Elektricitet och värme genereras samtidigt med högt utbyte från en enda modul.

En av de första artiklarna i vår serie om produkter som gör miljönytta publicerades 2008. Den handlade om det lilla företaget Absolicon (som då hette Arontis) som hade utvecklat en produkt som kunde producera både el och värme från solenergi. Du kan läsa mera om detta i artikeln ”Snabbt växande intresse för solceller”.

Sedan dess har det hänt mycket med tekniken, bolaget och marknadens intresse för förnybar energi. Låt oss därför återvända till solenergisystemet som producerar värme som kan användas till varmvatten, uppvärmning, luftkonditionering och processvärme, men som dessutom genererar elektricitet som kan användas direkt, lagras i batterier, eller säljas till elnätet.

Absolicon har gjort inbrytningar på viktiga marknader och bolaget och dess grundare fått ett antal nationella och internationella utmärkelser. Låt oss börja med en statusfylld utmärkelse.

Solindustrins ”Oscar” till Absolicon

Under våren 2011 tilldelades Absolicon Intersolar som kan betraktas som solenergibranschens egen ”Oscar”. Utmärkelsen delades ut i München på världens största solenergimässa. ”Vi har arbetat hårt under många år och vi betraktar detta som vårt internationella genombrott”, säger Joakim Byström, som är VD för Absolicon. Utmärkelsen delades ut inom tre kategorier och uppmärksammar banbrytande produkter inom solenergiindustrin. ”Vi blev mycket hedrade när vi fick reda på att vi var nominerade. Att vinna priset känns fantastiskt och vi har fått stor uppmärksamhet för vår unika solfångare”, avslutar Joakim.

Absolicon Intersolar tilldelas solenergibranschens egen ”Oscar”

Fokus på energibesparingar hos större byggnader

Absolicons produkter för solvärme är framförallt utformade för större byggnader och kommersiella fastigheter. Alltså byggnader där man har betydande varmvatten- och värmeförbrukning även under den varma årstiden: Det rör sig exempelvis om hotell, sjukhus, hyreshus, skolor, sportanläggningar och industrier. Exemplet på bilden visar en 200 m2 solfångare av typen Absolicon X10 PV/T som installerats i fjärrvärmenätet hos Härnösand Energi och Miljö. Enligt Absolicon har ett solenergisystem många fördelar:

  • Elektricitet och värme genereras samtidigt med högt utbyte från en enda modul. Modulen är en kombination av solfångare (solar thermal panel; PV) och solceller (photovoltaic panel; T).
  • Systemet kan på ett stabilt sätt leverera varmvatten med en temperatur på 70 – 80 °C. Jämfört med en traditionell solfångare producerar systemet mer värme under höst, vår och vinter.
  • Genom ett kyl- och kontrollsystem undviks risken att solcellerna blir för heta.
  • Systemet är framtidssäkrat genom att det går att byta ut komponenter och uppgradera till nya effektivare solceller.
  • Absolicon X10 PV/T följer solens rörelse (solar tracker) vilket orienterar reflektorn så att ljuset fokuseras på solcellerna. Solföljningssystemet innehåller ett program som automatiskt skyddar solcellerna mot risken av överhettning eller storm. Om temperaturen överskrider ett visst värde intar solfångaren automatiskt sitt horisontella säkerhetsläge.
  • Systemet kontrolleras av en reglercentral vars huvuduppgift är att styra solföljningen under hela dagen. Centralen har en inbyggd webbserver som gör att den kan fjärrstyras från en dator. Reglercentralen kan även sköta regleringen av solvärmekretsen, logga produktionsdata, väderdata med mera.

En variant på solenergisystemet är Absolicon X10 T. Detta system kan generera varmvatten men också ånga med en temperatur av upp till 200 °C. Användningsområden är industriella processer men också kylprocesser.

Solenergianläggningar etableras på många platser

Absolicons solenergianläggningar finns numera installerade på flera platser i världen. Här följer några intressanta exempel:

  • Bolaget har ett samarbete i Chile för att leverera el och värme till hotellanläggningar i nationalparker i Patagonien. Samarbetet har pågått i drygt ett år och de första installationerna är genomförda. ”Stiftelsen som äger nationalparken har valt att investera i framtidens solenergi som är lätt att uppgradera i takt med teknikutvecklingen”, berättar Stephen Turtor, som är försäljningschef på Absolicon.
  • På sjukhuset i Härnösand har världens första anläggning som använder koncentrerande teknik (solar concentrator) med solceller för att generera både ”solvärme” och ”solkyla”. Solkylan används för att kyla röntgenavdelningen och solvärmen används för att förvärma varmvatten. Elen från solcellerna matas in i byggnadens elnät. Tekniken att skapa solkyla kommer från det svensk-spanska företaget ClimateWell. Hettan från solfångarna omvandlas till kyla genom att ett salt omväxlande torkas och fuktas. Hela processen är sluten och resultatet är ett svalt luftflöde som faktiskt ursprungligen kommer från solen som lyser på taket.
  • I Indien är intresset för solenergiprodukter stort och på den indiska marknaden samarbetar Absolicon med företaget Bergen Solar Energy. En solenergiinstallation är planerad vid ett sjukhus i Punjab i norra Indien.

Artikeln publicerad i augusti 2011