Nolato MediTors andningsblåsor är gröna – det har de alltid varit. En nyhet är att de har blivit lite grönare. ”Under årens lopp har vi tillverkat miljontals andningsblåsor”, säger Anders Ekberg, som är vd för MediTor. ”Eftersom de förr eller senare dyker upp i sjukhusens avfallshantering började vi fundera över hur en mer miljöanpassad produkt ser ut. Vad det gäller hälsoaspekterna så var vi tidigt ute genom att göra blåsorna latexfria för att förebygga allergier hos sjukvårdspersonalen”, fortsätter Anders.

Nolato MadiTor var tidigt ute med att göra blåsorna latexfria för att förebygga allergier hos sjukvårdspersonalen

”Det är alltid en utmaning att göra förändringar av medicintekniska produkter. Patientsäkerheten står alltid högst på dagordningen och våra produkter är därför noga specificerade av kunder och olika standarder. Det gäller därför att kunna motivera varje förändring av recept och produktionsmetoder”, konstaterar Anders Ekberg.

Miljö och ekonomi går hand i hand

En andningsblåsa används huvudsakligen till narkosvård vid nedsövning av patienter inför operation. I praktiken använder vårdpersonalen en ansiktsmask som sluter tätt över munnen och näsan eller en tub som förs ner i halsen så att luft, syrgas eller narkosgas kan ventileras in manuellt via andningsblåsan till patienten.

”Våra andningsblåsor finns i storlekar från 0,5 till 3 liter och är försedda med olika typer av anslutningar för att passa olika utrustningar. Vissa blåsor är avsedda för engångsbruk och andra kan återanvändas flera gånger”, säger Anders. ”Blåsorna är tillverkade av syntetiskt gummi och när vi funderade över möjliga miljöförbättringar fokuserade vi både på materialet i blåsan och anslutningarna. En viktig egenskap för kunderna och användarna är ”gummikänslan” i produkten. För vår del var ekonomiska överväganden dessutom viktiga då materialkostnaden är hög i dessa produkter”, fortsätter Anders Ekberg. ”Vi initierade därför ett projekt där miljö, användarvänlighet och ekonomi gick hand i hand”.

Andningsblåsorna framställs genom doppning i en flytande syntetgummi (latex) och utmaningen för Nolato MediTor var att behålla andningsblåsornas höga och jämna kvalitet och gummikänsla men samtidigt minska innehållet av gummipolymeren. Receptet modifierades genom ökad inblandning av miljöanpassat fyllmedel och resultatet blev en billigare och ”grönare” produkt. Eftersom gummipolymeren är baserad på fossila råvaror ger mindre materialåtgång minskade utsläpp av klimatpåverkande gaser. Användaren av andningsblåsan märker ingen skillnad i produktens prestanda, men när den kastas är det mindre mängd syntetiskt gummi som hamnar i avfallet.

”Visst går det att göra miljöförbättringar i medicinteknikbranschen”, säger Anders Ekberg, MediTors VD

”Vi gjorde också miljöförbättringar i anslutningarna till andningsblåsorna. Tidigare använde vi syntetiskt gummi men nu är det istället återvinningsbar polypropylen (PP) eller termoplast (TPE) som gäller. Visst går det att göra miljöförbättringar i medicinteknikbranschen”, avslutar Anders Ekberg.

Artikeln publicerades i oktober 2012