Dinairs filter GreenFlo® består till mer än hälften av förnybar bioplast. Filteregenskaperna är goda, och eftersom filter är en förbrukningsvara som byts regelbundet blir den totala miljönyttan stor. Nu säljer företaget fler biosyntetfilter än konventionella fossilbaserade.

”Miljontals uttjänta luftfilter bränns varje år med stora koldioxidutsläpp som följd. Vi började därför undersöka om det gick att utveckla ett mer miljömässigt alternativ till de oljebaserade filtermaterialen. Den svåraste utmaningen var att skapa en materialsammansättning som säkerställer samma driftsfördelar och tryckfall som konventionella filtermaterial. Alltså filter som innehåller glasfiber och fossilbaserade material. Resultatet blev ett filter som kallas GreenFlo®. Huvuddelen av materialet utgörs av polylaktid (PLA) som är en förnybar biosyntetfiber som utvinns ur majsstärkelse eller andra växtrester”, berättar Dinairs vd Fredrik Särnehed.

GreenFlo® är världens första påsfilter baserat på förnybar bioplast (PLA).

GreenFlo® är världens första påsfilter baserat på förnybar bioplast (PLA).

”Det går alltså utmärkt att använda förnybara material i filtret och under 2014 passerade vi en milstolpe i miljöarbetet. Vi säljer nu fler GreenFlo påsfilter med PLA än med den gamla tekniken”.

Lägre koldioxidavtryck

Luftfilter är en förbrukningsvara som byts regelbundet och som återvinns genom förbränning. Varje år bränns miljontals luftfilter vilket medför betydande koldioxidutsläpp. Valet av filter (filtermedia och filterram) har därför stor betydelse för miljön.

”Redan 2007 kunde Dinair lansera de första GreenFlo-filtren på marknaden. Genom att ersätta cirka tio procent av de oljebaserade fibrerna med den nya PLA-fibern kunde vi konstruera energisnålare och effektivare luftfilter. Idag har vi ökat andelen PLA till över 50 procent och erbjuder ett miljöeffektivt luftfilter med mycket goda filtreringsegenskaper. Det kan exempelvis användas för att filtrera tilluften i miljöer som är lätt till måttligt smutsiga. Vår erfarenhet är att filter med syntetiska förnybara fibrer fungerar utmärkt i renare miljöer medan svårt smutsad luft fortfarande kräver glasfiberfilter för att ge en energieffektiv lösning”, konstaterar Fredrik.

”Vi definierar ett miljöeffektivt filter som ett luftfilter med lågt medeltryckfall och därmed låg energiförbrukning. Energiförbrukningen ska vara låg vid tillverkningen av komponenterna och det färdiga filtret. När filtret tjänat ut ska det kunna förbrännas med lågt utsläpp av koldioxid. Naturligtvis ska filtret göra sitt jobb och skydda människor, miljö, produkter och anläggningar”.

Genom att använda bioplast även i filtrets ram minskar klimatpåverkan.

Genom att använda bioplast även i filtrets ram minskar klimatpåverkan.

I ett livscykelperspektiv är tryckfallet under drift den viktigaste faktor faktorn för filtrets miljöprestanda. GreenFlo innehåller nanofibrer som tillverkas genom elektrospinning. Genom nanofibrerna uppnås effektiv filtrering med mycket lågt tryckfall över filtret. Nanofibern läggs på en väv av PLA och användningen av förnybar råvara att utsläppen av koldioxid minskar. Filtret har en lätt plåtram som standard men kan även levereras med en ram av bioplast. Bägge lösningarna bidrar till lägre koldioxidavtryck och ramen av bioplast gör att koldioxidutsläppen blir nästan 70 procent lägre än med konventionell plast.

”Det gröna tänket finns hela tiden. Det är en viktig del av vårt arbete och något vi strävar efter – att utmana och utveckla oss själva och våra produkter – för att bli ännu bättre och framförallt ännu grönare”, avslutar Fredrik Särnehed.

Miljöteknikfond viktig ägare

Alder är en miljöfond som investerar i nordiska miljöteknikföretag med stor tillväxtpotential. Under 2012 förvärvade Alder 49 procent av Dinair och stödjer därmed bolagets utveckling av miljöfilter för att ta till vara tillväxtmöjligheterna, i första hand i Skandinavien och Baltikum men även internationellt. Enligt Alder har Dinair har tagit ett viktigt miljöinitiativ i ventilationsbranschen och erbjuder goda tillväxtmöjligheter tack vare sin unika satsning på förnybara filterlösningar med låga tryckfall. Alder konstaterar att bolaget erbjuder produkter och lösningar som direkt spar pengar åt kunderna och minskar utsläppen av koldioxid.

Artikeln publicerades i maj 2016.