En typ av bioteknik som kan innebära stora förändringar för en rad industribranscher är den industriella biotekniken. Industriell bioteknik innebär att man får processa och producera kemikalier, material och oljeprodukter. Att utnyttja förnybara råvaror kan bli av stort intresse för industri inom kemi, pappers- och massa, livsmedels- och foder, textil och läkemedel, liksom energisektorn.

Industriell bioteknik baseras i största möjliga utsträckning på olika förnybara råvaror såsom vegetabiliska oljor och fettsyror. Utmaningen ligger i att hitta lämpliga mikroorganismer och enzymsystem som effektivt omvandlar råvarorna till användbara kemiska substanser.

Greenchem vid Lunds universitet driver ett forsknings- och utvecklingsprogram i samarbete med industrin. Här utvecklas nya tillverkningsprocesser som bygger på modern bioteknik. Produkter som rengöringsmedel, hudvårdspreparat, läkemedel, färger och lacker ska miljöanpassas, liksom produkternas tillverkningsmetoder.

– Vår utgångspunkt är att varken använda petroleumbaserade produkter eller andra farliga kemikalier. Vi använder oss istället av biologiska processer och utnyttjar förmågan hos mikroorganismer och enzymer för att omvandla olika naturliga substrat, säger Josefin Ahlqvist, programsekreterare vid Greenchem.

Vegetabilisk olja kan användas för ytbehandling av möbler.

Greenchem har exempelvis tagit fram en produkt för ytbehandling av möbler som är baserad på vegetabilisk olja som kemiskt förändrats med hjälp av enzymet lipas. Produkten kan användas som ingrediens i färger och lacker som traditionellt baseras på oljeprodukter. Ett annat projekt moderniserar framställningsprocessen för exempelvis så kallade alkanolamider som är ytaktiva ingredienser som används i exempelvis rengöringsmedel, schampo och hudprodukter. Tillverkningsprocessen har blivit energisnålare och slutprodukten blir renare.

Greenchems övergripande mål är att bidra till ett paradigmskifte inom kemivärlden genom att petroleumbaserade råvaror byts mot förnybara.

– Ska den traditionella kemiindustrin växla över till grön kemi, måste det vara lönsamt för industrin, annars kommer växlingen aldrig att ske, säger Josefin Ahlqvist. Hon syftar på att de färdiga produkterna ska ha minst lika bra egenskaper som de produkter som säljs idag och de ska samtidigt gå att tillverka i industriell skala på ett effektivt och ekonomiskt sätt.

– Forskningsarbetet inom Greenchem har mognat sedan starten 2003. När vi nu har tagit fram och testat nya tillverkningsprocesser i liten skala är våra samarbetspartners från industrin väldigt viktiga för att processerna ska kunna testas i stor skala, säger hon.

Med hjälp av bioteknik produceras miljöanpassade kemikalier från förnybara råvaror.

Med hjälp av bioteknik produceras miljöanpassade kemikalier från förnybara råvaror.

Greenchem försöker också nå fler europeiska företag och forskargrupper för att utveckla samarbeten. Växlingen till grön kemi handlar också om att informera konsumenter. Därför samverkar Greenchem med andra som har intresse av att föra ut mer kunskap om industriell bioteknik, exempelvis Bioteknikforum, som är ett nätverk som tillsammans med bland andra konsumentföreningar, företag och politiker arbetar för att marknadsföra grön kemi.

En typ av bioteknik som kan innebära stora förändringar för en rad industribranscher är den industriella biotekniken. Industriell bioteknik innebär att man för att processa och producera kemikalier, material och energi använder enzymer och mikroorganismer istället för att som idag utgå från syntetiska kemikalier och oljeprodukter. Att utnyttja förnybara råvaror kan bli av stort intresse för industri inom kemi, pappers- och massa, livsmedels- och foder, textil och läkemedel, liksom energisektorn.

Artikeln är hämtad från skriften Miljönytta publicerad februari 2008.