Proethos fond hittar investeringsobjekt som bidrar till bättre miljö, agerar etiskt och tar socialt ansvar. Övertygelsen är att just företag med hållbara produkter eller tjänster kommer att ge överavkastning framöver.

”Vi provoceras av att hållbara val alltid ska kosta mer än ohållbara val. Därför har vi skapat Proethos Fond, en global blandfond med ett begripligt hållbarhetsfokus, och en superlåg avgift. Det gör att man enkelt kan placera sina pengar i allas framtid, och samtidigt få en rättvis avkastning. Annars kan det ju egentligen inte kallas för hållbart sparande, eller hur?” säger Magnus Alfredsson, förvaltare av Proethos fond.

Tjäna pengar eller rädda världen?

Det är många som har kapital att investera och som har olika mål med investeringen – låg risk och avkastning är egenskaper som ofta ges hög prioritet, men det finns naturligtvis många andra motiv vid valet av investeringsobjekt. Gruppen av investerare är stor och omfattar bland annat privatpersoner, institutionella investerare (företag, organisationer) och kapitalförvaltare (pensionsfonder, investmentbanker, fondbolag).

Under senare år har frågor som rör hållbar utveckling seglat upp på listan av kriterier hos investerarna och det finns ett allt större utbud av lösningar med inriktning på hållbar utveckling. Frågan har också mognat från tidigare ansetts som en ansvarsfråga till något som är en förutsättning för att långsiktigt säkerställa avkastningen.

Vad är det då som motiverar investerare att ta hänsyn till miljö, etik och socialt ansvar i sina placeringar? Är det fråga om att ”tjäna pengar eller rädda världen” eller är det ”tjäna pengar och rädda världen” som gäller? Vi låter frågan gå vidare till Magnus Alfredsson på Proethos.

Tjäna pengar och rädda världen?

Magnus Alfredsson, förvaltare av Proethos fond, ser stora möjligheter med investeringar i bolag med fokus på etik och miljö. Foto: Proethos.

Vilka finansiella risker kan frågor kring klimat, miljö och mänskliga rättigheter medföra?

– Den största risken för företag är att sakna förmågan eller viljan att anpassa sig till en hållbar framtid. För vissa aktörer kan det räcka med att man gör mindre justeringar i sin produkt, medan andra företag kan få byta ut hela sin affärsmodell och det blir tufft. Vi kommer att se stora välkända företag bli omkörda av nya aktörer som implementerar hållbarhet och digitalisering bättre i sina affärsmodeller.

Hur kan kapitalplaceringar bidra till hållbar utveckling utan att samtidigt minska avkastningen?

– Att man skulle göra avkall på avkastningen bara för att man investerar etiskt eller hållbart är en förlegad ”sanning” som inte gäller längre. Både svenska och internationella undersökningar som gjorts de senaste åren visar på motsatsen. Det är företag som tar sitt hållbarhetsarbete på allvar som ger den bästa avkastningen just nu, och med största sannolikhet även framöver. Hållbart sparande har äntligen blivit hållbart även för den som sparar.

Det är många fonder och liknande produkter som erbjuder hållbar och etisk förvaltning. Hur ser du på de vanligaste strategierna (normbaserad screening, positivt urval, uteslutning, olika former av engagemang och påverkan på börsbolag)?

– Alla strategier som ger ett ökat fokus på etik och hållbarhet är bra. Sedan är det upp till varje förvaltande bolag att hitta det tillvägagångssätt och det engagemang som fungerar bäst för dem och deras kunder. Vi har valt att gå en egen väg och investerar inom fyra olika områden som alla har en avgörande roll på klimatet och vår framtid.

Vilka områden investerar ni inom?

– Vi måste ställa om vår energiproduktion, därför investerar vi i företag inom vindkraft, vattenkraft och solkraft. Vi behöver minska vår energiförbrukning, därför investerar vi i företag inom LED teknologi, effektivare och smartare vitvaror, geotermisk värme och smartare hem. Transportsektorn bidrar till stora utsläpp, därför investerar vi i elbilar och kollektivtrafik. Vår livsstil har en stor påverkan på klimatet, vad vi äter och hur vi konsumerar, vad vi sparar och vad vi delar. Vi investerar i företag inom energilagring och följer flera företag verksamma inom delningsekonomi och klimatsmart mat.

Vad är det som får Proethos att sticka ut och vad händer under det kommande året?

– Vi erbjuder ett tydligt hållbart alternativ och vi erbjuder det till ett pris som är klart lägre än konkurrenternas. Hållbart sparande måste vara hållbart även för den som sparar. 2018 lanserar vi i Sverige och nästa år lanserar vi i våra grannländer.

På Miljönytta finns mer än 300 artiklar om företag som tar hållbarhetsfrågorna på allvar, och som utvecklat produkter och tjänster som bidrar till en bättre miljö. Är det några av dessa som skulle passa i Proethos portfölj?

– Det finns ett flertal företag som omnämns i artiklar på Miljönytta som vi håller ögonen på.

Magnus Alfredsson ser alltså stora möjligheter med en kapitalförvaltningslösning där etik, socialt ansvar och miljö står i centrum – både för spararen och planeten Jorden. Goda nyheter för dem som anser att det både går att tjäna pengar och rädda världen.

Artikeln publicerades i april 2017.