Glasögon utgör en marknad på tre miljarder enheter varje år. Nu växer intresset för produkternas miljöegenskaper – och pionjärerna EoE Glasses lanserar en ekologisk kollektion. Bågarna kan både återvinnas och brytas ner av naturliga processer.

Utan glasögon eller kontaktlinser upplevs omgivningen av många som konturlös och ofokuserad. För de flesta i medelåldern är det inte möjligt att läsa utan läsglasögon och nästan alla väljer att skydda sina ögon mot UV-ljus med hjälp av solglasögon. Glasögonen har en lång historia som inleddes mot slutet av 1200-talet. Någon fick då idén att fästa samman två linser och skapade genom detta ett enkelt hjälpmedel för att se på föremål på nära håll. Det rörde sig först om konvexa linser och de närsynta fick vänta på glasögon med konkava linser i ytterligare ett par hundra år.

”Som pionjärer lanserar vi nu en ekologisk glasögonkollektion som kallas In Flore Esse”, berättar Emilia Lindmark, som är VD för EoE Glasses. ”Bågarna är naturligtvis snygga och samtidigt helt återvinnings- och nedbrytbara”.

En global växande industri

Den globala marknaden för glasögon ligger på storleksordningen tre miljarder sålda enheter per år och förväntas växa. Antalet människor som behöver någon form av synhjälpmedel ökar och efterfrågan på glasögon, kontaktlinser och solglasögon växer stadigt.  Marknaden domineras av glasögon och solglasögon men i storleksordningen en tredjedel av produkterna utgörs av kontaktlinser. Marknadsutvecklingen påverkas bland annat av ökad medvetenhet om att det är viktigt att regelbundet undersöka synen, men faktorer som modetrender, livsstil och personlig identitet får allt större betydelse.

eoe1Glasögonbågarna tillverkas av många olika material, exempelvis plaster, nylon och metall. Bågarna ska klara ett antal krav på funktionalitet och många användare vill ha lätta, tåliga och bekväma bågar. Samtidigt har bågarnas utseende stor betydelse och hur ofta man byter glasögon hänger både samman med modets utveckling och att synen förändras över tiden. Glasögon är alltså en förhållandevis dyr förbrukningsvara.

Miljöfrågorna allt viktigare

Tillverkning och omhändertagande av uttjänta glasögon ger miljö- och klimatpåverkan. Glasögonindustrin har därför under senare år visat ökat intresse för produkternas miljöegenskaper i ett livscykelperspektiv. Företaget Luxottica ger exempelvis detaljerad information om vissa produkters miljöpåverkan i form av miljövarudeklaratationer (Environmental Product Declaration; EPD). En EPD är ett oberoende verifierat och registrerat dokument som ger transparent och jämförbar information om produkters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv.

Det går bland annat att minska miljöpåverkan genom att använda glasögonbågar som består av kompositer av plaster och olika biomaterial. Här kan man behålla plasternas egenskaper (lätta, flexibla, etc) med samtidigt minska koldioxidavtrycket genom användningen av naturmaterial. Ett annat sätt att minska miljöpåverkan är att tillverka glasögonbågarna av återvunna material. Det finns också glasögonbågar som tillverkas helt i naturmaterial, exempelvis trä.

”För oss är det viktigt att bidra till hållbar utveckling och vår ekologiska kollektion består av bågar som är designade i Norrland, tillverkade för hand i de italienska Alperna, och som både kan återvinnas och brytas ner av naturliga processer”, säger Emilia Lindmark.

In Flore Esse

”Vi använder cellulosaacetat i bågarna. Materialet är en termoplast som tillverkas från pappersmassa. För att förbättra miljöegenskaperna innehåller bågarna inte mjukgörande ftalater. Det går nämligen bra att ta bort dessa ämnen genom att i stället använda en längre härdningsprocess. Resultatet blir en lika stark och böjlig plast”, fortsätter Emilia.

”Materialet i våra ekologiska bågar har certifierats av ISO 14855 som är en internationell standard kring bionedbrytbarhet av plaster. Dessutom har bågarna genomgått tuffa tester och godkänts av Organic Waste Systems (OWS). OWS är ett av världens ledande institut för tester av biologiska och ekologiska produkter. Deras resultat visar att materialet är fullständigt nedbrytbart enligt den europeiska standarden EN 13432”.

Den ekologiska glasögonkollektionen hänger ihop med företagets intresse för socialt entreprenörskap. Kollektionen är inspirerad och namngiven av växter som finns i Norrland – In Flore Esse – Renfana, Fjällskära, Skogsstjärna och andra blommor som vi hoppas ska finnas kvar i många, många generationer”, avslutar Emilia Lindmark.

Artikeln publicerades i september 2016.