Hur rent vatten behövs egentligen för att tvätta kläder? Mimblys vattencirkulerande system återanvänder det så länge som möjligt – och filtrerar bort mikroplaster på köpet.

”Med vår lösning vill vi se till att vi använder vatten smartare och stoppa alla plaster från att ta sig ut i naturen”, berättar Emil Vestman. Foto: Mimbly.

”Mimboxen är en lösning på fler problem än ett, framförallt är det vår överkonsumtion av rent vatten och spridningen av mikroplaster till våra sjöar och hav”, säger Emil Vestman, Chief Design Officer på Mimbly, som försöker göra livscykeln för kläder och textilier mindre resurskrävande och mer hållbar.

Mycket finns att säga om textilåtervinning och hållbar textilproduktion  – men hela två tredjedelar av våra kläders miljöpåverkan kommer från bruksfasen. I livscykeln för ett plagg står tvättning, torkning och strykning för cirka tre fjärdedelar av energiåtgången och halva vattenåtgången; en enda tvätt kan konsumera 60 liter vatten. Drygt en tredjedel av de mikroplaster som samlas i hav och ekosystem uppskattas komma från vattentvätt av syntettyger.

Systemet Mimbox kopplas till en eller flera tvättmaskiner och återvinner avloppsvattnet. Innovationen är svaret på frågan: måste vi verkligen använda rent dricksvatten för att tvätta kläder?

Vattnet återförs och cirkuleras

Först filtreras vattnet från partiklar och mikrofibrer. Sedan görs en automatisk kvalitetsanalys: om vattnet uppfyller vissa kriterier renas det och lagras i en tank istället för att släppas ut i avloppet. När tvättmaskinerna behöver nytt vatten återförs det renade vattnet från lagringstanken i första hand.

Företaget är förteget om exakt hur analysen går till, men testerna av tvättresultat har visat goda resultat. Mellan 50 och 70 procent av vattnet kan återvinnas, vilket sparar energi och minskar vattenförbrukningen, samtidigt som filtreringssteget samlar upp mikroplaster från tvätten och hindrar dem från att spridas. Filtret som används i Mimboxen utvecklas för att ha en så lång livstid som möjligt med minimal service.

”Vi har hittat en avgörande faktor i det att vi faktiskt inte behöver drickbart vatten för att tvätta våra kläder med fullgott slutresultat. Vår filosofi bygger på att skapa en enkel och kostnadseffektiv lösning som skall kunna vara tillgänglig till så många som möjligt”, säger Emil Vestman.

Draghjälp av IKEA

Mimboxen ansluts till tvättmaskiner och filtrerar, renar och återcirkulerar vattnet så länge det är tillräckligt rent. Det minskar vattenkonsumtionen, samlar upp mikroplaster och sparar energi. Den samlar samtidigt data som kan visualiseras. Illustration: Mimbly.

Utvecklingen har fått draghjälp av IKEA, som 2017 valde ut Mimbly att som enda svenska bolag få en plats i deras acceleratorprogram för uppstartsbolag, IKEA Bootcamp. En viktig erfarenhet som gav luft under vingarna, menar Vestman:

”Samarbetet med IKEA innebar mycket lärdomar kring hur ett stort företag jobbar med produktutveckling. Att få vara på en plats där i princip all kompetens finns under ett och samma tak var väldigt accelererande för vårt koncept och realiseringen av vår produkt.”

Just nu demonstreras och testas systemet i mindre skala. Mimbly har valt att i första hand utvärdera produkten där den stora förbrukningen äger rum: industritvättar, hotell och bostadsrättsföreningar.

”Vi har byggt ett flertal iterationer av Mimboxen och nu befinner vi oss i ett stadium där vi planerar för att bygga ett tiotal prototyper som skall installeras hos pilotkunder runt om i Sverige. Vi kommer att fokusera på de professionella tvättmaskinerna till att börja med. Det är Sverige vi siktar på till en början, men självklart vill vi nå ut till områden i världen där vattenbristen är ett ännu större problem”, säger Emil Vestman.

I skärningspunkten mellan vatten- och utvecklingsfrågan

Alla som får råd skaffar sig tillgång till en tvättmaskin, konstaterade professorn och folkbildaren Hans Rosling. För honom var tvättmaskinen den yttersta symbolen för hur arbetsbesparande och möjliggörande teknisk och ekonomisk utveckling kan vara. Samtidigt är det just i Afrika och Asien, de regioner som just är i färd att ta sig över den välståndströskeln, som tillgången på vatten ofta är ett kritiskt problem. Den plast som samlas i haven kommer också till 90 procent därifrån.

”Dessa är globala problem som kan få katastrofala följder om inte fler initiativ tas för att göra någon skillnad. Grundvattennivåerna sjunker världen över, och varje år släpps hundratusentals ton mikroplaster ut i haven som sedan vandrar uppåt i näringskedjan”, berättar Emil Vestman.

I Sverige där vattentillgången är god är vattenfrågan en relativt förbisedd utmaning. Att det inte är ett lika självklart argument här att spara vattenresurser väljer företaget att se som en sporre att göra tekniken ännu bättre:

”Om vi kan skapa en lösning som är fungerande på denna marknad så är vi något på spåret”, säger Emil Vestman. Han ser också andra fördelar med att lansera produkten här:

”Det finns en otrolig välvilja och strävan att utvecklas i Sverige. Även om vattenproblemet inte påverkar oss i så stor utsträckning finns det ett miljötänk här som gör att alla parametrar i Mimboxen värderas högt, det vill säga mikroplastfrågan och att vi sparar energi genom att hålla vattnet varmt. Eftersom det till slut ofta blir en ekonomisk fråga och vårt system sparar pengar så finns det ännu ett incitament.”

Företaget har inledningsvis valt att hålla fokuset bara på tvättområdet, men ser vidare tillämpningar för tekniken framöver:

”Att kunna återvinna gråvatten på ett smart sätt har möjligheter inom alla områden där de genereras”, avslutar Emil Vestman.

Artikeln publicerades i november 2018.