Ett av de vanligaste klagomålen vad det gäller bärbar elektronik är att batterierna förr eller senare lägger av. Det är inte ovanligt att användaren fått byta batteri ett antal gånger innan hela utrustningen tjänat ut. De litium-jon-batterier som under 25 år dominerat den bärbara elektroniken är emellertid på väg att ersättas av andra typer av batterier som både varar längre och är mer miljöanpassade. Företaget Boston-Power, med dess svenska grundare Dr. Christina Lampe-Önnerud, håller på att etablera sig som en viktig aktör som tillverkare av ”gröna” batterier.

Högpresterande och säkra batterier

Litium-jon-batterierna uppfanns under 1970-talet och storleken och prestanda gjorde det möjligt att använda dem i bärbar elektronik, exempelvis klockor, kameror och laptops. Ett litium-jon-batteri har högre energitäthet än alkaliska batterier och brunstensbatterier vilket gör det överlägset ur prestandasynpunkt. Litium är dock en mycket reaktiv metall och ett batteri kan, om olyckan är framme, avge brännbara gaser, fatta eld eller explodera. Riskerna medför att det inte går att göra litium-jon-batterierna för stora.

Boston-Power har vidareutvecklat litium-jon-batteriet och genom kemiska och tekniska innovationer kunnat skräddarsy det för laptopdatorer. Det nya batteriet heter Sonata och har utformats för att klara 1000 laddningscykler. Detta ska jämföras med 300 cykler för ett traditionellt litium-jon-batteri. En annan teknisk fördel är att Sonata går att ladda betydligt snabbare än ett vanligt batteri.

En mus dör av ålderdomssvaghet efter 2-3 år och lite elakt kan man konstatera att det verkar som om samma typ av DNA finns inmonterat i mobiltelefoner och datorer. En tre år gammal pryl betraktas i många fall som föråldrad och förväntas dra sin sista suck och hamna på återvinningsgården. Batteriet Sonata har en livslängd på ungefär tre år, alltså tre gånger längre än de traditionella litium-jon-batterierna. Sonata kan därför följa med elektronikprodukten under hela dess livslängd. Högre prestanda gör dessutom att tre av de nya batterierna ersätter sex gamla. Allt detta bidrar till effektivare utnyttjande av material och att mängden teknikskrot minskar. Sonata innehåller inga tungmetaller och PVC-plast och batteriet är miljömärkt enligt kriterierna i Svanen. I Kina är batteriet miljömärkt av ”China Environmental United Certification Center (CEC)”.

Sonata klarar krävande miljöer samt mekaniska och elektriska påfrestningar. Detta genom att mindre mängd kemiska produkter används och att batteriet innehåller överlappande inneslutningar och kontrollsystem. Batteriet är certifierat enligt flera säkerhetsstandarder.

Gröna batterier som tillval hos HP

Christina Lampe-Önnerud, som är doktor i oorganisk kemi vid Uppsala Universitet, startade Boston Power år 2005.

Christina Lampe-Önnerud, som är doktor i oorganisk kemi vid Uppsala Universitet, startade Boston Power år 2005.

Från 2009 kommer Hewlett-Packard att erbjuda alla sina användare av HP Notebook att uppgradera till batterier från Boston Power. I det här sammanhanget kommer Sonata att få namnet Enviro. I 80 procent av alla bärbara datorer från HP kommer det nya batteriet att finnas.

Även andra tillverkare av bärbar elektronik visar ökat intresse för företagets produkter och antalet affärspartners ökar efterhand. Kommer vi då i framtiden att återfinna bolagets batterier i elbilar och hybridbilar? Kunskapen att tillverka batterier med hög energitäthet är naturligtvis något som intresserar fordonsindustrin. Det är dock skillnad på energiförbrukningen i en bil och en laptop. En stor teknisk utmaning är att kunna åstadkomma de momentana ”svallvågor” av energi som krävs för att snabbt accelerera ett fordon.

”Vi har ett batteri som har visat anmärkningsvärda prestanda som jag tycker borde tilltala bilindustrin” berättar Christina Lampe-Önnerud i New York Times. ”Vi ser en hel del intresse därifrån.”

Artikeln publicerad i mars 2009