garanterad kvalitet är en bristvara.

Bioplasten i Electrolux nya konceptkylskåp tillverkas av sockerrör, och ger 80 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med fossil plast.

”Hushållsapparater är ofta 15-20 år gamla när de tas ur bruk, och plasten uppfyller inte alltid nuvarande kemikalielagstiftning. Därför använder vi återvunnen plast från livsmedelsförpackningar. Återvunnen plast innebär alltid en risk eftersom små föroreningar kan ge skönhetsfel på den färdiga produkten”, säger Sundström. ”Vi arbetar mycket med leverantörerna för att få ett förutsägbart material. Det absolut viktigaste är att veta ursprunget, annars vet vi inte vilka additiv som ingår.”

Vid sidan av de återvunna plasterna gör företaget även försök med att inkludera bioplaster i både produkter och förpackningar. Under 2018 lanserades ett konceptkylskåp där hyllor, lådor och annan synlig plast tillverkats helt av sockerrörsbaserad bioplast, med upp till 80 procent lägre koldioxidavtryck. Materialet levereras av NatureWorks, en ledande tillverkare av biobaserade polymerer baserade på förnybara källor.

”Vi är mycket exalterade och stolta över att ha utvecklat världens första konceptkylskåp med inredning i bioplast, vilket verkligen är banbrytande. Vår ambition är att utveckla ännu mer innovativa och hållbara hushållsapparater, som vi kan se på marknaden i framtiden”, avslutar Jan Brockmann, COO hos Electrolux.

Artikeln publicerades i september 2018.