Mellan tre och sju procent av världens elproduktion används för att driva internet och kringutrustningarna runt omkring nätet.

Mellan tre och sju procent av världens elproduktion används för att driva internet och kringutrustningarna runt omkring nätet.

Grön IT förknippas ofta med att datorer, TV-apparater och annan elektronisk utrustning efterhand görs allt mer energieffektiv, att olika miljöfarliga komponenter tas bort, samt att elektronikskrotet omhändertas på ett säkert sätt. Ur miljösynpunkt har mjukvaran inte fått samma uppmärksamhet som hårdvaran men med innovativ programvara går det att minska processorkraft och minnesåtgång för olika beslut som görs i datorprogram. Resultatet blir bland annat att strömförbrukningen minskar och att datalagringskapaciteten ökar.

Företaget Oricane AB i Luleå utvecklar mjukvara som gör vårt nätsurfande mer energieffektivt. Bolagets teknik riktar sig till tillverkare av datakommunikationsprodukter som vill minska resursåtgång och energiförbrukning vid hantering av datatrafiken.

Internet är en betydande energislukare

Mellan tre och sju procent av världens elproduktion används för att driva internet och kringutrustningarna runt omkring nätet. Som väntat är det USA och Europa som slukar de största energimängderna och ofta anges fem procent av elförbrukningen som ett globalt genomsnitt. Används genomsnittet kan utsläppen av koldioxid uppskattas till cirka 900 miljoner ton per år. Detta kan jämföras med utsläppen från ett nittiotal större kolkraftverk.

Det är därför inte förvånande att många aktörer inom IT-industrin visar ökande intresse för kopplingen mellan energiförbrukning och utsläppen av klimatpåverkande gaser. Exempelvis bygger Google solkraftverk, Sun Microsystems satsar miljarder dollar per år på utveckling av energisnål teknik och IBM tar fram system för att ta hand om överskottsvärmen från servrar. Fokus ligger alltså på att göra hårdvaran energisnålare men det är relativt få som har tittat närmare på själva programkoden.

Kraften för att utföra beräkningar datorer är ofta onödigt stor anser Mikael Sundström, som är Oricanes VD och grundare, och som forskar inom datalogi och algoritmteori. Han ser därför miljöpotentialen i att resurskrävande beslutsprocesser (decisions) i mjukvaran kan göras effektivare. För dig som inte är så insatt i hur mjukvaran i datorer fungerar kan man urskilja aktiviteter som utgörs av beräkningar, simuleringar och annat. Dessa kärnprocesser är naturligtvis energikrävande. Utöver detta pysslar datorn med att vidarebefordra paket (dvs paketera och skicka information) på internet, att kontrollera inkommande aktiviteter via brandväggen, att låta sökmotorerna jobba samt att kontakta olika datacenter. Kort sagt en massa resurskrävande beslutsprocesser som slukar datakraft och energi. Det är sådana aktiviteter som Oricane kommer åt genom att skriva effektiva program. Enligt företaget skulle energianvändningen på internet kunna minskas med 20 procent genom effektivare programkod.

BioCAM och BioDEX

BioDEX mobile är en patenterad teknik för att komprimera, lagra och söka information.

BioDEX mobile är en patenterad teknik för att komprimera, lagra och söka information.

Oricanes forskning bygger på grundidéerna om effektiva programalgoritmer, datacenteroptimering, fragmenteringsfri lagring och liknande koncept. Resultatet har blivit en produktportfölj med flera patenterade tekniklösningar. Exempelvis adresserar produkten BioCAM frågor som rör transport av information via internet. Produkten baseras på vidareutveckling en teknik som används för snabba kontroller (lookups) av exempelvis ip-adresser i routrar. BioCAM kan utföra samma arbete som traditionella TCAM-chip till en bråkdel av energianvändningen och tekniken kan också användas för strömsnål paketklassificering i routrar och brandväggar. BioCAM mobile är en applikation för mobila surfare som både minskar energiförbrukningen på nätet och som förlänger mobiltelefonens batteritid.

Produkterna inom BioDEX-familjen syftar till att öka energieffektiviteten då information lagras och söks på nätet. För applikationer som sökmotorer kan energiförbrukningen minskas med så mycket som 95 procent. För små elektroniska produkter som exempelvis mobiltelefoner utgör BioDEX mobile en patenterad teknik för att komprimera, lagra och söka information. Oricanes kontaktdatabas gör det möjligt att lagra mer än 200 miljoner namn och nummer i mobilen. Du kan faktiskt utan problem få plats med hela Sveriges telefonkatalog i mobiltelefonen.

Internet fortsätter att växa

Internet fortsätter att växa och antalet internetanvändare uppgår för närvarande till cirka 1,4 miljarder. År 2012 kommer antalet användare vara uppe i 1,9 miljarder, vilket motsvarar 30 procent av hela världens befolkning. Antalet personer som har till gång till mobil internetuppkoppling är för närvarande cirka en halv miljard och antalet ökar snabbt. Om Oricanes strömsnåla tekniker införs i ett globalt perspektiv skulle energiförbrukningen motsvarande 12 miljoner hushåll kunna sparas och utsläppen av koldioxid kunna minskas med cirka 200 000 ton.

Artikeln publicerad i augusti 2009