Fortfarande består bara sex procent av nya plastprodukter av återvunnen plast – men det är en bild som industrikedjan arbetar för att förändra. Ystadsbaserade Rondo Plast har en nyckelposition i plastcirkulationen – precis innan återvunnet material blir nya detaljer.

Rondo Plasts anläggning i Ystad rymmer inte bara tillverkning. I laboratoriet arbetar specialister inom polymerer, additiv och pigment med att testa, kontrollera och kvalitetssäkra plastråvaran, med hjälp av högteknologiska specialinstrument. Foto: Rondo Plast AB.

”Våra kunder är de som formsprutar eller extruderar fram de färdiga detaljerna. Vårt berättigande är att ställa höga krav på våra leverantörer, och genom vårt laboratorium sedan säkerställa att vår färdiga produkt håller den specifikation som detaljen kräver”, berättar Fredrik Holst, produktansvarig på Rondo Plast AB.

Produkten är plastcompounds – en råvarumix som företaget säljer till komponenttillverkare inom bland annat bil-, bygg- och möbelindustri.

”Första steget är en återvinningsprocess med partikelstorleksbestämning, metallseparation och homogenisering. Föroreningar tas bort med avancerad processautomatik. Nästa steg är en teknisk compoundering: smält plastråvara blandas med additiv och förstärkningsmedel och formas till ett granulat med viss kvalitet, som efter kontroll i vårt laboratorium är färdigt för leverans till kund”.

Minst hälften återvunnet

Mixen anpassas efter vad slutprodukten ska bli, och Rondo kan skräddarsy egenskaperna efter vad kunden behöver. Compoundet gör Rondo av använd plast i form av industrispill och konsumentavfall, och miljönyttan är stor: varje ton återvunnen polypropen sparar utsläpp motsvarande 700 mil bilkörning.

”Produkterna baseras alltid på mer än 50 procent återvunnen plastråvara, och många innehåller 100 procent. Koncentrationen styrs i huvudsak av kvalitetsaspekten – när det behövs använder vi nyvara för att alltid säkerställa rätt kvalitetsnivå.”

Fast många tillverkare har höga ambitioner och vill använda mer cirkulerad plast, är kvalitetssäkrad sådan fortfarande en bristvara. Rondo Plast är ändå hoppfulla:

Rondos produkter baseras alltid på mer än 50 procent återvunnen plastråvara. Ett flertal produkter innehåller 100 procent återvunnen plastråvara. Foto: Rondo Plast AB.

”Prisnivån på återvunnen plast följer kvaliteten, man får vad man betalar för oftast. Vi tror att bra återvunnen råvara kommer att stabilisera sig på en stadig nivå. Tillgång och efterfrågan styr priserna mer än de ingående kemiska komponenterna, som mer är fallet med ny plast”, säger Fredrik Holst, och berättar att kundernas materialval börjat styras av nya drivkrafter:

”Vi märker att det inte enbart är att tjäna pengar per kg. Mer och mer handlar om en grön profil och att marknadsföra sina produkter som gröna.” Han passar på att inflika en varning för att blanda ihop begreppen biobaserad och bionedbrytbar plast:

”’Bioplast’ är ett generellt begrepp som ofta skapar förvirring. Vårt systerbolag Scanfill, som arbetar mot förpackningsindustrin, har ett biobaserat material i sin portfolio, en fossilfri HDPE gjord av sockerrörsplantor. Den funkar bra att återvinna tillsammans med klassisk HDPE. Bionedbrytbara plaster går inte att återvinna ihop med övrigt, vilket är en förbisedd utmaning. De bryts heller inte ner naturligt i naturen, utan det kräver en kontrollerad kompostkammare med rätt fukthalt och temperatur.”

Materialtester i högteknologiskt labb

Företaget lägger mycket kraft på att säkra råvarans ursprung och kvalitetsnivå. Allt från böj- och dragegenskaper, flamskydd och flytbarhet till innehåll av tillsatser och föroreningar testar Rondo noggrant i sitt eget laboratorium. Det är fyllt med högteknologiska specialinstrument – till och med utrustning för att simulera hur materialen påverkas i olika vädermiljöer.

”För oss som kompoundör är råvaran extremt viktig och vi jobbar direkt med källorna för att kontrollera både kvalitet och volym. Vi gör både mekaniska och kemiska labbtester på varje ny källa, och även återkommande”, förklarar Fredrik Holst.

Rätt plast på rätt plats

Rondo utvecklar sitt produktprogram i ett nära samarbete med moderbolaget Polykemi. Rondo bidrar med 30 års erfarenhet av uppgradering och förädling av återvunnen plast, och Polykemi med världsledande internationell kompetens inom teknisk compoundering. Resultatet är ett framtidsrecept.

”Användandet av plast – både nyvara och återvunnen – kommer generellt att fortsätta öka kraftigt på grund av dess fantastiska egenskaper”, förutspår Fredrik Holst, och menar att det inte är plasten som uppfinning som bör kritiseras i första hand – utan oansvarig avfallshantering av materialet. Ledstjärnan bör vara att bygga upp cirkulära system och se till att rätt plast används på rätt plats:

”Vi i industrin och de styrande i olika länder måste gå i frontledet. För att underlätta detta så krävs mycket mer investeringar för att industriellt kunna hantera de växande flödena. En annan stor hjälp och förutsättning är att produkter redan från start designas och konstrueras för att underlätta hanteringen och återvinningen då de är uttjänta.”

Framgångsrikt samarbete med Volvo Cars

Under Volvo Ocean Race sommaren 2018 visade Volvo Cars upp en XC60 där 60 kg plastdetaljer bytts ut mot återvunnen plast. Rondo Plast var involverade i projektet från början, och har fungerat som råvaruleverantör och länk mellan Volvo Cars och deras underleverantörer inom formsprutning. Foto: Volvo Cars.

Sommaren 2018, i samband med Volvo Ocean Race i Göteborg, visade Volvo Cars upp en specialbyggd version av sin modell XC60 med återvunnet material i 60 kg av plastkomponenterna. Bilen ser ut exakt som den vanliga – men med förnybara fibrer och plast från bland annat kasserade fiskenät, båtrep och PET-flaskor i interiörmaterialen. Rondo Plast var involverad som samarbetspartner från att de första tankarna kring bilen började ta form.

”Det har varit både utmanande och inspirerande att möta de krav som ställs på de aktuella detaljerna, och samarbetet har lärt alla inblandade parter väldigt mycket. Demobilen var ett statement på att det är möjligt att byta ut till detaljer gjorda av återvunnen plast. Det följdes av Volvo Cars mål att minst 25 procent av plastdetaljerna i alla nya modeller ska vara ersatta med återvunnen råvara från och med 2025; ett otroligt spännande projekt som vi hoppas vara fortsatt delaktiga i”, säger Fredrik Holst, och sammanfattar:

”Vi ser fortsatt stora möjligheter med att återvinna termoplaster, både av affärsmässiga skäl såväl som de hållbara”.

Artikeln publicerades i oktober 2018.